[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Những luật Thuế - Kế toán mới

Những chính sách thuế mới nhất năm 2017 (Có hiệu lực từ 1/1/2017)


Cập nhật những luật thuế mới nhất năm 2017 như: Các Thông tư, Nghị định, Luật về Thuế GTGT, TNCN, TNDN, quản lý thuế, đăng ký thuế, quy định mức lương tối thiểu vùng, tỷ lệ trích các khoản BHYT, BHTN... có hiệu lực từ 1/1/2017.


Có Hiệu lực từ ngày 1/1/2017:

Lệ phí môn bài:
 
Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ:
- Quy định về lệ phí Môn bài, các bậc thuế môn bài phải nộp đối với Doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
- Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 139/2016/NĐ-CP
 
Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ tài chính:
- Hướng dẫn về lệ phí môn bài.
- Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 302/2016/TT-BTC

Thuế GTGT:

Thông tư 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ tài chính:
- Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)
- Có hiệu lực từ ngày 15/12/2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 173/2016/TT-BTC

Tiền lương:

Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 của Chính phủ:
- Quy định Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo Hợp đồng lao động.
- Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 153/2016/NĐ-CP
 
Kế toán:

Luật Kế toán – Luật số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 của Quốc hội
 - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Luật số 88/2015/QH13
 
Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ
- Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán
 - Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 174/2016/NĐ-CP

Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ tài chính:
- Hướng dẫn Chế độ kế toán danh nghiệp vừa và nhỏ (thay thế chế độ kế toán theo Quyết định 48)
- Có hiệu lực từ ngày 1/1/2017
Chi tiết xem tại đây nhé: 
Thông tư 133/2016/TT-BTC

Xử phạt:

Thông tư 176/2016/TT-BTC ngày 31/10/2016 Bộ Tài Chính:
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC: Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.
 - Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 12 năm 2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 176/2016/TT-BTC


Năm 2016:

Thông tư 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ tài chính:
- Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Luật 106/2016/QH13:
- Sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC, Thông tư 156/2013/TT-BTC, Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 96/2015/TT-BTC
- Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 130/2016/TT-BTC

Thông tư 95/2016/TT- BTC ngày 28/6/2016 Của Bộ tài chính:
- Quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký thuế; thay đổi thông tin đăng ký thuế; chấm dứt hiệu lực mã số thuế, khôi phục mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh; đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại, chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức; trách nhiệm quản lý và sử dụng mã số thuế.
- Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 95/2016/TT- BTC
 
Nghị định 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ:
- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và quản lý thuế.
- Có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 100/2016/NĐ-CP
 
Quyết định 636/QĐ-BHXH Quy ngày 22/4/2016 của BHXH Việt Nam:
- Quy định về hỗ sơ, quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
- Có hiệu lực từ ngày 1/6/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Quyết định 636/QĐ-BHXH
 
Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ:
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn, phí, lệ phí, quản lý giá.
- Có hiệu lực từ ngày 1/8/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 49/2016/NĐ-CP

Luật 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội:
- Quy định về Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
- Có hiệu lực từ ngày từ ngày 01 tháng 9 năm 2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Luật 107/2016/QH13
 
Luật 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc hội:
- Sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT), Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) và Quản lý thuế
- Có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Luật 106/2016/QH13

Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Quyết định 959/QĐ-BHXH
 
Quyết định 919/QĐ-BHXH ngày 26/8/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam:
- Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.
- Thay thế 1 số mẫu biểu về BHXH
Chi tiết xem tại đây nhé:
Quyết định 919/QĐ-BHXH
 
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16/11/2015 của Bộ LĐTBXH:
- Quy định về mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác, hướng dẫn thực hiện 1 số điều về hợp đồng lao động, hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
- Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH
 
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của 
Bộ LĐTBXH
- Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như:
- Quy định về chế độ ốm đau. Chế độ thải sản. Chế độ hưu trí. Chế độ tử tuất. Phụ cấp đối với người hưởng BHXH.
- Quy định mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc…
Có hiệu lực từ ngày 15/2/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé: Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH
 
Nghi định 115/2015/NĐ-CP Ngày 11/11/2015 của Chính phủ:
- Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về BHXH bắt buộc.
- Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghi định 115/2015/NĐ-CP
 
Nghị định 122/2015/NĐ-CP Ngày 14/11/2015 của Chính phủ:
- Quy định Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở Doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ  quan... Có sử dụng lao độn theo hợp đồng lao động
- Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016
Chi tiết xem tại đây nhé:
Nghị định 122/2015/NĐ-CP

Năm 2015:

Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:
- Hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT, kê khai hóa đơn bỏ sót, kê khai hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT.
Chi tiết xem tại đây nhé:
Công văn 4943/TCT-KK
 
Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ tài chính:
- HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH; HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN QUY ĐỊNH TẠI LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ SỐ 71/2014/QH13 VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 12/2015/NĐ-CP NGÀY 12/02/2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC LUẬT VỀ THUẾ VÀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC NGHỊ ĐỊNH VỀ THUẾ
- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 07 năm 2015
Chi tiết xem tại đây nhé:
Thông tư 92/2015/TT-BTC

Thông tư 96/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế TNDN năm 2015
 
- Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ tài chính ban hành ngày 22/6/2015, có hiệu lực từ ngày 06/8/2015: Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC. Theo đó, có rất nhiều khoản chi phí đã được điều chỉnh có lợi cho doanh nghiệp như:

- Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động
- Chi phí trang phục cho người lao động.
- Chi phí phụ cấp đi công tác cho  người lao động.
- Chi phí định mức tiêu hao nguyên vật liệu…
- Chi phí tiền lãi vay
- Chi phí đi nghỉ mát…

 
Tải về tại đây:
Thông tư 96/2015/TT-BTC
 
Hoặc các bạn có thể xem các đểm mới tại đây:
Những nội dung mới của Thông tư 96
 
Ngoài ra các bạn có thể xem thêm:


Thông tư 64/2015/TTLT­BTC­BCT­BCA­BQP quy định về hóa đơn hàng nhập khẩu (Ban hành ngày 8/5/2015, có hiệu lực: 1/7/2015)

Nghị định 13/VBHN­BTC Hướng dẫn Luật thuế GTGT (Ban hành ngày 26/5/2015, có hiệu lực: 1/1/2014)

Nghị định 12/VBHN­BTC Hướng dẫn luật thuế TNDN (Ban hành ngày 26/5/2015, có hiệu lực: 15/2/2014)

-
Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (Ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực: 1/7/2015)

 
1. Theo Luật số 71/2014/QH1 - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về Thuế:
 
Quản lý thuế:
Bỏ quy định phạt chậm nộp thuế 0.07%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp vượt quá 90 ngày và giữ nguyên mức phạt chậm nộp 0.05%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.
- Doanh nghiệp
không phải nộp bảng kê mua vào, bán ra của tờ khai thuế GTGT
 
Thuế giá trị gia tăng: Chuyển mặt hàng phân bón; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác; máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp từ đối tượng chịu thuế suất 5%
sang đối tượng không chịu thuế.
 
Thuế thu nhập cá nhân: Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không thuộc thu nhập chịu thuế.
 
Thuế thu nhập doanh nghiệp:
Dỡ bỏ trần chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hội nghị, hỗ trợ tiếp thị, hỗ trợ chi phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh 15% cho doanh nghiệp.

Chi tiết xem tại đây:
Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung các luật thuế

2. Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC về thuế GTGT, quản lý thuế, hoá đơn…
 
Quản lý thuế, hoá đơn:
-  Bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.
- DN có thể phát hành hoá đơn bao nhiêu cũng được mà không bị giới hạn từ 3 tháng đến 6 tháng như trước nữa.
- Không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.
- Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
- Từ 01/01/2015, tiền chậm nộp được tính theo mức 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp.
 
Thuế GTGT:

Bổ sung vào đối tượng không chịu thuế đối với các mặt hàng sau:
- Phân bón là các loại phân hữu cơ và phân vô cơ
- Thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản và thức ăn cho vật nuôi khác.
- Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp.
 
Chi tiết xem tại đây:
Thông tư 26/2015/TT-BTC 

3. Theo Nghị định Số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ, mức lương tối thiểu vùng năm 2015 như sau:

- Mức 3.100.000 đồng/tháng, thuộc vùng I.
- Mức 2.750.000 đồng/tháng, thuộc vùng II.
- Mức 2.400.000 đồng/tháng, thuộc vùng III.
- Mức 2.150.000 đồng/tháng, thuộc vùng IV.


Chú ý: Những người đã qua học nghề thì phải Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

Như vậy: Người lao động đã qua học nghề mức lương tối thiểu vùng phải là:
Vùng I   = 3.100.000 + (3.100.000 x 7%) = 3.317.000 đồng/tháng
Vùng II  = 2.750.000 + (2.750.000 x 7%) = 2.942.500 đồng/tháng
Vùng III = 2.400.000 + (2.400.000 x 7%) = 2.568.000 đồng/tháng
Vùng IV = 2.150.000 + (2.150.000 x 7%) = 2.300.500 đồng/tháng

Chi tiết xem tại đây:
Mức lương tối thiểu vùng năm 2015
 
4. Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ, hướng dẫn một số nội dung của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT):

- Người lao động (NLĐ)
trong thời gian nghỉ thai sản sẽ phải đóng BHYT theo mức 4,5% tiền lương tháng trước khi nghỉ (trước đây không phải đóng BHYT trong thời gian này).
- NLĐ nghỉ hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày trở lên trong tháng thì sẽ không phải đóng BHYT nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.
- NLĐ bị tạm giam, tạm giữ sẽ đóng BHYT bằng 50% mức đóng bình thường, nếu sau khi có kết luận là không vi phạm pháp luật thì phải truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh.
- Thời gian NLĐ làm thủ tục hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp vẫn được tính là thời gian tham gia BHYT.
- BHYT sẽ thanh toán 80% chi phí điều trị đối với tai nạn lao động.

Chi tiết xem tại đây: 
Quy định về bảo hiểm y tế năm 2015
 
5. Luật số 38/2013/QH13 – Luật việc làm và Bảo hiểm thất nghiệp:

-
Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng. (PHẢI tham gia BHTN).
KHÔNG còn giới hạn phải đủ 10 người trở lên như trước.)
- Khi ký hợp đồng lao động trong thời hạn 30 ngày là phải tham gia BHTN 
- NLĐ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động sẽ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Mức đóng BHTN: NLĐ đóng bằng 1% tiền lương tháng. Người sử dụng lao động đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ đang tham gia BHTN;
- Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: Đã đóng BHTN từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (đối với hợp đồng thời vụ thì phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng). Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN,
- Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp.

Chi tiết tại đây:
Mức đóng BHXH - BHYT - BHTN mới nhất


6. Thông tư 09/2015/TT-BTC quy định giao dịch tài chính của DN:
 
Kể từ ngày 17/03/2015: Các DN không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.
 
Đối tượng áp dụng:
- Các doanh nghiệp và tổ chức có liên quan trong quan hệ giao dịch: (Không áp dụng cho cá nhân nhé)
 
Chi tiết xem tại đây:
Thông tư 09/2015/TT-BTC

Xem thêm:

Thông tư 200/2014/TT-BTC thay thế Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC

Thông tư 202/2014/TT-BTC Hướng dẫn lập và trình bày BCTC hợp nhất
Chú ý:  Các bạn muốn cập nhật những Chích sách về Thuế - Kế toán ...mới có thể:
- Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
- Bước 2: Gửi yêu cầu qua mail: Ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu, Thông tư muốn gửi nhé)

(Ngoài ra: Khi có những Thông tư, Luật mới chúng tôi sẽ gửi vào mail cho các bạn)


Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn học làm kế toán thực tế, thực hành kê khai thuế, hoàn thiện sổ sách, lập Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế cuối năm ... Có thể tham giaLớp học kế toán thực hành
__________________________________________________
những luật thuế mới nhất năm 2017

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng