[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ thuế HTKK 4.0.9 mới nhất 2018


Phần mềm HTKK 4.0.9 là phần mềm hỗ trợ kê khai thuế mới nhất của Tổng cục thuế, được nâng cấp ngày 01/12/2018. Các bạn download phần mềm HTKK mới nhất tại đây:Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.0.9 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương, Yên Bái, Lâm Đồng, Quảng Ngãi tại Quyết định số 1867/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số1868/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số 1869/QĐ-BTC ngày 12/10/2018, Quyết định số 1964/QĐ-BTC ngày 23/10/2018, Quyết định số 1965/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời nâng cấp một số lỗi và yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.0.8, cụ thể như sau:
 
1. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.0.8
 
- Cập nhật danh mục địa bàn hành chính:
    + Đổi tên Thị xã Hà Tiên thành Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang
    + Đổi tên Xã Mỹ Đức thành Phường Mỹ Đức – Thành phố Hà Tiên – Tỉnh Kiên Giang

- Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC26/AC):
    + Cập nhật ràng buộc chỉ tiêu [6], [7], [8], [9] không cho phép nhập số hóa đơn là số
0000000”.
    + Cập nhật hiển thị dữ liệu chỉ tiêu [11] trong trường hợp chỉ nhập các chỉ tiêu [6], [7], [19].
    + Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [22] khi sử dụng chức năng Tải bảng kê.
    + Cập nhật bỏ cảnh báo vàng trong trường hợp số tồn đầu kỳ của kỳ này bằng số tồn cuối kỳ của kỳ trước.
 
- Chức năng lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo số lượng (BC26/AC): Cập nhật chức năng in tờ khai hiển thị tiêu đề cột [7], [8], [9] trong trường hợp chỉ nhập đúng 3 dòng dữ liệu.
 
- Chức năng Tổng hợp KHBS tờ khai 01/NTNN: Cập nhật hiển thị dữ liệu Số đã điều chỉnh của Thuế TNDN phải nộp trên tờ khai KHBS bằng với số thuế TNDN phải nộp trên tờ khai chính.
 
- Chức năng kê khai Tờ khai đối với hoạt động cho thuê tài sản (01/TTS): Cập nhật công thức đối với chỉ tiêu [20a] trường hợp kê khai Từ ngày – đến ngày không tròn tháng.
 
- Chức năng kê khai Tờ khai thuế thu nhập cá nhân (02/KK-TNCN): Cập nhật công thức tính chỉ tiêu [31] – Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ
 
- Chức năng kê khai Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí (BC7/AC): Cập nhật hiển thị dữ liệu cột Từ số trong trường hợp chỉ nhập dữ liệu cột [8], [9].
 
- Chức năng kê khai Tờ khai thuế giá trị gia tăng (01/GTGT): Cập nhật sửa lỗi chức năng in tờ khai kèm 01/KHBS.


 -------------------------------------------------------------------------------------
 
2. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK
- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hải Dương theo Quyết định số1867/QĐ-BTC ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
 

STT Tên cơ quan thuế trước khi
sáp nhập
Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Bình Giang Huyện Bình Giang - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình
2 Chi cục Thuế huyện Cẩm Giàng Huyện Cẩm Giàng - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Bình
3 Chi cục Thuế huyện Tứ Kỳ Huyện Tứ Kỳ - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc
4 Chi cục Thuế huyện Gia Lộc Huyện Gia Lộc - Chi cục Thuế khu vực Tứ Lộc
5 Chi cục Thuế huyện Kinh Môn Huyện Kinh Môn - Chi cục Thuế khu vực Kim Môn
6 Chi cục Thuế huyện Kim Thành Huyện Kim Thành - Chi cục  Thuế khu vực Kim Môn
7 Chi cục Thuế huyện Nam Sách Huyện Nam Sách - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
8 Chi cục Thuế huyện Thanh Hà Huyện Thanh Hà - Chi cục Thuế khu vực Nam Thanh
9 Chi cục thuế huyện Ninh Giang Huyện Ninh Giang - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh
10 Chi cục Thuế huyện Thanh Miện Huyện Thanh Miện - Chi cục Thuế khu vực Ninh Thanh
 
- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Yên Bái theo Quyết định số1869/QĐ-BTC ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
 

STT Tên cơ quan thuế trước khi
sáp nhập
Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế Thị xã Nghĩa Lộ Thị xã Nghĩa Lộ - Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn
2 Chi cục Thuế huyện Văn Chấn Huyện Văn Chấn - Chi cục Thuế Khu vực Nghĩa Văn
 
- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số1964/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:
 

STT Tên cơ quan thuế trước khi
sáp nhập
Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế thành phố Đà Lạt Thành Phố Đà Lạt - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương
2 Chi cục Thuế huyện Lạc Dương Huyện Lạc Dương - Chi cục Thuế khu vực Đà Lạt - Lạc Dương
3 Chi cục Thuế huyện Lâm Hà Huyện Lâm Hà - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông
4 Chi cục Thuế huyện Đam Rông Huyện Đam Rông - Chi cục Thuế khu vực Lâm Hà – Đam Rông
5 Chi cục Thuế huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Huoai - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
6 Chi cục Thuế huyện Đạ Tẻh Huyện Đạ Tẻh - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh– Cát Tiên
7 Chi cục Thuế huyện Cát Tiên Huyện Cát Tiên - Chi cục Thuế khu vực Đạ Huoai - Đạ Tẻh – Cát Tiên
 
- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số1965/QĐ-BTC ngày 23/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi
sáp nhập
Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Sơn Hà Huyện Sơn Hà - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây
2 Chi cục Thuế huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tây - Chi cục Thuế khu vực Sơn Hà – Sơn Tây
3 Chi cục Thuế huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà
4 Chi cục Thuế huyện Tây Trà Huyện Tây Trà - Chi cục Thuế khu vực Trà Bồng – Tây Trà
5 Chi cục Thuế huyện Đức Phổ Huyện Đức Phổ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ
6 Chi cục Thuế huyện Ba Tơ Huyện Ba Tơ - Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ


Bắt đầu từ ngày 03/12/2018, khi lập hồ sơ khai thuế, tổ chức, cá nhân nộp trên phạm vi toàn quốc sẽ sử dụng ứng dụng HTKK 4.0.9 để kê khai thay cho các phiên bản trước đây.

 phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.0.9
 

Tải phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 4.0.9 tại đây:

phần mềm htkk 4.0.9
 
-------------------------------------------------------------------------------

Để cài đặt được HTKK 4.0.9, máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau:

- Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac).

- Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5 tại đây).

- Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo 
tài liệu hướng dẫn cài đặt tại đây

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
---------------------------------------------------------------------------

 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng