wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kế toán thuế cần lưu ý

Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2023 mới nhất

Thời hạn nộp các loại báo cáo thuế năm 2023 cụ thể: Hạn nộp thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Báo cáo tài chính, Tờ khai Quyết toán thuế TNCN và TNDN... mới nhất hiện nay.

1. Thời hạn nộp thuế môn bài:

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP về thời hạn nộp lệ phí môn bài như sau:
a) Doanh nghiệp mới thành lập: 
  +) Người nộp lệ phí môn bài (trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài
chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.
   +) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế sẽ tính và thông báo mức lệ phí môn bài phải nộp theo quy định.

Ví dụ 1: Kế toán Thiên Ưng thành lập ngày 12/03/2023 mức vốn điều lệ là 3 tỷ.
- Theo quy định Cty được miễn lệ phí môn bài năm đầu thành lập (tức là được miễn lệ phí môn bài năm 2023)
- Hạn nộp tờ khai thuế môn bài năm 2023 chậm nhất ngày 30/1/2024.
- Hạn nộp tiền thuế môn bài năm 2023 chậm nhất ngày 30/1/2024 (Mức nộp là 2.000.000/năm)
- Từ năm 2024 trở đi sẽ phải nộp tiền lệ phí môn bài hàng năm. Hạn chậm nhất là ngày 30/1 hàng năm.
b) Doanh nghiệp đang hoạt động:
  - Trường hợp
trong năm có thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi. 
Ví dụ 2: Kế toán Thiên Ưng thành lập 19/06/2013 vốn điều lệ là 8 tỷ.
- Ngày 12/04/2023 Cty tăng vốn điều lệ từ 8 tỷ lên 11 tỷ.
-> Cty sẽ phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho sự thay đổi của năm 2023 chậm nhất là ngày 30/1/2024 (năm sau năm thay đổi) và hạn nộp Tiền thuế môn bài năm 2024 cũng là ngày 30/1/2024 (Lúc này sẽ xác định mức lệ phí môn bài mới nhé).
Lưu ý: Dù thay đổi vốn điều lệ có làm Tăng hoặc Không tăng mức thuế môn bài phải nộp -> Thì vẫn phải nộp Tờ khai thuế môn bài khi có thay đổi nhé.
- Nếu không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài hàng năm (Chỉ nộp tiền lệ phí môn bài thôi)

------------------------------------------------------------------------------------------

2. Thời hạn nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN:

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể như sau:
 1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
  b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
  a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
3. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
4. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày xảy ra sự kiện.
5. Trường hợp người nộp thuế khai thuế
thông qua giao dịch điện tử trong ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuếcổng thông tin điện tử của cơ quan thuế gặp sự cố thì người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế, chứng từ nộp thuế điện tử trong ngày tiếp theo sau khi cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế tiếp tục hoạt động.
Kết luận:
- Thời hạn nộp tờ khai thuế theo tháng:
Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo.
VD: Cty Kế toán Thiên Ưng kê khai thuế GTGT theo tháng: -> Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2023. Hạn nộp chậm nhất là ngày 20/2/2023.
- Thời hạn nộp tờ khai thuế theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo.
VD: Cty B kê khai thuế GTGT theo quý: => Tờ khai thuế GTGT quý 4/2022. Hạn nộp chậm nhất là ngày 31/1/2023.
 - Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
  Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm: Tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

(theo khoản 3 Điều 43 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14)
VD: Hồ sơ quyết toán thuế năm 2023. Hạn chậm nhất sẽ là ngày 31/3/2024.
-----------------------------------------------------------------
3. Thời hạn nộp Tiền thuế:
Căn cứ theo quy định tại Điều 55 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 về Thời hạn nộp tiền thuế, cụ thể như sau:
 "1. Trường hợp người nộp thuế tính thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.
    Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp thì tạm nộp theo quý, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau."
 Như vậy:
- Thời hạn nộp tiền thuế cũng là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT quý 2/2023 là ngày 31/7/2023 -> Thời hạn nộp tiền thuế GTGT quý 2/2023 cũng là ngày 31/7/2023.
 - Riêng thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.
Ví dụ: Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý 3/2023 là ngày 30/10/2023.

 
Chú ý: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, nộp tiền thuế trùng ngày nghỉ
Căn cứ theo quy định tại Điều 86 Thông tư 80/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 01/01/2022).
Điều 86. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và thời hạn nộp thuế:
Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 44 Luật Quản lý thuế và Điều 10 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Thời hạn nộp thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều 55 Luật Quản lý thuế và Điều 18 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Trường hợp thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó theo quy định tại Bộ Luật dân sự.

-------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
Công ty kế toán Thiên Ưng xin tổng hợp chi tiết lịch nộp các loại tờ khai, báo cáo theo từng tháng, quý và từng loại cụ báo cáo thể như sau:

LỊCH NỘP CÁC LOẠI BÁO CÁO THUẾ NĂM 2023:

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT
theo Quý
DN kê khai thuế GTGT theo Tháng
1 20/1/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T12/2022

Tờ khai Thuế TNCN T12/2022 (nếu có)
30/1/2023 Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 (nếu có)  
Nộp tiền thuế môn bài năm 2023
 31/1/2023
 
 
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý IV/2022


Tờ khai Thuế TNCN Quý IV/2022 (nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV/2022 (nếu có)

 

Nộp tiền thuế môn bài năm 2023
2 20/2/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T1/2023

Tờ khai Thuế TNCN T1/2023 (nếu có)
3 20/3/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T2/2023

Tờ khai Thuế TNCN T2/2023 (nếu có)
 
 

31/3/2023
 
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính
năm 2022
 
Quyết toán Thuế TNDN năm 2022

Quyết toán Thuế TNCN năm 2022

Báo Cáo Tài Chính
năm 2022
 
4 20/4/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T3/2023

Tờ khai Thuế TNCN T3/2023 (nếu có)


04/5/2023
Do Nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm 2023, người lao động được nghỉ 5 ngày
liên tiếp (29/4 - 3/5)
 
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý I/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý I/2023 (nếu có)

Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 
(nếu có)
Nộp Tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I/2023 
(nếu có)
5 22/5/2023
Vì ngày 20/5 (thứ 7) và ngày 21/5 (chủ nhật) là ngày nghỉ
 
Tờ khai Thuế GTGT T4/2023

Tờ khai Thuế TNCN T4/2023 (nếu có)
6 20/6/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T5/2023

Tờ khai Thuế TNCN T5/2023 (nếu có)
7 20/7/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T6/2023

Tờ khai Thuế TNCN T6/2023 (nếu có)
31/7/2023
Vì ngày 30/7 (chủ nhật) là ngày nghỉ
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý II/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý II/2023 (nếu có)

Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II/2023
8 21/8/2023
Vì ngày 30/8 (
chủ nhật) là ngày nghỉ
 
Tờ khai Thuế GTGT T7/2023

Tờ khai Thuế TNCN T7/2023 (nếu có)
9 20/9/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T8/2023

Tờ khai Thuế TNCN T8/2023 (nếu có)
10
 
20/10/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T9/2023

Tờ khai Thuế TNCN T9/2023 (nếu có)

30/10/2023
 
Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III/2023  

31/10/2023
 
 
Tờ khai Thuế GTGT Quý III/2023

Tờ khai Thuế TNCN Quý III/2023 (nếu có)
 
11 20/11/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T10/2023

Tờ khai Thuế TNCN T10/2023 (nếu có)
12 20/12/2023  
Tờ khai Thuế GTGT T11/2023

Tờ khai Thuế TNCN T11/2023 (nếu có)
 ----------------------------------------------------------------------
Nếu không may bạn chậm nộp -> Các bạn tính số tiền phạt chậm nộp Tờ khai để đi nộp phạt luôn nhé, chi tiết bạn có thể xem: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế
--------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công.
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về thuế TNCN, TNDN... Kỹ năng quyết toán thuế thì có thể có tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
--------------------------------------------------------------------------
lịch nộp các báo cáo thuế năm 2023

Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online