wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kê Khai thuế GTGT

Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại 2024

Hướng dẫn cách kê khai hàng bán bị trả lại: Cách kê khai thuế hàng bán bị trả lại, kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên Tờ khai 01/GTGT đối với bên bị trả lại và bên trả lại (bên bán và bên mua).I. Hiện nay, khi doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC:
1. Quy định về việc lập hóa đơn hàng bán trả lại:

Theo Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:

"1. Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua (bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này."

Theo hướng dẫn tại các công văn:
+ Công văn 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng cục Thuế 
+ Công văn số 8999/CTTPHCM-TTHT ngày 19/07/2023 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh
+ Công văn số 1647/TCT-CS ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Tổng Cục Thuế
+ Công văn số 2674/TCT-CS ngày 29/6/2023 của Tổng cục Thuế
Thì khi doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP thì khi có phát sinh hàng bán bị trả lại thì sẽ thực hiện xử lý hóa đơn hàng bán bị trả lại như sau:
+ Bên bán và bên mua có thỏa thuận ghi rõ hàng bán trả lại.
+ Khi nhận lại hàng thì bên bán sẽ lập hóa đơn hoàn trả hàng hóa bằng 1 trong 2 hình thức: hóa đơn điều chỉnh hoặc hóa đơn thay thế để điều chỉnh giảm hoặc thay thế hóa đơn đã lập khi bán hàng. Thời điểm lập hóa đơn hàng bán bị trả lại là thời điểm bên bán nhận lại được hàng hóa bị trả lại.

Xem thêm: Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại

2. Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại:

Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh, hóa đơn thay thế đang được hướng dẫn tại công văn số: 2546/TCT-CS ngày 22 tháng 6 năm 2023 của Tổng Cục Thuế như sau:
+ Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế;
(Điều 47 của Luật quản lý thuế quy định về Khai bổ sung hồ sơ khai thuế)
+ Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.    
(Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết về hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế)      

Tổng quan: Khi phát sinh hàng bán bị trả lại thì:
+ Bên bán sẽ kê khai điều chỉnh giảm doanh thu, thuế GTGT đầu ra
+ Bên mua sẽ kê khai điều chỉnh giảm giá trị mua vào, thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
Căn cứ để kê khai chính là hóa đơn điều chỉnh giảm hoặc hóa đơn mới thay thế do bên bán đã lập khi nhận trả lại hàng.

Cụ thể cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại như sau:

2.1. Trường hợp 1: Hóa đơn khi bán hàng và hóa đơn khi bị trả lại hàng cùng chung 1 kỳ kê khai
* Nếu khi nhận lại hàng, bên bán xuất hóa đơn mới thay thế thì cả bên bán và bên mua đều dùng hóa đơn mới thay thế đó để kê khai (Còn không kê khai hóa đơn gốc (hóa đơn bị thay thế) nữa)
Ví dụ 1
Ngày 21/08/2024, công ty Thiên Ưng bán 3 chiếc quạt cây (
giá trị chưa thuế là 1 triệu/chiếc) cho công ty Bảo An: đã xuất hóa đơn số 00002513, giá trị chưa thuế là 3 triệu, tiền thuế là 240.000đ
Đến ngày 22/08/2024, Công ty Bảo An trả lại 1 chiếc quạt => Khi nhận lại hàng, Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn mới thay thế số 00002516, giá trị chưa thuế là 2 triệu, tiền thuế là 160.000đ
=> 2 bên kê khai thuế GTGT như sau: cả 2 bên đều dùng 
hóa đơn mới thay thế số 00002516, giá trị chưa thuế là 2 triệu, tiền thuế là 160.000đ để kê khai
Bên bán (Công ty Thiên Ưng) Bên mua (Công ty Bảo An)
Kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra vào kỳ quý 3/2024 (hoặc kỳ tháng 8/2024 nếu KK theo tháng)
+ Chỉ tiêu 32: 2.000.000đ
+ Chỉ tiêu 33: 160.000đ
Kê khai giá trị và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ vào kỳ quý 3/2024 (hoặc kỳ tháng 8/2024 nếu KK theo tháng)
+ Chỉ tiêu 23: 2.000.000đ

+ Chỉ tiêu 24: 160.000đ
+ Chỉ tiêu 25: 160.000đ
=> Cả 2 bên đều không dùng hóa đơn gốc (hóa đơn bị thay thế) số 00002516 ngày 21/08/2024 để kê khai

* Nếu khi nhận lại hàng, bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh thì bên bán và bên mua đều dùng cả hóa đơn gốc (đã lập khi bán hàng) và hóa đơn điều chỉnh (đã lập khi bị trả lại hàng) để kê khai
Ví dụ 2

Ngày 21/08/2024, công ty Thiên Ưng bán 3 chiếc quạt cây (giá trị chưa thuế là 1 triệu/chiếc) cho công ty Minh Long: đã xuất hóa đơn số 00002515, giá trị chưa thuế là 3 triệu, tiền thuế là 240.000đ
Đến ngày 22/08/2024, Công ty Minh Long trả lại 1 chiếc quạt => Khi nhận lại hàng, Công ty Thiên Ưng đã xuất hóa đơn điều chỉnh giảm số 00002520, giá trị chưa thuế là 1 triệu, tiền thuế là 80.000đ
=> 2 bên kê khai thuế GTGT như sau:

Kê khai cả 2 hóa đơn: 
hóa đơn gốc
và hóa đơn điều chỉnh như sau:
Bên bán (Công ty Thiên Ưng) Bên mua (Công ty Bảo An)
Hóa đơn gốc số 00002515 Kê khai dương:
+ Chỉ tiêu 32: 2.000.000đ
+ Chỉ tiêu 33: 160.000đ
Kê khai dương:
+ Chỉ tiêu 23: 2.000.000đ
+ Chỉ tiêu 24: 160.000đ
+ Chỉ tiêu 25: 160.000đ
Hóa đơn điều chỉnh giảm số 00002520 Kê khai âm:
+ Chỉ tiêu 32: -1.000.000đ
+ Chỉ tiêu 33: -80.000đ
Kê khai âm:
+ Chỉ tiêu 23: -1.000.000đ
+ Chỉ tiêu 24: -80.000đ
+ Chỉ tiêu 25: -80.000đ

=> Sau khi kê khai âm dương xong thì các bạn thấy rằng: giá trị kê khai về giống đúng như Ví dụ 1 (Hóa đơn thay thế hay hóa đơn điều chỉnh chỉ là công cụ thể hiện thôi, còn bản chất chính là giá trị hàng đã bán đã mua thực tế là bao nhiêu thì kê khai đúng tần đó)

2.2. Trường hợp 2: Hóa đơn khi bán hàng và hóa đơn khi bị trả lại hàng khác kỳ kê khai:
Tình huống số 1: Tại thời điểm lập hóa đơn thay thế/hóa đơn điều chỉnh khi trả lại hàng thì Bên bán/bên mua chưa thực hiện nộp tờ khai của kỳ có hóa đơn gốc khi bán hàng thì Bên bán/bên mua thực hiện kê khai như "Trường hợp 1: Hóa đơn khi bán hàng và hóa đơn khi bị trả lại hàng cùng chung 1 kỳ kê khai" bên trên:
Nếu khi nhận lại hàng, bên bán xuất hóa đơn mới thay thế thì cả bên bán và bên mua đều dùng hóa đơn mới thay thế đó để kê khai (Còn không kê khai hóa đơn gốc (hóa đơn bị thay thế) nữa)
Nếu khi nhận lại hàng, bên bán xuất hóa đơn điều chỉnh thì bên bán và bên mua đều dùng cả hóa đơn gốc (đã lập khi bán hàng) và hóa đơn điều chỉnh (đã lập khi bị trả lại hàng) để kê khai
Tình huống số 2: Tại thời điểm lập hóa đơn thay thế/hóa đơn điều chỉnh khi trả lại hàng thì Bên bán/bên mua đã thực hiện nộp tờ khai của kỳ có hóa đơn gốc khi bán hàng thì Bên bán/bên mua phải kê khai điều chỉnh, bổ sung KHBS hóa đơn mới thay thế hoặc hóa đơn điều chỉnh giảm vào kỳ tính thuế phát sinh việc bán hàng (Kỳ phát sinh hóa đơn gốc khi bán hàng) 

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng có kỳ kê khai theo quý
+ Ngày 30/09/2024, Công ty Thiên Ưng bán hàng cho Công ty Bảo Anh, đã giao hàng và lập Hóa đơn số 00001268 (thuộc quý 3/2024)
+ Ngày 05/10/2024, Công ty Bảo Anh trả lại hàng => Khi nhận lại hàng, Công ty Thiên Ưng đã lập Hóa đơn điều chỉnh giảm số 00001285 (thuộc quý 4/2024)
 
Tình huống số 1: Tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh khi trả lại hàng là ngày 05/10/2024, Công ty Thiên Ưng chưa thực hiện nộp tờ khai của kỳ có hóa đơn gốc khi bán hàng là kỳ quý 3/2024 thì Công ty Thiên Ưng sẽ dùng cả hóa đơn gốc số 00001268 (đã lập khi bán hàng) và hóa đơn điều chỉnh giảm số 00001285 (đã lập khi bị trả lại hàng) để kê khai vào tờ khai thuế GTGT của quý 3/2024
Trong đó:
+ Hóa đơn gốc số 00001268: sẽ kê khai dương
+ H
óa đơn điều chỉnh số 00001285: sẽ kê khai âm
 
Tình huống số 2Tại thời điểm lập hóa đơn điều chỉnh khi trả lại hàng là ngày 05/10/2024, Công ty Thiên Ưng đã thực hiện nộp tờ khai của kỳ quý 3/2024 (kỳ phát sinh bán hàng, có hóa đơn gốc) thì Công ty Thiên Ưng phải kê khai điều chỉnh, bổ sung KHBS giảm doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo số tiền trên hóa đơn điều chỉnh số 00001285 vào kỳ quý 3/2024 (kỳ tính thuế phát sinh việc bán hàng (Kỳ phát sinh hóa đơn gốc khi bán hàng))

------------------------------------------------------------------------


II. Trước đây, khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn giấy hoặc hóa đơn điện tử loại cũ theo thông tư 32/2011/TT-BTC thì:

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế:
"Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, bên bán và bên mua đã thực hiện kê khai thuế GTGT theo quy định. Sau đó, bên bán và bên mua phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa, Điều chỉnh giá trị hàng hóa bán ra thì phải lập hóa đơn trả lại hàng hóa hoặc lập hóa đơn Điều chỉnh theo quy định.

  -> Căn cứ hóa đơn trả lại hàng hoặc hóa đơn Điều chỉnh, bên bán thực hiện kê khai Điều chỉnh doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, bên mua Điều chỉnh doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng hoặc phát sinh hóa đơn Điều chỉnh.

"Ví dụ 6: Tháng 05/2015 Công ty A xuất hóa đơn bán hàng cho Công ty B với tổng giá trị hàng hóa bán ra là 100 triệu đồng, thuế GTGT đầu ra 10 triệu đồng. Công ty A và Công ty B đã thực hiện kê khai hóa đơn này theo quy định. Tháng 07/2015, Công ty B phát hiện hàng hóa đã giao không đúng quy cách, chất lượng.

- Trường hợp Công ty B trả lại toàn bộ hàng hóa: Công ty B xuất hóa đơn trả lại hàng cho Công ty A với giá trị hàng hóa trả lại là 100 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng.
        Căn cứ hóa đơn trả lại hàng, Công ty A
điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015.

- Trường hợp hai bên thống nhất điều chỉnh giảm giá bán: Công ty A xuất hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và thuế GTGT theo quy định.
        Căn cứ hóa đơn điều chỉnh, Công ty A
điều chỉnh giảm doanh số bán và thuế GTGT đầu ra, Công ty B điều chỉnh giảm doanh số mua và thuế GTGT đầu vào tại kỳ tính thuế tháng 07/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 08/2015."

------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Theo Công văn 5839/CT-TTHT ngày 20/2/2017 của Cục thuế TP Hà Nội:

"+ Trường hợp Chi nhánh bán hàng hóa đã lập hóa đơn giao khách hàng, sau đó khách hàng trả lại hàng và lập hóa đơn trả lại thi căn cứ vào hóa đơn trả lại hàng; bên bán và bên mua thực hiện điều chỉnh trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ thuế phát sinh hóa đơn trả lại hàng như sau:

Đơn vị bán kê giảm vào các chỉ tiêu tương ứng tại mục II-Hàng hóa dịch vụ bán ra trong kỳ trên tờ khai 01/GTGT (cụ thể trong trường hợp này hàng hóa trả lại chịu thuế suất thuế GTGT là 10% thì:
điều chỉnh giảm doanh số tại chỉ tiêu (32); thuế GTGT ghi nhận giảm đưa vào chỉ tiêu (33).
 
Đơn vị mua điều chỉnh doanh số mua tại
chỉ tiêu (23), thuế GTGT đầu vào điều chỉnh giảm tại chỉ tiêu (24) và (25)."

---------------------------------------------------------------------------
 

Như vậy: Các bạn sẽ kê khai điều chỉnh giảm trực tiếp trên các Chỉ tiêu của Tờ khai 01/GTGT kỳ phát sinh hóa đơn hàng bán trả lại:

  - Bên bán “bên bị trả” Kê khai ÂM (Hoặc trừ đi giá trị hóa đơn trả lại) vào các Chỉ tiêu Hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mức thuế suất tương ứng của DN (Chỉ tiêu 29 - 33).

  - Bên mua “bên trả lại hàng” Kê khai ÂM (Hoặc trừ đi giá trị của hóa đơn trả lại) vào các Chỉ tiêu mua vào (Chỉ tiêu 23 - 25).

Cụ thể như sau:

 

Cách kê khai hàng bán bị trả lại:
 

-> Có 2 thời điểm phát sinh trả lại hàng là: Trong cùng 1 kỳ và khác kỳ

  - Trong cùng 1 kỳ: Tức là hóa đơn xuất lần 1 (khi bán) và hóa đơn hàng bán trả lại cùng trong 1 kỳ kê khai.
Ví dụ: Hóa đơn lần 1 (khi bán) xuất ngày 5/10/2021 -> Hóa đơn trả lại hàng ngày 22/10/2021.


  - Khác kỳ: Tức là hóa đơn lần 1 (khi bán) và hóa đơn hàng bán trả lại ở 2 kỳ kê khai khác nhau
Ví dụ: Hóa đơn lần 1 (khi bán) xuất ngày 5/10/2021 (Đã kê khai vào tháng 5) -> Hóa đơn trả lại hàng ngày 24/11/2021 (Kỳ kê khai tháng 11)

-> Cụ thể từng trường như sau:

-----------------------------------------------------------------------------------

Ví dụ 1: Hóa đơn hàng bán trả lại và hóa đơn khi bán khác kỳ kê khai:

- Ngày 2/3/2022 Công ty kế toán Thiên Ưng bán 10 máy tính LENOVO cho Công ty Hải Nam và xuất hóa đơn số 0000789, đơn giá 15.000.00 vnđ/ chiếc, thuế GTGT 10%: 1.500.000. Và 2 bên đã kê khai vào
tháng 3/2022.

- Nhưng đến ngày 10/5/2022 Công ty Hải Nam xuất hóa đơn hàng bán trả lại cho Công ty kế toán Thiên Ưng vì hàng lỗi không đạt chất lượng. Hóa đơn hàng bán trả lại là hóa đơn số 0000958, đơn giá 15.000.00 vnđ/ chiếc , thuế GTGT 10%: 1.500.000.

1. Cách viết hóa đơn hàng bán trả lại:

hướng dẫn kê khai hàng bán trả lại


2. Hướng dẫn kê khai hóa đơn hàng bán trả lại:


a. Nếu trong kỳ chỉ phát sinh 1 hóa đơn trả lại hàng: (Tức là trong kỳ kê khai chỉ có 1 hóa đơn trả lại, không có các hóa đơn đầu ra, đầu vào khác)
- Theo Công văn 4943 bên trên: Sẽ Kê khai vào kỳ hiện tại (Tức là tháng 5/2022, theo như ngày trên hóa đơn) -> Và phải kê khai điều chỉnh giảm doanh số và thuế GTGT: Nên chúng ta sẽ phải kê khai ÂM.

Bên bán (Bên bị trả): (vì là thuế 10%)
- Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32: -15.000.000
- Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 33: - 1.500.000

Bên mua (Bên trả lại):
- Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23: -15.000.000
- Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 24: - 1.500.000
- Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 25: - 1.500.000

b. Nếu trong kỳ phát sinh nhiều hóa đơn khác: (Tức là ngoài hóa đơn trả lại, cty bạn còn có nhiều hóa đơn đầu ra và đầu vào khác)
- Thì các bạn phải trừ số tiền doanh số và thuế GTGT của hóa đơn trả hàng đó ra. Ví dụ cụ thể như sau:

Bên bán (Bên bị trả):
- Ví dụ: Sau khi các bạn kê khai các hóa đơn đầu ra khác thì số liệu trên Chỉ tiêu 32 là: 40.000.000 => Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi - 15.000.000 (số tiền trên hóa đơn trả lại) = 25.000.000
- Lấy số liệu ở chỉ tiêu 33 là: 4.000.000 - 1.500.000 = 2.500.000.

Bên mua (Bên trả lại):
- Sau khi đã kê khai các hóa đơn đầu vào khác, các bạn lấy số liệu đã kê khai trên các chỉ tiêu để (-) trừ đi số tiền giá trị hàng hóa, dịch vụ và thuế GTGT tương ứng với hóa đơn nhé.
Ví dụ: Sau khi kê khai các hóa đơn khác, các chỉ tiêu xuất hiệu như sau: 23: 50.000.000, 24: 5.000.000, 25: 5.000.000, thì các bạn trừ đi như sau:
- Chỉ tiêu 23: 50.000.000 - 15.000.000 = 35.000.000
- Chỉ tiêu 24: 5.000.000 - 1.500.000 = 3.500.000
- Chỉ tiêu 25: 5.000.000 - 1.500.000 = 3.500.000.


------------------------------------------------------------------------------------
 

Ví dụ 2: Hóa đơn trả lại hàng và hóa đơn khi bán cùng 1 kỳ kê khai.

- Ngày 7/11/2021 Công ty A xuất hóa đơn số 001, thuế GTGT 10% cho Công ty B.
- Nhưng do hàng không đúng quy cách nên bên B trả lại hàng và xuất hóa đơn trả lại hàng 002 vào ngày 15/11/2021.

Cách kê khai hóa đơn hàng bán trả lại:

Bên bán (Bên bị trả):
=> KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau)

Bên mua (Bên trả lại):

=> KHÔNG cần kê khai 2 hóa đơn này (Vì 2 hóa đơn này tự cấn trừ cho nhau).
 

Cụ thể theo Công văn 4723/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/10/2017:

"Căn cứ quy định nêu trên:
 
- Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi trong
cùng một tháng: Công ty cổ phần Thế giới Di động không kê khai vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II-Hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT.
 
Đối với các hóa đơn đã xuất và bị thu hồi
khác tháng: Công ty cổ phần Thế giới Di động thực hiện kê khai điều chỉnh doanh số bán ra và thuế GTGT đầu ra vào các chỉ tiêu tương ứng tại Mục II- hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ trên Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đổi, trả lại hàng."

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Nếu bạn chưa biết hạch toán hàng bán trả lại thì có thể xem thêm:

 Cách hạch toán hàng bán bị trả lại


 

----------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế tháng/quý, xử lý hóa đơn chứng từ, xác định chi phí được trừ - không được trừ, cách quyết toán thuế cuối năm... trực tiếp trên chứng từ thực tế...
=> Thì có thể tham gia: 
Lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
-------------------------------------------------------------------

cách kê khai hàng bán bị trả lại
Kê khai dương

Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online