wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế giá trị gia tăng

Cách lập bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT

Hướng dẫn cách lập, kê khai các hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT khi làm tờ khai thuế GTGT khấu trừ mẫu 01/GTGT

Lưu ý:
+ Trước ngày 01/01/2015, thì hồ sơ khai thuế GTGT phải kèm theo Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra (PL 01-1/GTGT) và Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào (PL 01-2/GTGT)
+ Nhưng bắt đầu kể từ ngày 01/01/2015 trở đi, kể từ khi Luật thuế sửa đổi số: 71/2014/QH13 có hiệu lực thì đã bỏ quy định doanh nghiệp phải gửi Bảng kê mua vào, bán ra khi lập hồ sơ khai thuế GTGT.
Nhưng doanh nghiệp phải hạch toán đầy đủ, kịp thời các chứng từ mua, bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật kế toán và Luật thuế để xác định chính xác số thuế và xuất trình đầy đủ khi cơ quan thuế thực hiện công tác thanh, kiểm tra.
Nhưng do để thuận tiện cho việc tổng hợp số liệu để kê khai vào các chỉ tiêu 23, 24 và 25 trên tờ khai 01/GTGT nên kế toán thường dùng bảng kê trên Excel để kê khai, tổng hợp các hóa đơn đầu ra, đầu vào phát sinh trong kỳ
Ưu điểm: làm 1 lần có 3 tác dụng:
+ Có số liệu kê khai lên tờ khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai
+ Có căn cứ để kiểm tra, đối chiếu với sổ sách kế toán
+ Có tài liệu để giải trình với CQT về các số liệu mà doanh nghiệp đã kê khai lên tờ khai thuế GTGT khi có yêu cầu
Mẫu bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/GTGT
(Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào Mẫu 01-2/GTGT này nếu doanh nghiệp lập thì chỉ cần lưu tại nội bộ, không phải gửi về cơ quan thuế)
  

Cách kê khai các hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào lên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu 01-2/GTGT như sau:

1. Căn cứ kê khai:
Theo quy định tại điều 15 của thông tư 2019/2013/TT-BTC đã được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC về điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào thì:
Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. 

2. Cách kê khai từng cột trong bảng kê:
- Cột (2):
Ghi số hoá đơn (Ví dụ: 
00000300)
- Cột (3): Ghi ngày, tháng, năm trên hoá đơn

- Cột (4): Ghi tên công ty bán hàng.
- Cột (5): Ghi MST công ty bán hàng.
- Cột (6) - "Giá trị HH-DV mua vào": Kê khai giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào chưa có thuế GTGT (Lấy tại dòng cộng tiền hàng trên hóa đơn)
Trường hợp hoá đơn mua vào là loại hoá đơn, chứng từ đặc thù, giá mua đã bao gồm thuế GTGT thì căn cứ giá mua đã có thuế GTGT để tính ra doanh số mua chưa có thuế GTGT theo công thức:

Giá mua chưa có thuế GTGT = Giá bán ghi trên hoá đơn
1 + thuế suất

=>  Tổng số tiền tại cột 6 này sẽ dùng để kê khai vào các chỉ tiêu 23 trên tờ khai 01/GTGT
- Cột (7) "Tổng số Thuế GTGT đầu vào": Kê khai số thuế GTGT theo hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế hoặc số thuế GTGT tính được đối với hoá đơn đặc thù. (Không/Chưa phân biệt số thuế GTGT đầu vào này có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hay không) (Lấy tại dòng tiền thuế GTGT trên hóa đơn)
=>  Tổng số tiền tại cột 7 này sẽ dùng để kê khai vào các chỉ tiêu 24 trên tờ khai 01/GTGT
- Cột (8) "Số thuế GTGT đủ ĐK khấu trừ": kê khai số thuế GTGT đủ ĐK khấu trừ đáp ứng theo quy định của Luật thuế GTGT 
Xem thêm chi tiết tại đây: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào
=>  Tổng số tiền tại cột 8 này sẽ dùng để kê khai vào các chỉ tiêu 25 trên tờ khai 01/GTGT
* Phân biệt cột 6 và cột 7 như sau:
Ví dụ: Qúy 1/2024 Công ty Thiên Ưng có 1 hóa đơn GTGT đầu vào trị giá 30.000.000đ (chưa thuế 10%), thuế GTGT 10% là 3.000.000đ
+ Thanh toán CK: 22.000.0000đ
+ Thanh toán tiền mặt: 11.000.000đ
Xác định số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ như sau:
Đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên mà doanh nghiệp mua hàng thực hiện thanh toán bằng nhiều hình thức (vừa chuyển khoản vừa thanh toán bằng tiền mặt) thì:
+ Chỉ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phần thuế tương ứng với phần giá trị thanh toán bằng chuyển khoản
+ Còn phần thuế GTGT tương ứng với phần giá trị thanh toán bằng tiền mặt sẽ không được khấu trừ (vì thanh toán không đúng quy định)
Do đó, số tiền thuế GTGT đầu vào là 3.000.000đ sẽ phải phân bổ để xác định số thuế GTGT được khấu trừ và số thuế GTGT không được khấu trừ
Phân bổ như sau:
+ Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT đầu vào / Tổng thanh toán x Phần giá trị thanh toán bằng chuyển khoản = 3.000.000 / 33.000.000 x 22.000.000 = 2.000.0000đ
+ Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ = Tổng số thuế GTGT đầu vào / Tổng thanh toán x Phần giá trị thanh toán bằng tiền mặt = 3.000.000 / 33.000.000 x 11.000.000 = 1.000.0000đ
=> Với hóa đơn này thì công ty Thiên Ưng sẽ kê khai như sau:
Cột 6 = 30.000.000 (Tổng giá trị hàng mua vào) (Chỉ tiêu [23])
Cột 7 =  3.000.000 (Tổng số thuế GTGT đầu vào) (Chỉ tiêu [24])
 Cột 8 =  2.000.000 (Số thuế GTGT được khấu trừ) (Chỉ tiêu [25])
Chú ý
1. Các hoá đơn chiết khấu thướng mại xuất riêng, các hoá đơn điều chỉnh giảm do viết sai, hóa đơn trả lại hàng, hóa đơn giảm giá thì thực hiện kê khai âm vào bảng kê 01-2/GTGT.
    - Bằng cách: Đặt dấu trừ (-) trước số tiền.
VD: Ngày 01/09/2024, Công ty Thiên Ưng nhận được 1 hoá đơn điều chỉnh giảm giá trị hàng hóa và tiền thuế GTGT => Cách kê khai hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm đó như sau:
- Cột (6): Đặt dầu trừ (-) trước số tiền: -15.000.000
- Cột (7)Đặt dầu trừ (-) trước số tiền: -1.500.000
- Cột (8)Đặt dầu trừ (-) trước số tiền: -1.500.000
- Cột (9): Ghi chú: Hóa đơn Điều chỉnh giảm 
 
 
2. Các hoá đơn đầu vào là Hoá đơn bán hàng thông thường (Là hoá đơn mà DN bạn mua của các DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) thì: Không bắt buộc phải kê hóa đơn hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng lên tờ khai thuế GTGT
+ Kê khai cũng được, không kê khai cũng được => Không bị phạt
+ Nếu DN kê khai thì sẽ kê khai tổng số tiền trên hóa đơn bán hàng đó vào tại Chỉ tiêu 23 - Giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

3. Các hoá đơn đầu vào là Hoá đơn hàng không chịu thuế GTGT: không phải kê khai
Theo công văn số 4943/TCT-CS ngày 10 tháng 11 năm 2014 về Thuế GTGT 

 
4. Cách kê khai hóa đơn đầu vào được giảm thuế GTGT 8%
Theo quy định tại điểm a, khoản 3 điều 1 của Nghị định 94/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 110/2023/QH15 thì:
Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.
=> Bên mua sẽ căn cứ hóa đơn đầu vào được giảm thuế để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT lên bảng kê mua vào hoặc kê khai trực tiếp lên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT tại các chỉ tiêu 23, 24, 25
(Không kê khai hóa đơn đầu vào được giảm thuế GTGT lên Phụ lục PL_GiamThue_GTGT_23_24)
Phụ lục giảm thuế PL_GiamThue_GTGT_23_24 chỉ để kê khai hóa đơn đầu ra được giảm thuế thôi, ko kê khai hóa đơn đầu vào được giảm thuế vào đây
5. Cách kê khai hóa đơn đầu vào có nhiều thuế suất:
Số liệu để kê khai được lấy tại các cột trên hóa đơn như sau:
+ Tổng số tiền tại cột “Trị giá chưa có thuế GTGT” => Đưa vào chỉ tiêu 23 – giá trị HH-DV chưa có thuế
+ Tổng số tiền tại cột “Tiền thuế GTGT” => Đưa vào chỉ tiêu 24 và chỉ tiêu 25 (nếu được khấu trừ)

 
--------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn thành công!
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn muốn Tải mẫu bảng kê mua vào - bán ra file Excel, thì làm theo các bước sau nhé:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)

 
------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, quyết toán thuế cuối năm... trực tiếp trên chứng từ thực tế, thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế thực tế tại Kế toán Thiên Ưng

 
--------------------------------------------------------------------
 

Giảm 20% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng