wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất


Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT chi tiết: Cách kê khai điều chỉnh Tăng - Giảm thuế GTGT, điều chỉnh Đầu ra - Đầu vào, Doanh thu, kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót... trên phần mềm HTKK mới nhất.I. Quy định về kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT:

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14:

"Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì 
được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
 
2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền 
đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này. (chi tiết bên dưới nhé).

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền 
đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
  a) Người nộp thuế 
được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộpgiảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

  b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì 
thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
 
4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:
  a) Tờ khai bổ sung;
  b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan."Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, cụ thể như sau:

Điều 142. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.

Điều 143. Hành vi trốn thuế.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến 
tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
  - Trường hợp khai bổ sung 
chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
---------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ theo Công văn  5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thuế:
 
5. Về khai thuế, tính thuế

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế
chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế (Điểm b Khoản 4 Điều 7).
Trước đây: Căn cứ các quy định tai Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn: Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.
 
Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế
lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7).
Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.


-----------------------------------------------------------------------
 
Như vậy: Quy định về kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:

1, Khi DN phát hiện Tờ khai thuế GTGT
đã nộp lần đầu có sai, sót -> Thì được kê khai bổ sung thuế GTGT (dù chưa hết hạn hoặc đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đó, và trong thời hạn 10 năm nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra).
 

Ví dụ 1: Kế toán Thiên Ưng nộp Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 vào ngày 19/1/2022 (đây là tờ khai lần đầu).
  - Đến ngày 29/1/2022 phát hiện có sai, sót thì DN được kê khai bổ sung (mặc dù
chưa hết hạn nộp tờ khai quý 4/2021 là ngày 31/1/2022).
  - Hoặc đến ngày 30/4/2022 phát hiện sai, sót thì DN vẫn được kê khai bổ sung (mặc dù
đã hết hạn nộp tờ khai quý 4/2021).
 -----------------------------------------------------------------------
 
2, Xử lý sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT xong:

a, Nếu dẫn đến
TĂNG số thuế phải nộp hoặc GIẢM số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả: => Thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên, sau khi kê khai bổ sung xong thì TĂNG số tiền thuế GTGT phải nộp, có 2 trường hợp như sau:

  - Trường hợp kê khai bổ sung vào ngày 29/1/2022 (tức là
chưa hết hạn nộp Tờ khai thuế quý 4/2021) => Thì DN chỉ cần phải nộp thêm số tiền thuế thiếu là xong, hạn chậm nhất là ngày 31/1/2022 (Không bị phạt chậm nộp do chưa đến hạn nộp tiền thuế).

  - Trường hợp kê khai bổ sung vào ngày 30/4/2022 (tức là
đã hết hạn nộp Tờ khai thuế quý 4/2021) => Thì sẽ phải nộp thêm số tiền thuế thiếu đótiền phạt chậm nộp (tính từ ngày tiếp theo sau ngày hạn nộp tờ khai quý 4, tức là tính từ ngày 1/5/2022 – đến ngày thực nộp số tiền thuế thiếu đó)

b, Nếu chỉ làm TĂNG hoặc GIẢM số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: => Thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại (chi tiết xem tiếp phần bên dưới nhé).
 - Trường hợp hoàn thuế GTGT: DN chỉ được khai bổ sung TĂNG số thuế GTGT đề nghị hoàn, khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
----------------------------------------------------------------
 
3. Nếu Cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở: => Thì DN vẫn được kê khai bổ sung thuế GTGT => Nhưng sẽ bị phạt với hành vi kê khai sai hoặc trốn thuế.
 ----------------------------------------------------------------------
 
4. Sau khi Cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh kiểm tra tại trụ sở: => Thì DN thực hiện khai sổ sung thuế GTGT như sau:
  - Nếu làm Tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn -> Thì được khai bổ sung thuế GTGTbị phạt với hành vi kê khai sai hoặc trốn thuế.
  - Nếu khai bổ sung làm Giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm Tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
 ---------------------------------------------------------------------
 
5. Riêng trường hợp Bỏ sót hóa đơn Đầu vào - Đầu ra (Quên không kê khai) thì kê khai như sau:

Bỏ sót hóa đơn Đầu ra Bỏ sót hóa đơn đầu vào
- Phải kê khai bổ sung điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn đầu ra.
(Tức là kê khai bổ sung điều chỉnh lại tháng, quý mà DN xuất hóa đơn đó) như hướng dẫn dưới bài viết.

Ví dụ: Tháng 12/2021 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra của tháng 9/2021 -> Thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai tháng 9/2021.
- Kê khai vào kỳ phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót. 
(Tức là kê khai vào tháng, quý phát hiện hóa đơn đó)

Ví dụTháng 12/2021 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu vào của tháng 9/2021 -> Thì kê khai vào Tờ khai tháng 12/2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------


II. Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT chi tiết:

1. Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế:

Những lỗi sai như: Kê khai sai Giá trị hàng hóa mua vào (Chỉ tiêu 23); Kê khai sai Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (Chỉ tiêu 29, 30, 32, 32a)

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:
Vào Tờ khai kỳ kê khai sai - > Chọn :"Tờ khai bổ sung" - > Sửa lại cho đúng các Chỉ tiêu kê khai sai -> Kết xuất XML, rồi nộp qua mạng.
- Hiện tại trên phần mềm HTKK đã tích hợp hồ sơ khai bổ sung -> Nên bạn chỉ cần kết xuất toàn bộ rồi nộp qua mạng là xong.
- Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh bổ sung và Bản giải trình khai bổ sung (KHBS), tài liệu liên quan nếu thì gửi đính kèm file nhé.


Ví Dụ: Ngày 28/11/2021 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện Tờ khai thuế GTGT tháng 5/2021 bị sai giá trị hàng hóa mua vào (tức là sai Chỉ tiêu 23)
- Tờ khai lần đầu khai vào Chỉ tiêu 23: 25.000.000
(Nhưng đúng phải là: 250.000.000)

Cách kê khai bổ sung thuế GTGT: 

Vào Tờ khai Tháng 5/2021 - > Chọn :"Tờ khai bổ sung" - > Sửa lại cho đúng Chỉ tiêu 23 (Nhập đúng lại là: 250.000.000).
- Tiếp đó bấm vào "Tổng hợp KHBS" để phần mềm tổng hợp số liệu sang bên "Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (KHBS)".
- Tiếp đó bấm vào sheet "KHBS" để diễn giải vào mục 2 "Lý do khác" các bạn bị lỗi như nào thì diễn giải vào đây để Cơ quan thuế biết được là DN kê khai bổ sung điều chỉnh mục nào nhé.

-> Sau khi nhập xong -> Kết xuất Tờ khai, rồi nộp qua mạng là xong (Không bị xử phạt nhé)


cách kê khai bổ sung thuế GTGT
 

Chú ý: Trường hợp sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền thuế => Thì dù kê khai bổ sung thời điểm nào (đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế), thì các bạn vẫn kê khai bổ sung như trên nhé.
 
------------------------------------------------------------------------
 
2. Sai sót ảnh hưởng đến tiền thuế phải nộp , tiền thuế được khấu trừ:

Những lỗi sai như: Kê khai sai tiền thuế GTGT, kê khai thừa – thiếu hóa đơn đầu ra - đầu vào, bỏ sót hóa đơn đầu ra, kê khai sai số tiền …

Chú ý:
- Nếu là trường hợp bỏ sót hóa đơn đầu ra => Thì kê khai bổ sung như dưới đây. Còn nếu là
bỏ sót hóa đơn đầu vào thì không được kê khai bổ sung như dưới đây nhé, mà kê khai theo đường link bên trên nhé.

- Đây là trường hợp kê khai thuế sai, sót nhé => Còn nếu là
hóa đơn viết sai mà phải viết hóa đơn điều chỉnh thì các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh


Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT cụ thể như sau: (3 bước)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK - > Chọn “Kỳ kê khai sai” -> Tích Chọn “Tờ khai bổ sung”.
Nguyên tắc:
Sai Tờ khai kỳ nào -> Vào kỳ đó để điều chỉnh, bổ sung
 
Ví dụ: Hiện tại là tháng 11/2021, phát hiện Tờ khai Tháng 9/2021 kê khai sai thuế GTGT đầu ra -> Các bạn vào Tờ khai tháng 9 -> Chọn "Tờ khai bổ sung" như sau:

Chú ý: Trường hợp sai sót trong hạn nộp Tờ khai các bạn cũng thực hiện như dưới đây nhé:
Ví dụ: Ngày 15/11/2021, DN đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021 => Đến ngày hôm nay 16/11/2021 thì phát hiện kê khai sai -> Thì các bạn mở lại Tờ khai tháng 10 -> Rồi chọn "Tờ khai bổ sung" nhé.

kê khai bổ sung thuế GTGT

- Tiếp đó các bạn ấn: "Đồng ý", màn hình sẽ xuất hiện như hình dưới:

cách kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

 --------------------------------------------------------------------------------
 
Bước 2: Kê khai bổ sung, điều chỉnh các số liệu trên “Tờ khai điều chỉnh”

Nguyên tắc: SAI ĐÂU SỬA ĐÓ
(Tức là sai chỉ tiêu nào, sửa chỉ tiêu đó)

-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
a. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT đầu vào: 

- Kê khai điều chỉnh tăng/ giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu như: Chỉ tiêu [23], [24] và [25].


Ví Dụ: Tháng 11/2021 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021 kê khai sai số tiền và tiền thuế trên hóa đơn GTGT đầu vào:

- Cụ thể là  kê thiếu 1.000.000, thuế GTGT: 100.000.
- Số đã kê khai là:
[23] = 33.077.000
[24] =  3.307.700
[25] =  1.307.700

kê khai bố sung thuế gtgt đầu vào

- Trường hợp sai sót trong hạn nộp Tờ khai các bạn cũng thực hiện như vậy nhé:
Ví dụ: Ngày 15/11/2021, DN đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021 => Đến ngày hôm nay 16/11/2021 thì phát hiện kê khai sai -> Thì các bạn mở lại Tờ khai tháng 10 -> Rồi chọn "Tờ khai bổ sung" nhé.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT cụ thể như sau:

Vào tờ khai tháng 9/2021 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).
- Các bạn điều chỉnh tăng ở 3 chỉ tiêu như sau (
Vì kê khai thiếu, nên phải kê khai tăng, cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện tại đang có ở trên các chỉ tiêu đó trên tờ khai và Cộng thêm số tiền thiếu vào), cụ thể như sau:
  [23] = 33.077.000 + 1.000.000
  [24] =  3.307.700 + 100.000
  [25] =  1
.307.700 + 100.000
(Vì là công ty KD mặt hàng chịu thuế và không chịu thuế nên 24 và 25 có thể sẽ khác nhau vì phải phân bổ số thuế GTGT dùng chung. Nếu là công ty chỉ KD mặt hàng chịu thuế thì 24 và 25 sẽ bằng nhau)

kê khai bổ sung thuế gtgt đầo vào


- Tiếp đó các bạn bấm: "Tổng hợp KHBS" hoặc ấn "Ghi" để phần mềm tổng hợp số liệu

kê khai điều chỉnh thuế gtgt đầu vào


Tiếp đó bấm vào sheet "KHBS" để xử lý số liệu, chi tiết xem tiếp Bước 3 bên dưới.

-----------------------------------------------------------------------------

 
b. Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT đầu ra:

- Kê khai điều chỉnh tăng/giảm trực tiếp trên các chỉ tiêu từ: Chỉ tiêu [29] đến [33]. (Tùy vào mặt hàng chịu thuế 0%, 5%, 10% tương ứng nhé)


Ví Dụ: Tháng 11/2021 các bạn phát hiện tờ khai thuế GTGT tháng 9/2021 kê khai sai 1 hóa đơn đầu ra:
- Cụ thể là kê khai
thừa: 1.000.000, thuế GTGT là 10%: 100.000.
- Số đã kê khai là:
[32] = 54.000.000
[33] =  5.400.000


kê khai bổ sung thuế gtgt đầu ra

- Trường hợp sai sót trong hạn nộp Tờ khai các bạn cũng thực hiện như vậy nhé:
Ví dụ: Ngày 15/11/2021, DN đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng 10/2021 => Đến ngày hôm nay 16/11/2021 thì phát hiện kê khai sai -> Thì các bạn mở lại Tờ khai tháng 10 -> Rồi chọn "Tờ khai bổ sung" nhé.

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT cụ thể như sau:

Vào tờ khai tháng 9/2021 -> Lựa chọn "Tờ khai bổ sung" -> "Lần 1" (Nếu là lần đầu).

- Các bạn điều chỉnh giảm Chỉ tiêu 32 và 33 như sau (Vì là mặt hàng thuế suất 10%).
- Cụ thể là các bạn lấy số tiền hiện có ở trên 2 chỉ tiêu 32 và 33
(-) trừ đi, vì là kê khai thừa nên phải kê khai giảm xuống:
[32] = 54.000.000 - 1.000.000
[33] =  5.400.000 - 100.000

kê khai điều chỉnh thuế gtgt đầu ra

 
- Sau khi điều chỉnh xong các bạn ấn “Tổng hợp KHBS” để phần mềm HTKK tổng hợp số liệu sang bên Bản giải trình KHBS.


Tiếp đó bấm vào sheet "KHBS" để xử lý số liệu, chi tiết xem tiếp Bước 3 bên dưới.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
c. Các trường hợp khác các bạn cũng làm tương tự nhé:

Ví dụ: Sai ở chỉ tiêu 22 thì sửa trực tiếp ở chỉ tiêu 22.

- Hoặc trong kỳ vừa sai đầu ra, vừa sai đầu vào -> Thì các bạn cũng kê khai bổ sung điều chỉnh như trên nhé.

Tóm lại là: Sai những chỉ tiêu nào -> Thì sửa lại những chỉ tiêu đó cho đúng là xong (Không phải nhập phần chênh lệch vào, mà là kê khai lại cho đúng số liệu)

 ---------------------------------------------------------------------

 
Bước 3: Xử lý số liệu sau khi kê khai bổ sung, điều chỉnh:

- Sau khi khai điểu chỉnh, bổ sung xong các bạn Click vào “Tổng hợp KHBS” phía dưới, để phần mềm HTKK tổng hợp số liệu sang sheet "Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (KHBS)".


kê khai điều chỉnh thuế gtgt đầu vào 

-> Tiếp đó Bấm vào sheet "KHBS" màn hình sẽ xuất hiện như sau:

cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế gtgt


Cần nhớ là phải diễn giải vào mục 2 "Lý do kháccác bạn bị lỗi như nào thì diễn giải vào đây để Cơ quan thuế biết được là DN kê khai bổ sung điều chỉnh mục nào nhé. 

Chú ý: Là phải nhìn vào số liệu trên Chỉ tiêu 40 43 Cột "Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai" trên KHBS nhé.


Có 6 Trường hợp sẽ xảy ra như sau:
 - Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp
 - Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp
 - Tăng số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
 - Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau
 - Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đồng thời Tăng số tiền thuế GTGT phải nộp.
 - Tăng số tiền thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau đồng thời Giảm số tiền thuế GTGT phải nộp.

- Tuy có 6 trường hợp xảy ra như trên => Nhưng các bạn chỉ cần quan tâm đến 2 chỉ tiêu trên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh “KHBS” là: Chỉ tiêu [40] và Chỉ tiêu [43] để xử lý 4 trường hợp cụ thể như sau:
 -------------------------------------------------------------------------------
 
a. Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40] < 0 (Nằm trong ngoặc đơn -> là giá trị âm)
-> (Tức là:
Giảm số thuế GTGT phải nộp trong kỳ -> Đồng nghĩa là DN đã nộp thừa)

Cách Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế, tiếp đó có 2 trường hợp như sau:

- Trường hợp kê khai bổ sung khi
đã hết hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Tháng 11/2021 các bạn lập Tờ khai bổ sung thuế GTGT tháng 9/2021:
  +) Các bạn chỉ cần
theo dõi số tiền thuế GTGT nộp thừa đó bên ngoài -> Đến khi nộp tiền thuế GTGT kỳ sau thì có thể trừ đi hoặc hoàn thuế.
  +)
Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của Tờ khai tháng 11/2021 nhé.
 
- Trường hợp kê khai bổ sung
trong hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Ngày 15/01/2022, đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 => Đến ngày 26/01/2022 thì kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021:
  +) Do hạn nộp tiền thuế quý 4/2021 là ngày 31/01/2022, nên các bạn chỉ cần nộp số tiền thuế đúng theo Chỉ tiêu 40 trên Tờ khai điều chỉnh” là xong nhé.
(không phải Chỉ tiêu 40 bên KHBS đâu nhé).
  +) Trường hợp bạn đã nộp tiền thuế quý 4/2021 rồi thì các bạn chỉ cần theo dõi số tiền thuế GTGT nộp thừa đó bên ngoài -> Đến khi nộp tiền thuế GTGT kỳ sau thì có thể trừ đi hoặc hoàn thuế.
 +)
Không được nhập vào Chỉ tiêu [38] của Tờ khai quý 1/2022 nhé.


 ----------------------------------------------------------------------
 
b. Nếu xuất hiện Chỉ tiêu [40] > 0 (Không nằm trong ngoặc đơn -> Là giá trị dương)
-> (Tức là:
Tăng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ -> Đồng nghĩa là DN đã nộp thiếu)


Cách Xử lý:

- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
 
- Trường hợp kê khai bổ sung khi đã
hết hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Tháng 11/2021 các bạn lập Tờ khai bổ sung thuế GTGT tháng 9/2021:
  +) DN sẽ phải
nộp thêm số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 40 bên KHBS.
  +) và Cộng (+) thêm
tiền phạt chậm nộp mà phần mềm đã tính cho bạn (Ở phần B “Tính số tiền chậm nộp” trên "KHBS")

- Trường hợp kê khai bổ sung
trong hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Ngày 15/01/2022, đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 => Đến ngày 26/01/2022 thì kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021:
  +) Do hạn nộp tiền thuế quý 4/2021 là ngày 31/01/2022, nên các bạn chỉ cần
nộp số tiền thuế đúng theo Chỉ tiêu 40 trên “Tờ khai điều chỉnh” là xong nhé (không phải Chỉ tiêu 40 bên KHBS đâu nhé)
  +) Trường hợp bạn đã nộp tiền thuế quý 4/2021 rồi thì các bạn chỉ
nộp thêm số tiền thuế xuất hiện ở Chỉ tiêu 40 trên KHBS, hạn chậm nhất là ngày 31/1/2022 (Không bị phạt chậm nộp nhé).

 Xem thêm cách tính: Mức phạt chậm nộp tiền thuế
-------------------------------------------------------------------------------

c. Nếu Chỉ tiêu [43] < 0  (Nằm trong ngoặc -> Là giá trị âm).
-> (Tức là:
Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau).


Cách Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” “KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
-
Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [37] của kỳ hiện tại.

 

+) Trường hợp kê khai bổ sung khi đã hết hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Tháng 11/2021 bạn kê khai bổ sung thuế GTGT Tờ khai tháng 9/2021:
- Sau khi điều chỉnh xong các chỉ tiêu -> Kết quả là Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau - Tức là trên Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43 < 0 với số tiền là
(1.700.000).
  => Các bạn Mở
tờ khai tháng 11/2021 -> Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu 37 của Tờ khai tháng 11/2021 là xong.
(Và nhớ là Kết xuất Tờ khai bổ sung và KHBS của Tháng 9/2021 để nộp nhé)
 
+) Trường hợp kê khai bổ sung
trong hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Ngày 15/01/2022, đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 => Đến ngày 26/01/2022 thì kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021:
- Sau khi điều chỉnh xong các chỉ tiêu -> Kết quả là Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau - Tức là trên Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43 < 0 với số tiền là
(1.700.000).
  => Các bạn Mở tờ khai quý 1/2022 -> Nhập số tiền đó vào
Chỉ tiêu 37 của Tờ khai quý 1/2022 là xong.
(Và nhớ là Kết xuất Tờ khai bổ sung và KHBS của quý 4/2021 để nộp nhé)

----------------------------------------------------------------------------------
 
d. Nếu Chỉ tiêu [43] > 0 (Không nằm trong ngoặc đơn -> Là giá trị dương)
-> (Tức là:
Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau).
 

Cách Xử lý:
- Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
- Nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu [38] của kỳ hiện tại.


+) Trường hợp kê khai bổ sung khi đã hết hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Tháng 11/2021 Công ty kế toán Thiên Ưng kê khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT tháng 09/2021:
- Sau khi kê khai điều chỉnh, bổ sung xong -> Kết quả là làm Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau: -> Tức là trên Bản giải trình khai bổ sung KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43 > 0 với số tiền là:
1.700.000.

Xử lý như sau:
  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh”“KHBS” tháng 9/2021 để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.

  - Nhập số tiền ở Chỉ tiêu [43] = 1.700.000 trên KHBS của tờ khai bổ sung tháng 09/2021 -> vào Chỉ tiêu [38] trên Tờ khai tháng 11/2021.

+) Trường hợp kê khai bổ sung trong hạn nộp Tờ khai:
Ví dụ: Ngày 15/01/2022, đã nộp tờ khai thuế GTGT quý 4/2021 => Đến ngày 26/01/2022 thì kê khai bổ sung Tờ khai thuế GTGT quý 4/2021:
- Sau khi điều chỉnh xong các chỉ tiêu -> Kết quả là Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau - Tức là trên Bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh KHBS xuất hiện Chỉ tiêu 43 > 0 với số tiền là 
1.700.000.

Xử lý như sau:
  - Kết xuất “Tờ khai điều chỉnh” và “KHBS” quý 4/2021 để nộp qua mạng cho cơ quan thuế.
  - Nhập số tiền ở Chỉ tiêu [43] = 1.700.000 trên KHBS của tờ khai bổ sung quý 4/2021 -> vào Chỉ tiêu [38] trên Tờ khai quý 1/2022.

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Chú ý cần nhớ:

- Trường hợp xuất hiện đồng thời cả Chỉ tiêu 40 và 43 thì các bạn cũng xử lý như trên nhé

- Trường hợp kê khai điều chỉnh nhiều Tờ khai -> Thì các bạn cộng tổng số liệu từng Tờ khai như trên rồi cũng nhập vào 37, 38 của kỳ hiện tại nhé.

- Nhớ là sai Tờ khai kỳ nào thì sửa tờ khai ký đó thôi -> Không sửa tờ khai kỳ sau.

Ví dụ: Tháng 12/2021 kê khai điều chỉnh bổ sung Tờ khai tháng 9/2021 -> Thì chỉ kê khai bổ sung tháng 9 thôi - Không được kê khai bổ sung tháng 10/2021 (Nếu tháng 10/2021 cũng bị sai, thì mới bổ sung tháng 10/2021)

- Kê khai bổ sung thuế GTGT lần 2, lần 3 thì cũng trình tự như trên nhé.

 


Như vậy là các bạn đã kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT xong!

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế tháng/quý, điều chỉnh bổ sung, xử lý hóa đơn chứng từ, quyết toán thuế TNCN, TNDN... trực tiếp trên chứng từ thực tế.
Có thể tham gia: 
Lớp học kế toán thuế thực hành chuyên sâu.
----------------------------------------------------------------------

hướng dẫn kê khai bổ sung thuế GTGT

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng