wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kê Khai thuế GTGT

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT mới nhất 2024

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT chi tiết: Cách kê khai điều chỉnh Tăng - Giảm thuế GTGT, điều chỉnh Đầu ra - Đầu vào, Doanh thu, kê khai bổ sung hóa đơn bỏ sót... trên phần mềm HTKK mới nhất.I. Quy định về kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT:

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14:

"Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì 
được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
 
2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền 
đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này. (chi tiết bên dưới nhé).

3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền 
đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
  a) Người nộp thuế 
được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộpgiảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;

  b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì 
thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
 
4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:
  a) Tờ khai bổ sung;
  b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan."Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14, cụ thể như sau:

Điều 142. Hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn, không thu.

Điều 143. Hành vi trốn thuế.
-----------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ theo Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

4. Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế có sai, sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế. Người nộp thuế khai bổ sung như sau:

b) Người nộp thuế khai bổ sung dẫn đến 
tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).
  - Trường hợp khai bổ sung 
chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại. Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế GTGT đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
---------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ theo Công văn  5189/TCT-CS ngày 07/12/2020 của Tổng cục Thuế:
 
5. Về khai thuế, tính thuế

Điểm mới 2: Sửa đổi quy định người nộp thuế
chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế (Điểm b Khoản 4 Điều 7).
Trước đây: Căn cứ các quy định tai Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn: Trường hợp chưa đến thời hạn khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo, người nộp thuế chưa nộp hồ sơ khai thuế để đưa số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau của kỳ tính thuế trước sang chỉ tiêu số thuế khấu trừ kỳ trước chuyển sang trên tờ khai chính thức của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế thì được khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên tờ khai bổ sung của kỳ tính thuế đó.
 
Điểm mới 3: Sửa đổi quy định người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế
lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót (Khoản 4 Điều 7).
Trước đây: Tại Điểm a Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

-----------------------------------------------------------------------
 
Như vậy: Quy định về kê khai bổ sung thuế GTGT như sau:

1, Khi DN phát hiện Tờ khai thuế GTGT
đã nộp lần đầu có sai, sót -> Thì được kê khai bổ sung thuế GTGT (dù chưa hết hạn hoặc đã hết hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế đó, và trong thời hạn 10 năm nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra).
 

Ví dụ 1: Kế toán Thiên Ưng nộp Tờ khai thuế GTGT quý 1/2024 vào ngày 19/4/2024 (đây là tờ khai lần đầu).
  - Đến ngày 25/4/2024 phát hiện có sai, sót thì DN phải chọn trạng thái tờ khai là "Tờ khai bổ sung" để kê khai diều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 (mặc dù
chưa hết hạn nộp tờ khai quý 1/2024 là ngày 02/05/2024).
  - Hoặc đến ngày 30/8/2024 phát hiện sai, sót thì DN vẫn được kê khai bổ sung (mặc dù
đã hết hạn nộp tờ khai quý 1/2024).
 -----------------------------------------------------------------------
 
2, Xử lý sau khi kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT xong:

a, Nếu dẫn đến
TĂNG số thuế phải nộp hoặc GIẢM số thuế đã được ngân sách nhà nước hoàn trả: => Thì phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc số tiền thuế đã được hoàn thừa và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

b, Nếu chỉ làm TĂNG hoặc GIẢM số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau: => Thì phải kê khai vào kỳ tính thuế hiện tại (chi tiết xem tiếp phần bên dưới nhé).
 - Trường hợp hoàn thuế GTGT: DN chỉ được khai bổ sung TĂNG số thuế GTGT đề nghị hoàn, khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.
----------------------------------------------------------------
 
3. Nếu Cơ quan thuế đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở: => Thì DN vẫn được kê khai bổ sung thuế GTGT => Nhưng sẽ bị phạt với hành vi kê khai sai hoặc trốn thuế.
 ----------------------------------------------------------------------
 
4. Sau khi Cơ quan thuế đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh kiểm tra tại trụ sở: => Thì DN thực hiện khai sổ sung thuế GTGT như sau:
  - Nếu làm Tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn -> Thì được khai bổ sung thuế GTGTbị phạt với hành vi kê khai sai hoặc trốn thuế.
  - Nếu khai bổ sung làm Giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm Tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
 ---------------------------------------------------------------------
 
5. Riêng trường hợp Bỏ sót hóa đơn Đầu vào - Đầu ra (Quên không kê khai) thì kê khai như sau:
- Phải kê khai bổ sung điều chỉnh vào kỳ phát sinh hóa đơn.
(Tức là kê khai bổ sung điều chỉnh lại tháng, quý mà DN xuất hóa đơn đó) như hướng dẫn dưới bài viết.

Ví dụ: Tháng 5/2024 phát hiện bỏ sót 1 hóa đơn đầu ra của tháng 1/2024 -> Thì phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai tháng 1/2024 (nếu KK theo tháng) hoặc tờ khai của quý 1/2024 (nếu kê khai theo quý)

------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

Tổng quan khi kê khai điều chỉnh bổ sung sẽ có những bước như sau:
- Bước 1: Vào phần mềm HTKK => Chọn tờ khai đã kê khai sai
- Bước 2: Chọn kỳ đã kê khai sai
- Bước 3: Chọn trạng thái tờ khai bổ sung, Chọn số lần khai bổ sung, kiểm tra lại ngày lập KHBS
- Bước 4: Bấm “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh
- Bước 5: Điều chỉnh tờ khai
- Bước 6: Nhập mã giao dịch điện tử Tại tab “01-KHBS”: 
- Bước 7: Bấm “Tổng hợp KHBS” 
- Bước 8: Xác định kết quả của việc kê khai điều chỉnh bổ sung
- Bước 9: Ghi lý do điều chỉnh
- Bước 10: ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin
- Bước 11: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng
- Bước 12: Nộp số tiền thuế tăng thêm sau khi điều chỉnh và tiền phạt chậm nộp (Nếu có)
Điều kiện để có thể thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung trên PM HTKK: Trên phần mềm HTKK tại máy tính thực hiện phải tồn tại tờ khai của kỳ có sai sót
Ví dụ: Muốn làm kê khai điều chỉnh bổ sung cho kỳ quý 1/2024 thì tại phần mềm HTKK trên máy tính đang muốn thực hiện làm điều chỉnh bổ sung đó phải tồn tại (tức là có dữ liệu) của tờ khai quý 1/2024 rồi

Cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai để sửa thành đúng: thực hiện theo đúng nguyên tắc “Sai đâu - Sửa đấy”
=> Tìm đến tất cả các lỗi sai trên tờ khai để điều chỉnh thành đúng (1 lần làm tờ khai điều chỉnh có thể điều chỉnh cho tất cả các lỗi sai (không phân biệt sai bao nhiêu lỗi, sai ở bao nhiêu chỉ tiêu, đầu ra hay đầu vào -> Cứ phát hiện ra chỉ tiêu đó bị sai thì điều chỉnh tất)
+ Đối với lỗi sai tại phụ lục thì thực hiện điều chỉnh tại phụ lục
+ Đối với lỗi sai tại chỉ tiêu 22 thì thực hiện sửa trực tiếp tại chỉ tiêu 22
+ Đối với các lỗi sai liên quan đến hóa đơn đầu vào thì:
=> Thực hiện điều chỉnh: sửa trực tiếp tại các chỉ tiêu liên quan như 23, 24, 25 hoặc 23a, 24a (Cứ chỉ tiêu nào sai thì sửa chỉ tiêu đó thành đúng, hoặc tất cả các chỉ tiêu này đều bị sai thì sửa tất cả thành đúng)
+ Đối với các lỗi sai liên quan đến hóa đơn đầu ra như:
=> Thực hiện điều chỉnh: sửa trực tiếp tại các chỉ tiêu liên quan như: 26, 29, 30, 31, 32, 33 hoặc 32a (Hóa đơn đầu ra đó ghi thuế suất bao nhiêu % -> liên quan đến chỉ tiêu nào thì sửa chỉ tiêu đó thành đúng)
+ Đối với lỗi sai tại chỉ tiêu 37, 38 hoặc chỉ tiêu 39a thì thực hiện sửa trực tiếp tại chỉ tiêu 37, 38 hoặc chỉ tiêu 39a

Cách thực hiện điều chỉnh:
+ Sai cao hơn thì trừ đi (Cần điều chỉnh giảm thì trừ đi)
+ Sai thấp hơn thì cộng vào (Cần điều chỉnh tăng thì cộng vào) 

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra 1 vài tình huống cụ thể để hướng dẫn các bạn cách thực hiện từng bước kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK:

 

Tình huống số 1: Điều chỉnh tăng đầu ra
Ngày 10/04/2024, Công ty Thiên Ưng đã làm và nộp tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 về cơ quan thuế như sau:

Tờ khai thuế GTGT lần đầu của kỳ quý 1/2024

Sau khi nộp tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 qua mạng thì công ty Thiên Ưng đã nhận được thông báo xác nhận hồ sơ khai thuế điện tử qua mail vào ngày 11/04/2024
Công ty Thiên Ưng đã nộp số tiền thuế phát sinh dương tại chỉ tiêu 40 = 6.000.000đ về NSNN vào ngày 15/04/2024

Đến ngày 20/05/2024, kế toán phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 kê khai sót 1 tờ hóa đơn đầu ra số 00012453 ngày 18/03/2024 như sau:


Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót
 
Theo quy định thì: Hóa đơn đầu ra của kỳ nào phải kê khai vào để kỳ đó để kê khai tính thuế GTGT vào đúng kỳ phát sinh
Mà hóa đơn đầu ra số óa đơn đầu ra số 00012453 phát sinh vào ngày 18/03/2024 (tức là thuộc vào quý 1/2024) nên phải kê khai vào kỳ quý 1/2024
Nhưng thực tế công ty Thiên Ưng chưa thực hiện kê khai hóa đơn đầu ra số 00012453 tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 1/2024 => Đây là trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu ra => Làm cho tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 bị sai sót (Kê khai thiếu doanh thu và thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ bán ra)
=> Do tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 đã nộp cho cơ quan thuế vào ngày 10/04/2024 và đã nhận được thông báo bước 2 chấp nhận của CQT vào ngày 11/04/2024. 
Mà theo quy định thì: Tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế và đã nhận được thông báo chấp nhận của CQT mà sau đó phát hiện ra tờ khai thuế có sai sót thì doanh nghiệp phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho kỳ tính thuế có sai sót đó
=> Công ty Thiên Ưng phải thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT quý 1/2024 có sai sót đó
 

Trình tự thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trên phần mềm HTKK:

Bước 1: Vào phần mềm HTKK => Chọn tờ khai đã kê khai sai:
Làm sai tờ khai thuế nào thì vào mục loại Thuế đó để chọn
=> Làm sai tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT (TT80/2021) => sẽ vào mục “Thuế Giá Trị Gia Tăng” để chọn loại tờ khai mẫu 01/GTGT (TT80/2021)
Bước 2: Chọn kỳ đã kê khai sai
Tờ khai đó bị sai ở kỳ nào thì chọn đúng kỳ bị sai đó
=> Làm sai tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 1/2024 => Khi làm điều chỉnh bổ sung sẽ chọn quý 1/2024
Chọn kỳ khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT
Bước 3: Chọn trạng thái tờ khai bổ sung, Chọn số lần khai bổ sung, kiểm tra lại ngày lập KHBS (khai bổ sung)
+ Chọn trạng thái tờ khai: Kể từ thời điểm Doanh nghiệp đã nhận được Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế đối với Tờ khai thuế “Lần đầu” mà muốn nộp lại tờ khai của kỳ tính thuế đó thì phải chọn trạng thái tờ khai là Tờ khai bổ sung 
(Không phân biệt trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)
+ Chọn số lần khai bổ sung: Khai bổ sung lần thứ mấy thì chọn số lần như vậy
Lần đầu tiên làm tờ khai bổ sung cho kỳ bị sai sót thì là lần 1 => Cứ thế tăng lên cho các lần sau nếu tiếp tục phát hiện ra sai sót, tiếp tục làm tờ khai bổ sung
Trong tình huống, công ty Thiên Ưng đang thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung lần thứ nhất cho tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 1/2024 nên sẽ để là “Lần 1”
+ Kiểm tra lại ngày lập KHBS (khai bổ sung): Phần mềm mặc định lấy theo ngày trên máy tính (Nhưng vẫn cho phép sửa). Lưu ý: Ngày lập tờ khai bổ sung phải <= Hạn nộp tờ khai chính thức + 10 năm. Ngày bổ sung không được lớn hơn ngày hiện tại (tức là không được nhập ngày lập KHBS lớn hơn ngày trên máy tính của bạn)

Lưu ý đối với phần phụ lục: Nếu ở tờ khai lần đầu hoặc lần bổ sung N-1 mà đã kê khai phụ lục nào thì ở Tờ khai bổ sung/ Tờ khai bổ sung lần N, Phần mềm sẽ mặc định tích chọn phụ lục đó và cho phép NNT đính kèm thêm cả các phụ lục khác chưa được kê khai.

Bước 4: Bấm “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh
Sau khi đã lựa chọn xong các thông tin tại bảng “Chọn kỳ tính thuế” thì các bạn bấm vào “Đồng ý” để vào tờ khai điều chỉnh

Bước 5: Điều chỉnh tờ khai
Phần mềm sẽ lấy dữ liệu của Tờ khai gần nhất trong cùng kỳ tính thuế làm dữ liệu mặc định trên Tờ khai điều chỉnh
+ Nếu là tờ khai bổ sung lần 1 thì lấy dữ liệu của tờ khai lần đầu
+ Nếu là tờ khai bổ sung lần 2 thì lấy dữ liệu lần bổ sung 1
+ Nếu là tờ khai bổ sung lần n thì lấy dữ liệu lần bổ sung n-1
=> Các bạn sẽ kê khai bổ sung điều chỉnh trực tiếp trên Tờ khai điều chỉnh, kê khai như tờ khai thay thế, sau đó phần mềm sẽ tự động lấy các chỉ tiêu điều chỉnh liên quan đến số thuế phải nộp lên KHBS (Các bạn không kê khai trên KHBS)
Để điều chỉnh được tờ khai thuế GTGT thì các bạn thực hiện: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai để sửa thành đúng: thực hiện theo đúng nguyên tắc “Sai đâu - Sửa đấy”

Xác định chỉ tiêu sai sót cần điều chỉnh trong tình huống số 1 của công ty Thiên Ưng:
+ Vì lỗi sai là: Kê khai sót hóa đơn đầu ra => Nên sẽ liên qua đến các chỉ tiêu đầu ra là từ 26 đến 32a
+ Vì thuế suất trên hóa đơn đầu ra bị bỏ sót số 00012453 là 10% nên phải điều chỉnh tại 2 chỉ tiêu là chỉ tiêu 32 và chỉ tiêu 33
+ Vì bỏ sót hóa đơn đầu ra tức là kê khai thiếu nên phải thực hiện điều chỉnh Tăng (Bằng cách cộng thêm vào) tại 2 chỉ tiêu là chỉ tiêu 32 và chỉ tiêu 33

Xác định số liệu đúng để gõ vào phần mềm:


Chỉ tiêu [32] điều chỉnh = Chỉ tiêu [32] trên tờ khai lần đầu bị sai, sót + Giá trị HH-DV bán ra chưa thuế bị bỏ sót trên hóa đơn đầu ra
  = 300.000.000 + 10.000.000
  = 310.000.000 => Đây là giá trị đúng để đưa vào tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024
=> Gõ số tiền này vào chỉ tiêu 32 trên “Tờ khai điều chỉnh” trên phần mềm HTKK
 
Chỉ tiêu [33] điều chỉnh = Chỉ tiêu [33] trên tờ khai lần đầu bị sai, sót + Tiền thuế GTGT bị bỏ sót trên hóa đơn đầu ra
  = 30.000.000 + 1.000.000
  = 31.000.000 => Đây là giá trị đúng để đưa vào tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024
=> Số tiền này sẽ được kê khai điều chỉnh vào chỉ tiêu 33 trên “Tờ khai điều chỉnh” trên phần mềm HTKK
Lưu ý:   Sau khi điều chỉnh xong chỉ tiêu 32 thì các bạn ấn “Tab” trên bán phím hoặc bấm sang 1 chiêu khác trên phần mềm thì phần mềm tự tổng hợp số liệu cho chỉ tiêu 33 (Chỉ tiêu 33 = 10% x Chỉ tiêu 32) => Các không cần gõ số tiền vào chỉ tiêu 33 trên “Tờ khai điều chỉnh” mà chỉ cần kiểm tra lại thôi
 
Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT
 
Bước 6: Nhập mã giao dịch điện tử Tại tab “01-KHBS”: 
Thực hiện tại tab TỜ KHAI BỔ SUNG (01-KHBS)
Tại Chỉ tiêu [02]: Mã giao dịch điện tử của tờ khai lần đầu có sai, sót cần bổ sung, điều chỉnh.
Tiến hành nhập mã giao dịch điện tử trên Thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế theo mẫu 01-2/TB-TĐT của hồ sơ khai thuế lần đầu. Để có mã giao dịch điện tử này thì các bạn thực hiện tra cứu như sau:
+ Cách 1: Tra cứu trên hệ thống thuedientu.gdt.gov.vn
+ Cách 2: Kiểm tra tại thông báo tiếp nhận hoặc xác nhận hồ sơ thuế điện tử đã được gửi vào Mail cho doanh nghiệp 
Lưu ý: Hiện nay thì nếu bạn không nhập mã giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì khi bạn bấm “Ghi” phần mềm sẽ cảnh báo (và đưa ra thông tin là "Bắt buộc nhập")
Nhưng nếu bạn không nhập thông tin về giao dịch điện tử lên tờ khai bổ sung 01/KHBS thì bạn vẫn kết xuất được tờ khai vẫn nộp được hồ sai khai bổ sung qua mạng
 
- Bước 7: Bấm “Tổng hợp KHBS” 
Để phần mềm tổng hợp số liệu lên tờ khai bổ sung (01/KHBS) và bản giải trình khai bổ sung (01-1/KHBS)
Sau khi bấm "Tổng hợp KHBS" thì phần mềm sẽ hiện thị ra thông báo "Tổng hợp dữ liệu lên KHBS thành công" thì các bạn bấm vào "Đóng"
 
- Bước 8: Xác định kết quả của việc kê khai điều chỉnh bổ sung
Xác định tại tờ khai bổ sung (01/KHBS):
Tờ khai bổ sung 01/KHBS


Xác định tại: Phần A. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp, tăng/giảm số thuế được khấu trừ, tăng/giảm số thuế đề nghị hoàn:
I. Xác định tăng/giảm số thuế phải nộp và tiền chậm nộp:
Số thuế phải nộp trên tờ khai điều chỉnh tăng/giảm: tại dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [10] Tăng/giảm số thuế phải nộp 
Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp 
Trường hợp 2: Mã chỉ tiêu số [10] < 0 => Kết quả: giảm số thuế GTGT phải nộp
II. Số thuế được khấu trừ điều chỉnh tăng/giảm: tại dòng tổng cộng, Mã chỉ tiêu số [12] Tăng/giảm số thuế khấu trừ
Trường hợp 3: Mã chỉ tiêu số [12] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ
Trường hợp 4: Mã chỉ tiêu số [12] < 0 => Kết quả: Giảm số tiền thuế GTGT được khấu trừ

Các xử lý kết quả trong từng trường hợp như sau: 
Xác định kết quả:
+ Hiển thị ra 0 tức là không liên quan
+ Phát sinh số tiền với giá trị dương -> Tức là tăng
+ Phát sinh số tiền có dấu ngoặc đơn là giá trị âm -> Tức là giảm
Lưu ý: Kết quả có thể xuất hiện tại 1 hoặc nhiều trường hợp nêu trên (Xuất hiện kết quả tại đâu thì các bạn xử lý kết quả tại đó)

* Trường hợp 1: Mã chỉ tiêu số [10] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp 
=> Phải mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 10 đi nộp, cùng với số tiền phạt chậm nộp tại mục 3, phần I (nếu có) (phần mềm tự động tính, cho phép sửa -> Cần phải kiểm tra và xác định lại (nếu phần mềm tính không đúng))
Lưu ý:
Theo quy định tại khoản 1, điều 55 của Luật quản lý thuế thì:
“Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót.”
Nên:
+ Nếu làm tờ khai điều chỉnh bổ sung trong thời hạn nộp tiền thuế của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì dù có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì sẽ không bị phạt chậm nộp (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn bằng 0)
+ Nếu làm tờ khai điều chỉnh bổ sung ngoài thời hạn nộp tiền của kỳ tính thuế có hồ sơ sai sót đó thì sẽ có phát sinh chỉ tiêu số [10] > 0 tức là tăng số thuế phải nộp thì đây là số phạt chậm nộp phải nộp về NSNN cũng với số tiền phải nộp thêm tại chỉ tiêu số 10 (dòng “b) Số tiền chậm nộp” trong mục 3 sẽ vẫn xuất hiện số tiền chậm nộp) (Tình huống số 1 của công ty Thiên Ưng Thuộc vào trường hợp này)


Trường hợp 2: Mã chỉ tiêu số [10] < 0 => Kết quả: giảm số thuế GTGT phải nộp
Trường hợp 2.1: Chưa nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh: thì thực hiện bù trừ và nộp theo số đã điều chỉnh
Ví dụ: 
Ngày 5/10/2024: Làm tờ khai thuế GTGT lần đầu cho kỳ quý 3/2024 ra chỉ tiêu 40 = 10.000.000 => Đã nộp hồ sơ kê khai thuế quý 3/2024 qua mạng và đã nhận được thông báo chấp nhận hồ sơ khai thuế => Nhưng chưa nộp tiền thuế 10.000.000 phát sinh tại chỉ tiêu 40 đó về NSNN.
=> Đến ngày 8/10/2024: Phát hiện ra tờ khai quý 3/2024 bị sai => Làm tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1 => Ra số tiền tại mã chỉ tiêu số 10 trên tờ khai bổ sung 01/KHBS là âm 2.000.000 (Tức là giảm số tiền thuế phải nộp 2.000.000đ)
=> Sau khi nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1: thì số tiền thuế còn phải nộp là: 10.000.000 (tờ khai lần đầu) – 2.000.000 (tờ khai bổ sung lần 1) = 8.0000.000 (đây chính là số tiền sẽ nộp về cơ quan thuế)

Trường hợp 2.2: Đã nộp số tiền thuế ở tờ khai sai sót đang điều chỉnh: thì Doanh nghiệp tự theo dõi số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 10 này và bù trừ vào các kỳ sau, khi phát sinh tiền thuế phải nộp (Trường hợp này được xác định là đã nộp thừa tiền thuế)
Ví dụ: 
Qúy 1/2024: Ngày 25/04/2024, công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu của Q1/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 5.000.000 => Đã nộp về NSNN
Ngày 6/05/2024, Công ty A phát hiện tờ khai thuế GTGT của quý 1/2024 có sai sót và thực hiện làm điều chỉnh bổ sung lần 1 tờ khai thuế GTGT của Q1/2024:
Trên tờ khai bổ sung (01/KHBS) Ra kết quả tại chỉ tiêu 10 = (1.000.000) (giảm số thuế GTGT phải nộp 1.000.000đ) 
=> Sau khi điều chỉnh tờ khai xong => Nộp tờ khai điều chỉnh bổ sung lần 1 về về cơ quan thuế rồi thì đây chính là số tiền thuế GTGT công ty A đã nộp thừa => Công ty A sẽ tự theo dõi và bù trừ vào các kỳ sau

Ngày 10/07/2024: Công ty A thực hiện làm và nộp tờ khai thuế GTGT của Q2/2024
Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 40 – thuế GTGT phải nộp = 3.000.000 
Tiến hành bù từ: 1.000.000 phát sinh âm tại chỉ tiêu số 10 trên tờ khai điều chỉnh bổ sung 01/KHBS của quý 1/2024 với số tiền thuế GTGT phải nộp của quý 2/2024 là 3.000.000đ => Sau khi bù trừ thì số tiền còn phải nộp về NSNN là 2.000.000đ

Trường hợp 3: Mã chỉ tiêu số [12] > 0 => Kết quả: Tăng số tiền thuế GTGT được khấu trừ
=> Cho số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu 12 trên tờ khai bổ sung “01/KHBS” này vào chỉ tiêu 38 – Điều chỉnh tăng trên tờ khai 01/GTGT của kỳ kê khai thuế GTGT hiện tại (kỳ làm bổ sung điều chỉnh) 
Ví dụ: Ngày 20/08/2024 (Quý 3/2024) thực hiện điều chỉnh bổ sung tờ khai quý 2/2024 (Đây là kỳ làm tờ khai điều chỉnh bổ sung ) 
Trên tờ khai bổ sung 01/KHBS ra chỉ tiêu 12 = 5.000.000 (Tăng số thuế GTGT được khấu trừ)
=> Cho số tiền 5.000.000 này vào chỉ tiêu 38 của Qúy 3/2024 (đây là kỳ hiện tại, kỳ (quý) thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung)
 
Trường hợp 4: Mã chỉ tiêu số [12] < 0 => Kết quả: Giảm số tiền thuế GTGT được khấu trừ
=> Cho số tiền phát sinh âm tại chỉ tiêu 12 trên tờ khai bổ sung “01/KHBS” này vào chỉ tiêu 37 – Điều chỉnh giảm trên tờ khai 01/GTGT của kỳ kê khai thuế GTGT hiện tại
 
- Bước 9: Ghi lý do điều chỉnh
Thực hiện tại phụ lục 01-1/KHBS bản giải trình khai bổ sung 
GIẢI TRÌNH KHAI BỔ SUNG
- Bước 10: ấn “Ghi” để kiểm tra thông tin
- Bước 11: Kết xuất XML và gửi tờ khai bổ sung qua mạng
- Bước 12: Nộp số tiền thuế tăng thêm sau khi điều chỉnh và tiền phạt chậm nộp (Nếu có)
Đối với tình huống của công ty Thiên Ưng thì sau khi làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho kỳ tính thuế quý 1/2024 thì thì ra kết quả là tại Mã chỉ tiêu số [10] = 1.000.000 > 0
=> Kết quả thuộc vào Trường hợp 1: Tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp => Phải nộp về NSNN số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu số 10 là 1.000.000, cùng với số tiền phạt chậm nộp tại mục 3, phần I là 5.700đ 
 
Như vậy là các bạn đã kê khai điều chỉnh, bổ sung thuế GTGT xong!

Lưu ý: Đối với các Sai sót không làm ảnh hưởng đến tiền thuế:

Những lỗi sai như: Kê khai sai Giá trị hàng hóa mua vào (Chỉ tiêu 23); Kê khai sai Doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra (Chỉ tiêu 29, 30, 32, 32a)

Cách kê khai bổ sung điều chỉnh:
Vào Tờ khai kỳ kê khai sai - > Chọn :"Tờ khai bổ sung" - > Sửa lại cho đúng các Chỉ tiêu kê khai sai -> Kết xuất XML, rồi nộp qua mạng.
- Hiện tại trên phần mềm HTKK đã tích hợp hồ sơ khai bổ sung -> Nên bạn chỉ cần kết xuất toàn bộ rồi nộp qua mạng là xong.
- Hồ sơ gồm: Tờ khai điều chỉnh bổ sung và Bản giải trình khai bổ sung (KHBS), tài liệu liên quan nếu thì gửi đính kèm file nhé.


Ví Dụ: Ngày 28/3/2024 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện Tờ khai thuế GTGT quý 4/2023 bị sai giá trị hàng hóa mua vào (tức là sai Chỉ tiêu 23)
- Tờ khai lần đầu khai vào Chỉ tiêu 23: 25.000.000
(Nhưng đúng phải là: 250.000.000)

Cách kê khai bổ sung thuế GTGT: 

Vào Tờ khai quý 4/2023 - > Chọn :"Tờ khai bổ sung" - > Tìm đến và Sửa lại cho đúng Chỉ tiêu 23 (Nhập đúng lại là: 250.000.000).
- Tiếp đó bấm vào "Tổng hợp KHBS" để phần mềm tổng hợp số liệu sang bên "Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (KHBS)".
- Tiếp đó bấm vào sheet "KHBS" để diễn giải vào mục 2 "Lý do khác" các bạn bị lỗi như nào thì diễn giải vào đây để Cơ quan thuế biết được là DN kê khai bổ sung điều chỉnh mục nào nhé.

-> Sau khi nhập xong -> Kết xuất Tờ khai, rồi nộp qua mạng là xong (Không bị xử phạt nhé)


cách kê khai bổ sung thuế GTGT
(Sai ở chỉ tiêu nào thì các bạn điều chỉnh trực tiếp tại chỉ tiêu đó về số đúng)
 

Chú ý: Trường hợp sai sót Không ảnh hưởng đến số tiền thuế => Thì dù kê khai bổ sung thời điểm nào (đã hết hạn hoặc chưa hết hạn nộp hồ sơ khai thuế), thì các bạn vẫn kê khai bổ sung như trên nhé.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn muốn học thực hành tính thuế - kê khai thuế tháng/quý, điều chỉnh bổ sung, xử lý hóa đơn chứng từ, quyết toán thuế TNCN, TNDN... trực tiếp trên chứng từ thực tế.
Có thể tham gia: 
Lớp học kế toán thuế thực hành chuyên sâu.
----------------------------------------------------------------------

Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online