wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Kế toán thuế cần lưu ý

Cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót - đầu ra bỏ sót


Kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước? Kê khai sót hóa đơn đầu vào xử lý thế nào? Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót, kê khai hóa đơn đầu ra bị bỏ sót theo Công văn 4943/TCT-KK và 414/TCT-KK của Tổng cục thuế.I. Quy định về việc kê khai sót hóa đơn đầu vào - đầu ra:

Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế hướng dẫn như sau:

- Theo Khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định:
“đ) Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó.
    Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ
bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

- Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính:
“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT
 1.Đối với bán hàng hoá là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hoá cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 2.Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hoá đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
Đối với dịch vụ viễn thông là thời điểm hoàn thành việc đối soát dữ liệu về cước dịch vụ kết nối viễn thôngtheo hợp đồng kinh tế giữa các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông nhưng chậm nhất không quá 2 tháng kể từ tháng phát sinh cước dịch vụ kết nối viễn thông.
 3.Đối với hoạt động cung cấp điện, nước sạch là ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ để ghi trên hoá đơn tính tiền.
 4.Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng hoặc cho thuê là thời điểm thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng. Căn cứ số tiền thu được, cơ sở kinh doanh thực hiện khai thuế GTGT đầu ra phát sinh trong kỳ.
 5.Đối với xây dựng, lắp đặt, bao gồm cả đóng tàu, là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 6. Đối với hàng hoá nhập khẩu là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan.”


+ Tiết a, Khoản 5, Điều 12 hướng dẫn:
“Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng tính thuế theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, dịch vụ phải tính và nộp thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra.”

+ Khoản 8 Điều 14 hướng dẫn:
“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong kỳ nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.
- Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ
bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.”

Theo Công văn 414/TCT-KK ngày 30/01/2018 của Tổng cục thuế:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp trong tháng 11/2016, Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ tính thuế tháng 8/2015, 10/2015, 12/2015 và tháng 11/2016 bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

- Đối với các hóa đơn
đầu ra:
    Hóa đơn đầu ra xuất bán phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh
kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó. Đồng thời, đề nghị cơ quan thuế quản lý trực tiếp kiểm tra, xác minh cụ thể nguyên nhân kê khai chậm, sót các hóa đơn đầu ra của Công ty CP sản xuất thương mại và dịch vụ Thiên An, xác định số thuế phải nộp kê khai thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định.

- Đối với các hóa đơn
đầu vào:
    Thời điểm phát hiện hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại
kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
Căn cứ trên Cổng thông tin điện tử Bộ tài chính trả lời ngày 15/03/2021 như sau:
 
Câu Hỏi:
Kính gửi: - Bộ Tài Chính - Tổng Cục thuế
- Kỳ kê khai quý 04/2019, Công ty chúng tôi có nộp 01 tờ khai bị sai lỗi dữ liệu. Trên tờ khai chỉ thể hiện số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ đầu kỳ (chỉ tiêu 22), số thuế GTGT chưa khấu trừ hết (chỉ tiêu 41) và thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (Chỉ tiêu 43) với số tiền được khấu trừ chuyển kỳ sau là: 8.711.180 đồng.
- Nhưng trên thực tế và theo chứng từ sổ sách kế toán, tại kỳ kê khai này công ty chúng tôi có phát sinh: Mua vào số hàng hóa dịch vụ có giá trị là: 1.993.932.042 đồng với số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là: 199.393.203 đồng và xuất hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ có giá trị là 1.977.430.707 đồng với số thuế GTGT đầu ra là: 197.743.073 đồng. Công ty đã lập bảng kê mua vào, bán ra và lập báo cáo sử dụng hóa đơn cũng phản ánh đầy đủ các số hóa đơn đã sử dụng trong kỳ. Sai lỗi này là do lỗi của kế toán trong quá trình thực hiện lập và đăng tải tờ khai thuế GTGT lên trang điện tử.

Do vậy, chúng tôi kính đề nghị Tổng cục thuế giải đáp.
1. Các hóa đơn đầu vào của kỳ quý 4/2019 của Công ty chúng tôi có được kê khai điều chỉnh và khấu trừ bổ sung cùng với các hóa đơn đầu ra do lỗi kê khai sai này hay không?
2. Công ty chúng tôi xẽ phải nộp và bị phạt như thế nào vì lỗi kê khai này?
Kính đề nghị quý bộ cho chúng tôi xin giải đáp về email:
nguyentranghy25@gmail.com hoặc
nguyentuanhiepkt1983@gmail.com.
Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn.
 

Trả lời: 15/03/2021:
 
Tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế như sau:

“Điều 47. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
 1. Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.

 2. Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế; cơ quan thuế thực hiện xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này.

 3. Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
  a) Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bịxử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật này;
  b) Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.

 4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:
  a) Tờ khai bổ sung;
  b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan.
…”


Căn cứ Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng Cục Thuế về việc hướng dẫn một số vướng mắc về khai thuế và khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty của độc giả Nguyễn Thị Trang và độc giả Nguyễn Xuân Thuỷ phát hiện hóa đơn, chứng từ của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

- Đối với hoá đơn GTGT đầu ra bỏ sót: hóa đơn đầu ra xuất bán
phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.
 
  Trường hợp
Quý 1/2021 Công ty của độc giả phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh Quý 4/2019 chưa kê khai thì Công ty thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh hồ sơ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế Quý 4/2019 theo quy định.
 
- Đối với hoá đơn GTGT đầu vào bỏ sót: thời điểm phát hiện
hóa đơn bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

  Trường hợp
Quý 1/2021 Công ty của độc giả phát hiện hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh Quý 4/2019 chưa kê khai thì Công ty thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT kỳ tính thuế Quý 4/2020 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc kỳ tính thuế tiếp theo nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.
Nguồn: mof.gov.vn

------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hướng dẫn kê khai hóa đơn bỏ sót cụ thể:

- Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp người nộp thuế phát hiện hóa đơn của các kỳ trước bị bỏ sót chưa kê khai thì thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung như sau:

1. Cách kê khai hóa đơn
đầu ra bị bỏ sót:

- Hóa đơn đầu ra xuất bán
phát sinh kỳ nào thì thực hiện khai bổ sung, điều chỉnh kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn đó theo quy định.

Ví dụ: Tháng 10/2021 Kế toán Thiên Ưng phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh tháng 06/2021 bỏ sót chưa kê khai.
  - > Thì Công ty phải kê khai bổ sung, điều chỉnh Tờ khai thuế GTGT của tháng
06/2021 (Không được kê khai vào Tờ khai thuế tháng 10/2021).

cách kê khai hóa đơn đầu ra bỏ sót

Như vậy: Hóa đơn đầu ra bị bỏ sót các bạn phải kê khai bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó.

- Trường hợp kê khai sót hóa đơn đầu ra năm trước các bạn cũng kê khai như trên nhé.
Ví dụ: Tháng 10/2021 phát hiện 1 hóa đơn đầu ra của tháng 12/2020 bỏ sót chưa kê khai -> Thì phải kê khai bổ sung lại Tờ khai tháng 12/2020 nhé.

Hồ sơ khai bổ sung thuế GTGT đầu ra gồm:

Căn cứ theo Điều 47 Luật quản lý thuế  38/2019/QH14:
 
"4. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế bao gồm:
 a) Tờ khai bổ sung;
 b) Bản giải trình khai bổ sung và các tài liệu có liên quan."


Chi tiết cách kê khai bổ sung điều chỉnh, các bạn xem tại đây:

 ----------------------------------------------------------------

2. Cách kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót:

- Thời điểm
phát hiện hóa đơn đầu vào bỏ sót kỳ nào thì kê khai, khấu trừ bổ sung tại kỳ tính thuế phát hiện hóa đơn bỏ sót nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định, kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Ví dụ: Tháng 06/2022 Kế toán Thiên Ưng phát hiện 1 hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh tháng 12/2021 bỏ sót chưa kê khai.
   - > Thì kê khai vào “Mục I - Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong kỳ” trên tờ khai 01/GTGT của 
tháng 05/2022 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 06/2022.
   - > Nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

kê khai sót hóa đơn đầu vào

Như vậy: Hóa đơn đầu vào bị bỏ sót các bạn kê khai vào kỳ hiện tại phát hiện ra (Không được kê khai bổ sung, điều chỉnh tại kỳ phát sinh hóa đơn đầu vào đó).

-------------------------------------------------------------------------------------


 ----------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!

Các bạn muốn học cách kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng/quý. Cách xác định chi phí được trừ - không được trừ. Cách lập tờ khai Quyết toán thuế TNCN, TNDN thực tế ...
- > Có thể tham gia lớp
học kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
----------------------------------------------------------------------------------

cách kê khai hóa đơn bỏ sót
 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng