[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Mẫu chứng từ Tiền lương

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CTT25/AC


Mẫu CTT25/AC Bảng kê Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Cách lập Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên HTKK; Cách nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng; Thời  hạn nộp Bảng kê Chứng từ khấu từ thuế TNCN:- Hàng quý những DN có sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì phải báo cáo tình hình sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Mẫu mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT) 

1. Những trường hợp phải cấp Chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

“a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập
đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ. 
 
b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân
không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.
       
        Ví dụ: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với Công ty kế toán Thiên Ưng để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2021. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng.
=> Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo
từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2020 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2021.
 
b.2) Đối với cá nhân
ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

        Ví dụ: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2020 đến tháng hết tháng 8/2021) với công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2020 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2021.”
(Theo khoản 2 điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

 ---------------------------------------------------------------------------
 
2. Thời hạn nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC:

Theo điểm 3, Phần thứ ba, Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế)  quy định:

"Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

cách nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế tncn
 

3. Cách lập Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

Các bạn lưu ý phần này nhé: Có Chi cục thuế nhận bản cứng, có Chi cục thuế chỉ nhận nộp qua mạng => Chi tiết các bạn phải liên hệ với Chi cục thuê quản lý DN để hỏi xem ở đó họ nhận theo hình thức nào rồi làm nhé. (Thường các Chi cục thuế ở các Thành phố lớn như Hà Nội và HCM sẽ nhận qua mạng nhé).

=> Sau khi đã xác định được hình thức mà Chi cục thuế tiếp nhận Bảng kê các bạn làm như sau nhé:


Cách 1: Cách làm Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN nộp trực tiếp:

Bước 1: - Các bạn tải 
Mẫu Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN về tại đây:


- Hoặc các bạn có thể làm trên phần mềm HTKK (theo cách 2 bên dưới) => Rồi Kết xuất -> In ra bản cứng, mang lên nộp trực tiếp cho cơ quan thuế.
 
Bước 2: Cách lập Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN như sau:

Đơn vị, cá nhân thu: KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
MST: 0106212569
Mẫu CTT25/AC
Số: 01/2020

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý 1 năm 2021
Ký hiệu mu Tên biên lai Ký hiệu Từ s đến s Số sử dụng Số xóa bỏ S mất, cháy Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8
 CTT56  Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân  AH/2020/T  0000256 - 0000259  3  1
(0000257)
 0  4
               
 - Ghi theo Mẫu số trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 
 
 
 
 Ghi theo ký hiệu trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
 
 Trong quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó, và đến số cuối cùng trong quý sử dụng.
 Những số  đã sử dụng (Không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..)
 
 Những số xóa bỏ (Phải ghi chi tiết từng số xóa bỏ)
 
 
 Những số mất cháy (Phải ghi chi tiết từng số mất cháy)
 
 
             
             
              Cộng: 4
Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy
 

 
Hà nội, Ngày 20. tháng 4. năm 2021
Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ họ, tên)


=> Lập xong các bạn mang trực tiếp lên Bộ phận 1 cửa của Chi cục thuế để nộp nhé.

----------------------------------------------------------------------------------
 
Cách 2: Cách nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng.

Bước 1: Làm bảng kê chứng từ khấu trừ thuế trên phần mềm HTKK:

- Đăng nhập vào
phần mềm HTKK bằng MST của Doanh nghiệp -> Chọn mục "Hóa đơn" => Chọn "Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN"

Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế tncn

Tiếp đó các bạn lập bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên HTKK:

Cách làm bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN trên HTKK

Quy định về Ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế TNCN:

- Chứng từ khấu trừ phải có ký hiệu và ký hiệu được sử dụng các chữ cái trong 20 chữ cái tiếng Việt in hoa (A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y), ký hiệu gồm 02 chữ cái và năm in phát hành.
Ví dụ: AB/2010
/T, trong đó AB là ký hiệu; 2010 là năm phát hành chứng từ; T là chứng từ tự in.
(Theo điều 2 Thông tư 37/2010/TT-BTC)

- Nhưng hiện tại trên phần mềm HTKK chỉ nhập được định dạng CC/YYYY/T => Nên các bạn cũng nhập là /T nhé (Ví dụ nhập /P thì phần mềm HTKK báo sai không kết xuất được nhé).

=> Sau khi khai xong, các bạn kết xuất XML hoặc Excel để nộp qua mạng.

Bước 2: Nộp Bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng:

- Các bạn truy cập vào website
thuedientu.gdt.gov.vn => Đăng nhập bằng MST của DN (Nhớ là phải cắm Chữ ký số vào đó nhé). 

Chú ý bước này nhé, đó là các bạn phải nộp Báo cáo tình hình sủ dụng hóa đơn quý đó xong -> Thì mới nộp được nhé, cụ thể như sau:

- Sau khi nộp xong Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, các bạn vào "Tra cứu" => "Tờ khai" => Rồi chọn "Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn"
đính kèm phụ lục.

cách nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN qua mạng

-> Sau khi đính kèm xong, các bạn ấn Ký điện tử, rồi nộp nhé.


-------------------------------------------------------------------------------------------


Xem thêm: Quy định về chứng từ khấu trừ thuế TNCN (Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN, cách viết chứng từ khấu trừ thuế TNCN...)


Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
-------------------------------------

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid