[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc ký hóa đơn GTG...

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT liên 2 đầu vào

Mẫu biên bản mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào), th...

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất th...

Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất Mẫu TB...

Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT

Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn giá trị gia tăn...

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39 mới...

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất th...

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo...

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in...

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên,...

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hà...

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành kèm theo Thô...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất t...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai mới nhất năm...

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dướ...

Mẫu Bảng kê bán lẻ hàng hóa dịch vụ có giá trị dướ...

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 02/UQ-QTT-T...

Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN giấy ủy quyền quyết toán thuế T...

Tờ khai lệ phí Môn bài mới nhất 2017 theo Nghị địn...

Tờ khai lệ phí Môn Bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-...

Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin ...

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đă...

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm...

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm...

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai tổng hợp đăng ký người ph...

Tờ khai đăng ký tổng hợp người phụ thuộc của cá nh...

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN theo TT ...

Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá n...

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu ...

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu ...

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QT...

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QT...

Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CN...

Bảng kê chi tiết cá nhân kinh doanh Mẫu 01-1/BK-CN...

Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNK...

Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh Mẫu 01/CNK...

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bản kê khai người trực tiếp nuô...

Mẫu bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng 09/XN-N...

Mẫu bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng 21...

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng...

Bảng quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng ...

Mẫu bảng quy định chỉ tiết các tiêu chuẩn v...

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương năm ...

Mẫu biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương...

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương 2018

Mẫu quyết định ban hành thang bảng lương của...

Công văn đăng ký Thang bảng lương năm 2018

Mẫu công văn đề nghị đăng ký thang bảng lương...

Mẫu bảng phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội theo ...

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-...

Mẫu Bảng kê trích các khoản theo lương theo Thông ...

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL...

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thô...

Mẫu Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao kho...

Mẫu Hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Hợp đồng giao khoán 08-LĐTL theo Thông tư 133 ...

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ...

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ...

Mẫu Bảng kê mua hàng 06-VT theo Thông tư 133 và 20...

Mẫu Bảng kê mua hàng 06-VT theo Thông tư 133 và 20...

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư hàng hoá theo Thông tư...

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa 05 - VT theo ...

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư...

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT theo Th...

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư...

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư 03-VT theo Thông t...

Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 200 và 133....

Mẫu Phiếu nhập kho 01-VT theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Phiếu nhập kho 01-VT theo Thông tư 133 và 200,...

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất, tải Mẫu biên...

Mẫu thẻ quầy hàng 02-BH theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Thẻ quầy hàng 02–BH theo Thông tư 133 và 200, ...

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông ...

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi 01–BH theo ...

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 - BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo...

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSN...

Mẫu giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước ...

Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 2...

Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 2...

Mẫu Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo Th...

Mẫu Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo T...

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 08a-TT theo Thông tư 133 và ...

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 08a–TT theo Thông tư 133 và ...

Mẫu Bảng kê vàng bạc, đá quý 07-TT theo Thông tư 1...

Mẫu Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý 07–TT th...

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và ...

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và...

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 13...

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05–TT theo Thông tư 13...

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BT...

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông ...

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04–TT theo Thông ...

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT theo Thông tư 133 v...

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng 03–TT theo Thông tư 133 v...

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông ...

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06–TSCĐ the...

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư...

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ 05–TSCĐ theo Thông tư 13...

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04–TSCĐ theo Th...

Mẫu Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định 04–TSCĐ ...

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn 03–TSCĐ t...

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành...

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ theo Thông tư 1...

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ theo Thông tư 1...

Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ 01–TSCĐ theo Thông tư ...

Mẫu Biên bản giao nhận Tài sản cố định 01–TSCĐ the...

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố...

Mẫu bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao Tài Sả...

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 0...

Mẫu Phụ lục II-1 Bổ sung Thay đổi nội dung đăng ký...

Mẫu Phụ lục II-1 Theo Thông tư 20: Thay đổi nội du...

Mẫu 01/TTS Tờ khai thuế cho thuê tài sản theo TT 9...

Tờ khai thuế cho thuê tài sản đối với hoạt động ch...

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NS...

Mẫu 02/TCN Thông báo về việc nộp tiền thuế vào NS...

Mẫu số 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toá...

Mẫu 01/TCN Đơn xác nhận chưa được thanh toán B...

Mẫu đăng ký hình thức kế toán và sử dụng hóa đơn v...

Mẫu công văn đăng ký hình thức kế toán, hình thức ...

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 08/TND...

Mẫu Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp mẫu 0...

Biên bản xác nhận tài trợ cho địa bàn đặc ...

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ theo chương tr...

Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình nghi...

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ xây nhà tình...

Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hậu qu...

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ khắc phục hâ...

Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế mẫu 04/T...

Mẫu Biên bản xác nhận tài trợ cho y tế mẫu...

Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Chia sẻ Mẫu hợp đồng lao động thời vụ hay c...

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ...

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất theo Thông tư...

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất, chi tiết va...

Đơn xin nghỉ việc viết tay

Chia sẻ mẫu đơn thôi (nghỉ) việc viết tay chi...

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  6. Cơ sở Hai Bà Trung: Phòng 805 - Toà nhà CT2 - Chung cư Skylight (125D Minh khai) - Ngõ Hoà Bình 6 - Đường Minh Khai - Hai Bà Trung - Hà Nội.
(Nằm trong ngõ Hoà Bình 6 trên đường Minh khai)
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

5. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng 9.04 - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng