[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Mẫu bảng kê bán hàng cho khách lẻ dưới 200 nghìn f...

Mẫu bảng kê bán hàng cho khách lẻ dưới 200 nghìn E...

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn GTGT mới nhất

Quy định về bảng kê kèm theo hóa đơn mới nhất: Mẫu...

Mẫu giấy ủy quyền ký hóa đơn GTGT thay giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền ký thay Giám đốc ký hóa đơn GTG...

Mẫu biên bản báo mất hóa đơn GTGT liên 2 đầu vào

Mẫu biên bản mất hóa đơn GTGT liên 2 (đầu vào), th...

Mẫu Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất th...

Thông báo phát hành hoá đơn mới nhất Mẫu TB...

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT theo Thông tư 39 mới...

Mẫu biên bản hủy hóa đơn GTGT viết sai mới nhất th...

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in theo...

Mẫu đơn đề nghị sử dụng hóa đơn GTGT đặt in, tự in...

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT viết sai tên,...

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC mua hóa đơn bán hà...

Mẫu cam kết Mẫu số CK01/AC Ban hành kèm theo Thô...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn đã lập sai mới nhất t...

Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai mới nhất năm...

Mẫu công văn giải trình với cơ quan thuế mới nhất

Chia sẻ 1 số Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế; Mẫ...

Mẫu 08-MST - Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký ...

Mẫu 08-MST Tờ khai điều chỉnh bổ sung thông tin đă...

Tờ khai thuế Môn bài năm 2020 theo Nghị định 139

Tờ khai thuế môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP...

Mẫu 01/GHAN Văn bản đề nghị gia hạn nộp tiền thuế ...

Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế Mẫu số 01/GHAN mớ...

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN 02/UQ-QTT-T...

Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN Mẫu giấy ủy quyền quyết toán th...

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm...

Mẫu 20-ĐK-TCT Tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm...

Mẫu 20-ĐK-TH-TCT Tờ khai tổng hợp đăng ký người ph...

Tờ khai đăng ký tổng hợp người phụ thuộc của cá nh...

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN Mẫu 05/KK-TNCN theo TT ...

Mẫu 05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá n...

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu ...

Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc Mẫu ...

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QT...

Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 02/QT...

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CT...

Báo cáo sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN Mẫu CT...

Công văn đăng ký Thang bảng lương năm 2020

Mẫu công văn đăng ký thang bảng lương mới nhất ...

Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương 2020

Mẫu quyết định ban hành thang bảng lương của...

Biên bản thông qua hệ thống thang bảng lương năm ...

Mẫu biên bản thông qua thang bảng lương mới nhất...

Bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng chứ...

Mẫu bảng quy định tiêu chuẩn và điều kiện a...

Mẫu 09/XN-NPT-TNCN bản kê khai người trực tiếp nuô...

Mẫu bản kê khai người trực tiếp nuôi dưỡng 09/XN-N...

Mẫu bản kê khai người phải trực tiếp nuôi dưỡng 21...

Mẫu bản kê khai về người phải trực tiếp nuôi dưỡng...

Mẫu bảng phân bổ tiền lương, bảo hiểm xã hội theo ...

Mẫu bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội 11-...

Mẫu Bảng kê trích các khoản theo lương theo Thông ...

Mẫu Bảng kê trích nộp các khoản theo lương 10-LĐTL...

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thô...

Mẫu Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao kho...

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ...

Mẫu Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ ...

Mẫu Bảng kê mua hàng 06-VT theo Thông tư 133 và 20...

Mẫu Bảng kê mua hàng 06-VT theo Thông tư 133 và 20...

Mẫu Biên bản kiểm kê vật tư hàng hoá theo Thông tư...

Mẫu biên bản kiểm kê vật tư hàng hóa 05 - VT theo ...

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư...

Mẫu Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ 04-VT theo Th...

Biên bản kiểm nghiệm vật tư hàng hóa theo Thông tư...

Mẫu Biên bản kiểm nghiệm vật tư 03-VT theo Thông t...

Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Phiếu xuất kho 02-VT theo Thông tư 200 và 133....

Mẫu Phiếu nhập kho 01-VT theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Phiếu nhập kho 01-VT theo Thông tư 133 và 200,...

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Mẫu biên bản bù trừ công nợ mới nhất, tải Mẫu biên...

Mẫu thẻ quầy hàng 02-BH theo Thông tư 133 và 200

Mẫu Thẻ quầy hàng 02–BH theo Thông tư 133 và 200, ...

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi theo Thông ...

Mẫu bảng thanh toán hàng đại lý ký gửi 01–BH theo ...

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 - BH

Mẫu bảng kê mua lại cổ phiếu mẫu số 03 – BH theo...

Mẫu C1-07a/NS giấy đề nghị điều chỉnh thu NSN...

Mẫu giấy điều chỉnh thu ngân sách nhà nước ...

Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 2...

Mẫu Bảng kê chi tiền 09-TT theo Thông tư 133 và 2...

Mẫu Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo Th...

Mẫu Bảng kiểm kê vàng bạc, đá quý 08b-TT theo T...

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 08a-TT theo Thông tư 133 và ...

Mẫu Bảng kiểm kê quỹ 08a–TT theo Thông tư 133 và ...

Mẫu Bảng kê vàng bạc, đá quý 07-TT theo Thông tư 1...

Mẫu Bảng kê vàng bạc, kim khí quý, đá quý 07–TT th...

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và ...

Mẫu Biên lai thu tiền 06-TT theo Thông tư 133 và...

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05-TT theo Thông tư 13...

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán 05–TT theo Thông tư 13...

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84

Thư tra soát C1-11/NS theo Thông tư 84/2016/TT-BT...

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04-TT theo Thông ...

Mẫu Giấy thanh toán tiền tạm ứng 04–TT theo Thông ...

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng 03-TT theo Thông tư 133 v...

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng 03–TT theo Thông tư 133 v...

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới n...

Bảng đăng ký phương pháp trích khấu hao TSCĐ mới n...

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ theo Thông ...

Mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ 06–TSCĐ the...

Mẫu Biên bản kiểm kê tài sản cố định theo Thông tư...

Mẫu Biên bản kiểm kê TSCĐ 05–TSCĐ theo Thông tư 13...

Mẫu Biên bản đánh giá lại TSCĐ 04–TSCĐ theo Th...

Mẫu Biên bản đánh giá lại Tài sản cố định 04–TSCĐ ...

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn 03–TSCĐ t...

Mẫu Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành...

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ theo Thông tư 1...

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ 02-TSCĐ theo Thông tư 1...

Mẫu Biên bản giao nhận TSCĐ 01–TSCĐ theo Thông tư ...

Mẫu Biên bản giao nhận Tài sản cố định 01–TSCĐ the...

Thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất theo TT 119

Mẫu thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất Mẫu số 0...

Cách nộp Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế năm 2021 qu...

Mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất...

Mẫu Phụ lục II-1 theo Thông tư 02/2019 mới nhất

Mẫu Phụ lục II-1 theo thông tư 02/2019 - Thông báo...

Mẫu Công văn đăng ký chế độ kế toán mới nhất

Mẫu công văn đăng ký chế độ kế toán mới nhất: Đăng...

Mẫu Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

Mẫu Quyết định giải thể doanh nghiệp, giải thể Côn...

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp công t...

Phụ lục II-24 Mẫu thông báo về việc giải thể doanh...

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giả...

Mẫu danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán để giả...

Mẫu danh sách người lao động để giải thể Doanh ngh...

Mẫu danh sách người lao động giải thể Doanh nghiệp...

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại Mẫu số 07

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại Mẫu số 07...

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mại Mẫu số 03

Mẫu thể lệ chương trình khuyến mại Mẫu số 03 mới n...

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại Mẫu số 02

Mẫu đăng ký thực hiện khuyến mại Mẫu số 02 mới nhấ...

Mẫu hợp đồng lao động 2021 mới nhất theo Thông t...

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2021 theo Thông tư ...

Hợp đồng lao động thời vụ (dưới 3 tháng)

Chia sẻ Mẫu hợp đồng lao động thời vụ hay c...

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động ...

Đơn xin nghỉ việc viết tay

Chia sẻ mẫu đơn thôi (nghỉ) việc viết tay chi...

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid