[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Phần mềm HTKK mới nhất

Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.9 mới nhất 2019


Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.9 mới nhất 2019 là Phần mềm HTKK 4.1.9 mới nhất ngày 30/6/2019 của Tổng cục thuế. Download phần mềm HTKK 4.1.9 miễn phí tại đây.Ngày 30/06/2019 Tổng cục thuế thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.1.9

TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO
V/v: Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.9 đáp ứng yêu hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Thuận theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính

- Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.1.9 đáp ứng yêu cầu về hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Đắk Lắk, Thừa Thiên Huế, Sóc Trăng, Hưng Yên, Thái Nguyên, Ninh Thuận theo Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/05/2019, Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/05/2019, Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/05/2019, Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 , Quyết định số 783/QĐ-BTC ngày 10/05/2019, Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 10/05/2019, Quyết định số 785/QĐ-BTC ngày 10/05/2019, Quyết định số 796/QĐ-BTC ngày 14/05/2019, Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đồng thời nâng cấp một số lỗi và yêu cầu phát sinh khi triển khai phiên bản 4.1.8, cụ thể như sau:
---------------------------------------------------------------
 
1. Cập nhật danh mục cơ quan thuế của các chức năng liên quan trên ứng dụng HTKK:

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Nam theo Quyết định số 779/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:


STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
1 Chi cục Thuế huyện Duy Tiên Huyện Duy Tiên - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân
2 Chi cục Thuế huyện Lý Nhân Huyện Lý Nhân - Chi cục Thuế khu vực Duy Tiên- Lý Nhân
3 Chi cục Thuế huyện Thanh Liêm Huyện Thanh Liêm- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục
 4 Chi cục Thuế huyện Bình Lục Huyện Bình Lục- Chi cục Thuế khu vực Thanh Liêm- Bình Lục

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn theo Quyết định số 780/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
          1            Chi cục Thuế huyện Chi Lăng Huyện Chi Lăng- Chi cục Thuế khu vực I
          2            Chi cục Thuế huyện Hữu Lũng Huyện Hữu Lũng- Chi cục Thuế khu vực I
          3            Chi cục thuế huyện Đình Lập Huyện Đình Lập- Chi cục Thuế khu vực II
          4            Chi cục thuế huyện Lộc Bình Huyện Lộc Bình- Chi cục Thuế khu vực II
          5            Chi cục thuế huyện Văn Lãng Huyện Văn Lãng- Chi cục Thuế khu vực III
          6            Chi cục thuế huyện Tràng Định Huyện Tràng Định- Chi cục Thuế khu vực III
          7            Chi cục thuế huyện Văn Quan Huyện Văn Quan-Chi cục Thuế khu vực IV
          8            Chi cục thuế huyện Bình Gia Huyện Bình Gia- Chi cục Thuế khu vực IV
          9            Chi cục thuế huyện Bắc Sơn Huyện Bắc Sơn- Chi cục Thuế khu vực IV

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đà Nẵng theo Quyết định số 781/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi
sáp nhập
          1            Chi cục thuế quận Sơn Trà Quận Sơn Trà- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn
          2            Chi cục thuế quận Ngũ Hành Sơn Quận Ngũ Hành Sơn- Chi cục Thuế khu vực Sơn Trà- Ngũ Hành Sơn
          3            Chi cục thuế quận Thanh Khê Quận Thanh Khê- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu
          4            Chi cục thuế quận Liên Chiểu Quận Liên Chiểu- Chi cục Thuế khu vực Thanh Khê- Liên Chiểu

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk theo Quyết định số 782/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi
sáp nhập
          1            Chi cục thuế huyện Ea H'Leo Huyện Ea H'Leo-Chi cục Thuế khu vực Ea H'Leo-Krông Búk
          2            Chi cục thuế huyện Krông Búk Huyện Krông Búk-Chi cục Thuế khu vực Ea H'Leo-Krông Búk
          3            Chi cục thuế huyện Thị xã Buôn Hồ Thị xã Buôn Hồ- Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng
          4            Chi cục thuế huyện Krông Năng Huyện Krông Năng - Chi cục Thuế khu vực Buôn Hồ-Krông Năng
          5            Chi cục thuế huyện Krông Ana Huyện Krông Ana- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin
          6            Chi cục thuế huyện Cư Kuin Huyện Cư Kuin- Chi cục Thuế khu vực Krông Ana- Cư Kuin
          7            Chi cục thuế huyện Lắk Huyện Lắk-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông
          8            Chi cục thuế huyện Krông Bông Huyện Krông Bông-Chi cục Thuế khu vực Lắk- Krông Bông
          9            Chi cục thuế huyện Ea Kar Huyện Ea Kar- Chi cục Thuế khu vực  Ea Kar-M'Drắc
       10         Chi cục thuế huyện M'Drắc Huyện M'Drắc- Chi cục Thuế khu vực  Ea Kar-M'Drắc

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 783/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
          1            Chi cục thuế huyện Phong Điền Huyện Phong Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
          2            Chi cục thuế huyện Quảng Điền Huyện Quảng Điền- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
          3            Chi cục thuế  thị xã Hương Trà Thị xã Hương Trà- Chi cục thuế khu vực Hương Điền
          4            Chi cục thuế huyện Phú Vang Huyện Phú Vang- Chi cục thuế khu vực Hương Phú
          5            Chi cục thuế  thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Thủy- Chi cục thuế khu vực Hương Phú
 
- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 784/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:


STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
          1            Chi cục thuế huyện Mỹ Tú Huyện Mỹ Tú- Chi cục thuế khu vực Châu Thành
          2            Chi cục thuế huyện Châu Thành Huyện Châu Thành - Chi cục thuế khu vực Châu Thành
          3            Chi cục thuế huyện Thạnh Trị Huyện Thạnh Trị - Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị
          4            Chi cục thuế thị xã Ngã Năm Thị xã Ngã Năm - Chi cục thuế khu vực Thạnh Trị
          5            Chi cục thuế thành phố Sóc Trăng Thành phố Sóc Trăng- Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng
          6            Chi cục thuế huyện Mỹ Xuyên Huyện Mỹ Xuyên - Chi cục thuế khu vực thành phố Sóc Trăng

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Hưng Yên theo Quyết định số 785/QĐ-BTC ngày 10/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
          1            Chi cục thuế huyện Tiên Lữ Huyện Tiên Lữ - Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phù Cừ
          2            Chi cục thuế huyện Phù Cừ Huyện Phù Cừ - Chi cục thuế khu vực Tiên Lữ- Phủ Cừ
          3            Chi cục thuế thành phố Hưng Yên Thành phố Hưng Yên - Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động
          4            Chi cục thuế huyện Kim Động Huyện Kim Động - Chi cục thuế khu vực thành phố Hưng Yên- Kim Động

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên theo Quyết định số 796/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
          1            Chi cục thuế huyện Đồng Hỷ Huyện Đồng Hỷ - Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai
          2            Chi cục thuế huyện Võ Nhai Huyện Võ Nhai  -Chi cục thuế khu vực Đồng Hỷ - Võ Nhai
          3            Chi cục thuế thành phố Sông Công Thành phố Sông Công - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ
          4            Chi cục thuế huyện Đại Từ Huyện Đại Từ - Chi cục thuế khu vực Sông Công- Đại Từ 
          5            Chi cục thuế thị xã Phổ Yên Thị xã Phổ Yên - Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình
          6            Chi cục thuế huyện Phú Bình Huyện Phú Bình- Chi cục thuế khu vực Phổ Yên- Phú Bình
          7            Chi cục thuế huyện Phú Lương Huyện Phú Lương- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa
          8            Chi cục thuế huyện Định Hóa Huyện Định Hóa- Chi cục thuế khu vực Phú Lương- Định Hóa

- Cập nhật tên các Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận theo Quyết định số 797/QĐ-BTC ngày 14/05/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể:

STT Tên cơ quan thuế trước khi sáp nhập Tên cơ quan thuế sau khi sáp nhập
          1            Chi cục thuế huyện Ninh Sơn Huyện Ninh Sơn- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái
          2            Chi cục thuế huyện Bác Ái Huyện Bác Ái- Chi cục thuế khu vực Ninh Sơn- Bác Ái
          3            Chi cục thuế huyện Ninh Hải Huyện Ninh Hải- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc
          4            Chi cục thuế huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Bắc- Chi cục thuế khu vực Ninh Hải- Thuận Bắc
-------------------------------------------------------------------
 
2. Cập nhật một số lỗi và yêu cầu nghiệp vụ phát sinh của ứng dụng HTKK phiên bản 4.1.8

2.1. Cập nhật địa bàn hành chính
- Cập nhật Huyện Mỹ Hào thành Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

2.2. Chức năng kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (
02/QTT-TNCN)
- Cập nhật thay đổi ràng buộc chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] thành kiểm tra chỉ tiêu [40] <= [37] + [38] + [39], sai khác cảnh báo vàng.

2.3. Chức năng kê khai Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (
06/TNCN)
- Cập nhật thay đổi tiểu mục hạch toán chỉ tiêu [32] khi in tờ khai 06/TNCN: Hạch toán chỉ tiêu [32] vào mục 1000, tiểu mục 1015

2.4. Chức năng kê khai Báo cáo tình hình nhận in biên lai thu phí, lệ phí (
BC01/AC)
- Cập nhật hiển thị đúng giá trị mặc định “Từ ngày – đến ngày” khi chọn loại tờ khai kiểu kỳ.

 
------------------------------------------------------------------------
 
Bắt đầu từ ngày 01/07/2019, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.1.9 thay cho các phiên bản trước đây.

phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK 4.1.9

----------------------------------------------------------------------

Download Phần mềm HTKK 4.1.9 tại đây:
 
Download Phần mềm HTKK 4.1.9


Để cài đặt được HTKK 4.1.9, máy tính của NNT cần đáp ứng thông số sau:

- Hệ điều hành WinXP (SP2, SP3), Win 7 trở lên… (không hỗ trợ hệ điều hành iOS, Mac).

- Máy tính có cài .NET Framework 3.5 trở lên (có thể tải bộ cài .NET Framework 3.5 tại đây).

- Nếu máy tính sử dụng hệ điều hành Win 7 trở lên không phải cài đặt .NET Framework 3.5 mà chỉ cần kích hoạt .NET Framework 3.5 đã tích hợp sẵn theo 
tài liệu hướng dẫn cài đặt tại đây

-----------------------------------------------------------------------------------------------
- Nếu không tải về được các bạn liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

- Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư điện tử hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
 

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.

-----------------------------------------------------------------------

Trường hợpMáy tính các bạn đã cài phần mềm HTKK 4.1.8 rồi -> Các bạn chỉ cần Bật phần mềm HTKK 4.1.8 đó lên -> Phần mềm sẽ hiển thị Thông báo cập nhật lên Phần mềm HTKK 4.1.9 -> Các bạn bấm nút ""
 
Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế 4.1.9 mới nhất
 
-> Tiếp đó đợi phần mềm chạy cập nhật là xong nhé:
 
tải phần mềm htkk 4.1.9 mới nhất

Như vậy là các bạn đã nâng cấp xong Phần mềm HTKK 4.1.9 nhé
 
------------------------------------------------------------------------
 
 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng