[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ

Quy định về BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc năm 2019


Những quy định về Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2019. Đây là quy định về Bảo hiểm bắt buộc cho Doanh nghiệp theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và Nghị định 44/2017/ND-CP cụ thể như sau:Lưu ý: Dưới đây, mình chỉ tổng hợp các quy định về BHXH, BHYT, BHTN, BHTNKĐ, BNN bắt buộc cho Doanh nghiệp và người lao động, còn đối với đơn vị sự nghiệp, các trường hợp khác… các bạn xem tại QĐ 595.QĐ-BHXH nhé.

1. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:

 
- Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);
- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người sử dụng lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.
(Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 595/QĐ-BHXH)
 
Chú ý: Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng
- Thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHTNLĐ-BNN.
- Không thuộc đối tượng tham gia BHYT, BTHN.
(Theo Công văn 3895/BHXH-TB ngày 29/12/2017 của BHXH TP Hà Nội)

- Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ.
Theo Quyết định 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Tỷ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ năm 2019:

 
Tỷ lệ đóng BHXH BHYT BHTN Tổng
DN phải đóng 17,5% 3% 1% 21.5%
Người lao động 8% 1,5% 1% 10,5%
Tổng cộng 25,5% 4,5% 2% 32%

Trong đó:
- Người lao động phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 10,5%
- Doanh nghiệp phải đóng BHXH, BHYT, BHTN với tỷ lệ: 21,5%

-> Tổng cộng DN phải đóng cho Cơ quan BHXH tổng là: 32% trên Tổng mức tiền lương tham gia BHXH.

Lưu ý:
- Ngoài BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN thì hàng tháng DN còn phải đóng KPCĐ: 2% (Tổng quỹ tiền lương tham gia BHXH để nộp cho liên đoàn lao động Quận, huyện)

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng tham gia BHXH cho 5 người với Tổng tiền lương đóng BHXH là: 27.000.000

STT Họ và tên Mã số BHXH Cấp bậc, chức vụ,
chức danh nghề,
 nơi làm việc
Hệ số/Mức lương
I Tăng      
I.1 Lao động      
1 Nguyễn Quang Đức 123456789 Giám Đốc 7,000,000
2 Hoàng Vũ Dũng   P. Giám Đốc 6,000,000
3 Nguyễn Minh Thư   Kế toán Trưởng 5,000,000
4 Lê Anh Đào   Kế toán Viên 4,500,000
5 Đặng văn Lâm   NV Kinh Doanh 4,500,000
  Cộng tăng     27,000,000

Như vậy: Hàng tháng DN sẽ phải:
- Nộp cho Cơ quan BHXH Quận là: 27,000,000 x 32% = 8,640,000 (Trong đó: Trích vào Chi phí DN là: 27,000,000 x 21,5% = 5,805,000. Trích vào lương Người lao động là: 27,000,000 x 10,5% = 2,835,000)
- Nộp cho Liên đoàn Lao động Quận là: 27,000,000 x 2% = 540,000 (Doanh nghiệp chịu phần này)

 
Chi tiết xem thêm:► Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội

 -------------------------------------------------------------------------------
 
3. Mức tiền lương đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ 2019:
 
- Tiền lương hàng tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, KPCĐ:
 Là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.

a. Mức tiền lương đóng BHXH thấp nhất:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

- Người lao động làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%. Nếu là đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cao hơn ít nhất 7%.

- Mức lương tối thiểu vùng không bao gồm các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung.

Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng có tham gia BHXH cho 1 bạn Nhân viên văn phòng và 1 bạn Nhân viên kế toán. Cty ở Vùng 1, mà mức lương tối thiều vùng năm 2019 là: 4.180.000đ/tháng.

Như vậy: Mức lương đóng BHXH thấp nhất cho 2 bạn đó sẽ như sau:
- NV văn phòng (Làm công việc bình thường, ko yêu cầu phải qua học nghề) -> Mức lương đóng BHXH thấp nhất sẽ là: 
4.180.000đ/tháng.
- NV Kế toán (Làm công việc đòi hỏi phải qua học nghề) -> Mức lương đóng BHXH thấp nhất sẽ là:
= 4.180.000 + (4.180.000 x 7%) = 4.472.600 đ/tháng.

Chi tiết về mức lương tối thiểu vùng các bạn xem tại đây nhé:
----------------------------------------------------------------------------
 
b. Mức tiền lương đóng BHXH cao nhất:

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT bắt buộc tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở.
- Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa bằng 20 tháng lương tối thiểu vùng (Mức lương cơ sở được xác định như trên phần a nhé)

(Mức lương cơ sở KHÁC mức lương tối thiểu vùng nhé).

Mức lương cơ sở như sau:
- Từ ngày 1/7/2018 là: 1.390.000đ/tháng
- Từ ngày 1/7/2019 là: 1.490.000đ/tháng.

Như vậy: Mức lương đóng BHXH, BHYT tối đa là:
- Từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/6/2019: = 1.390.000 đ/ tháng x 20 = 27.800.000


Chú ýNgười lao động đồng thời có từ 02 hợp đồng lao động trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì:
- Đóng 
BHXH, BHTN theo hợp đồng lao động giao kết đầu tiên.
- Đóng 
BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất.

 
----------------------------------------------------------------------
 

4. Phương thức đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN:

 
a. Đóng hằng tháng áp dụng đối với các Doanh nghiệp:
- Hằng tháng,
chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.
- Đơn vị trích tiền đóng BHXH bắt buộc trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định.
=> Chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.
 
b. Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần đối với:
- Đơn vị là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức
hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần.
- Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
 
c. Nơi đóng BHXH:
- Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan BHXH tỉnh.
- Chi nhánh của doanh nghiệp đóng BHXH tại địa bàn nơi cấp giấy phép kinh doanh cho chi nhánh hoặc đóng tại Cty mẹ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Cuối cùng:
- Sau khi đã xác định được những nhân viên phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Mức tiền lương phải đóng ... Các bạn tiến hành làm thủ tục đăng ký tham gia Bảo hiểm, chi tiết xem tại đây nhé:

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

quy dinh ve bhxh nam 2019

Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế GTGT. TNCN, TNDN... tính lương, trích khấu hao TSCĐ....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ... thì có thể tham gia: Lớp học kế toán thực hành thực tế tại Kế toán Thiên Ưng

-----------------------------------------------------------------------------------------------

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng