[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Thuế thu nhập cá nhân

Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý/tháng 2023 mới nhất


Hướng dẫn lập Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/KK-TNCN; Cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý (tháng) năm 2022 - 2023 trên phần mềm HTKK mới nhất.Chú ý trước khi lập tờ khai thuế TNCN:

- Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN
là tờ khai dành cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công.


- Kê khai trên phần mềm HTKK mới nhất -> Nếu các bạn chưa có phần mềm HTKK mới nhất thì có thể tải về tại đây nhé:

Tải vềPhần mềm HTKK mới nhất

 
- Trước khi bắt tay vào việc lập Tờ khai thuế TNCN cho Doanh nghiệp thì các bạn phải xác định được DN bạn kê khai thuế TNCN
theo tháng hay theo quý.
Chi tiết các bạn xem tại đây nhé: Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân

- Tháng/quý nào Có phát sinh khấu trừ thuế TNCN là phải nộp Tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó (Nghĩa là nếu trong tháng/quý có nhân viên phải nộp thuế TNCN, bao gồm cả lao động thử việc, thời vụ, giao khoán, cộng tác viên ...).
- Tháng/quý nào
Không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì Không phải nộp tờ khai thuế TNCN tháng/quý đó (Nghĩa là nếu trong tháng/quý Không có nhân viên nào phải nộp thuế TNCN)
 
-------------------------------------------------------------------
 
cách lập tờ khai thuế TNCN

 
Cách lập tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN như sau:
 
Bước 1:
- Sau khi đã cài đặt phần mềm HTKK mới nhất -> Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK
-> Chọn: "Thuế Thu nhập cá nhân"
-> Chọn: "05/KK-TNCN Tờ khai khấu trừ thuế TNCN (TT80/2021)


-> Tiếp đó các bạn chọn "Kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý" (chú ý bước này nhé, như đã nói ở trên các bạn phải xác định được DN mình thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng hay quý để lựa chọn bước này nhé).
-> Chọn tờ khai lần đầu -> Đồng ý

 
cách lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân


-------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bước 2: Cách kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai thuế TNCN mẫu 05/KK-TNCN:

Chỉ tiêu [16] Tổng số người lao động: Là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

Nghĩa là: Trong quý (hoặc tháng) trả thu nhập cho bao nhiêu người -> Thì nhập Tổng số nhân viên đó vào. (bao gồm cả lao động thời vụ, thử việc, giao khoán, cộng tác viên...)


Cụ thể: Trong tháng/quý công ty phát sinh trả lương cho những ai thì đều kê khai vào đây (dù là cá nhân thời vụ, thử việc, hợp đồng dài hạn, nhân viên đã nghỉ trong quý)

Ví dụ: Tháng 10 có
5 nhân viên
- Tháng 11 có tuyển thêm
1 nhân viên thử việc, 1 nhân viên nghỉ việc.
- Tháng 12 Tuyển thêm
2 nhân viên.
=> Kê khai vào chỉ tiêu 16 = (5+1+2) = 
8

Giải thích: Mặc dù trong tháng 11 có 1 nhân viên nghỉ, nhưng tháng 10 và tháng 11, DN vẫn trả lương cho nhân viên đó, nên nhân viên đó vẫn phải được Tổng hợp vào đây)
  - Tháng 11 có tuyển thêm 1 người (+ thêm 1) và Tháng 12 tuyển thêm 2 người (+ thêm 2)


Chi tiêu [17] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động:tổng số cá nhân cư trú nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công theo Hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập trong kỳ.

Nghĩa là: Trong quý (hoặc Tháng) trả thu nhập cho bao nhiêu người
cư trú Ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên -> Nhập Tổng số nhân viên đó vào.
  Ví dụ: Trong tháng 10 có 5 nhân viên ký hợp đồng lao động dài hạn, và ký hợp đồng thử việc với 1 nhân viên => Thì
nhập số 5 vào đây.


----------------------------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [18] Tổng số cá nhân đã khấu trừ thuế [18] = [19] + [20]: Phần mềm tự động cập nhật

Chi tiêu [19] Cá nhân cư trú: Là số cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

Nghĩa là: Những nhân viên cư trú mà Cty đã khấu trừ thuế TNCN của họ trong quý hoặc tháng thì nhập vào đây.
  Ví dụ: Tháng 10 có 6 nhân viên, nhưng chỉ có 5 nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì nhập số 5 vào đây.

Chỉ tiêu [20] Cá nhân không cư trú: Là số cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ thuế.

Nghĩa là: Những nhân viên KHÔNG cư trú mà Cty đã khấu trừ thuế TNCN của họ trong quý hoặc tháng.

Xem thêm: Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú


-------------------------------------------------------------------------
 

Chỉ tiêu [21] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân [21] = [22] + [23]: Phần mềm tự động cập nhật.

Chỉ tiêu [22] - Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ.

Công thức tính thu nhập chịu thuế TNCN như sau:


Thu nhập chịu thuế = Tổng thu nhập - Các khoản được miễn thuế


Chú ý: Các bạn phải tính được "Thu nhập chịu thuế" thì mới kê khai được Chỉ tiêu này nhé (theo Công thức như trên).
- Các khoản được miễn thuế
KHÔNG phải là "Các khoản giảm trừ nhé", chi tiết các bạn bấm Cách tính thuế ở phần Ví dụ cuối bài nhé.
  +) Các khoản được miễn thuế như: Tiền ăn ca, ăn trưa, trang phục, công tác phí, điện thoại, tiền làm thêm giờ, đám hiếu, hỷ …
  +) Các khoản giảm trừ như: Giảm trừ bản thân, người phụ thuộc, BHXH (Các khoản này được trừ khi xác định Thu nhập tính thuế nhé).


Ví dụ 1: Trong quý 4/2022 kế toán Thiên Ưng có phát sinh trả lương như sau:
- Tháng 10 có nhân viên A là cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động dài hạn: Lương cơ bản là 8.700.000. Phụ cấp xăng xe là 300.000. Phụ cấp ăn trưa là 600.000. Phụ cấp điện thoại là 200.000.
-> Tổng thu nhập của nhân viên A là:

= 8.700.000 + 300.000 + 600.000 + 200.000 = 9.800.000

=> Tổng thu nhập chịu thuế của nhân viên A

= 9.800.000 - (600.000 + 200.000) = 9.000.000

(Do khoản phụ cấp xăng xe chịu thuế TNCN nên không được trừ, còn 2 khoản phụ cấp ăn trưa và điện thoại là 2 khoản được miễn thuế nên được trừ).

Giả dụ trong tháng 10 có 5 nhân viên có số liệu như nhân viên A. (tức là có Tổng thu nhập chịu thuế là: 9tr)
-> Tổng thu nhập Chịu thuế của 5 nhân viên cư trú trong tháng 10 là: 9tr x 5 =
45tr.

- Tháng 11: Giả dự tháng 11 cũng số liệu như trên = 45 tr.

- Tháng 12: Giả dụ tháng 12 cũng số liệu như trên = 45 tr.

=> Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trong quý 4/2022 của 5 nhân viên cư trú là: 45tr + 45tr +45tr  =
135tr.
=> Như vậy sẽ nhập vào Chi tiêu 22 là: 135tr.


Các bạn chú ý phần này nhé:

- Theo quy định - Thời điểm tính thuế TNCN là
thời điểm trả thu nhập -> Do vậy DN bạn trả lương vào thời điểm nào thì tính thuế và kê khai thuế TNCN thời điểm đó.
    Ví dụ: Trả lương tháng 9/2022 vào ngày 5/10/2022 -> Thì tính thuế và kê khai thuế TNCN vào tháng 10/2022.

- Đây là
Tổng thu nhập chịu thuế của tất cả nhân viên mà DN bạn đã trả trong tháng/quý (Dù là lao động thời vụ, thử việc, dài hạn ... Dù có phải nộp thuế TNCN hay không ... -> Thì cũng phải cộng hết vào đây nhé).
Ví dụ: Tháng 10 có phát sinh ký hợp đồng thử việc với nhân viên B, mức lương là 4,5tr và phụ cấp ăn trưa là 500k => Thì cũng phải cộng Tổng (4,5tr + 500k) = 5tr để khai vào Chỉ tiêu 22 này nhé.

Giải thích:

  - Hợp đồng thử việc tính thuế TNCN theo biểu toàn phần, tức là toàn bộ thu nhập sẽ phải tính thuế không được giảm trừ -> Khi nào quyết toán cuối năm thì được tính lại nhé.
  - Dù nhân viên B có phải nộp thuế 10%
hoặc làm cam kết 08 - tạm thời chưa nộp thuế 10%, thì cũng phải cộng 5tr vào Chỉ tiêu 22 này nhé (Đây chỉ là khai Tổng thu nhập chịu thuế - Không phải khai số thuế TNCN phải nộp nhé)

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN thời vụ.


Chỉ tiêu [23]: Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú trong kỳ.
  - Chỉ tiêu này các bạn cũng tính như trên Chỉ tiêu 22 nhé, chỉ khác là cá nhân không cư trú nhé.

Xem thêm: Cách tính thuế TNCN cho người nước ngoài.
 

Chỉ tiêu [24]: Trong đó: Tổng thu nhập chịu thuế từ tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.

Xem thêm: Chi phí mua bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên.
 

--------------------------------------------------------------------------------------


Chỉ tiêu [25]: Trong đó Tổng thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí.


------------------------------------------------------------------


Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế [26] = [27] + [28] Phần mềm tự động cập nhật

Chỉ tiêu 27 - Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế theo trong kỳ.

Chỉ tiêu 27 này cũng giống như Chỉ tiêu 22 bên trên:
  => Nhưng Chỉ tiêu 22 là Tổng thu nhập chịu thuế của
tất cả nhân viên.
  => Còn Chỉ tiêu 27 này thì chỉ là Tổng thu nhập chịu thuế
của những nhân viên thuộc diện phải nộp thuế TNCN.
Nghĩa là: Tổng thu nhập chịu thuế của những nhân viên cư trú phải nộp thuế TNCN.

Ví dụ 2: Tiếp theo Ví dụ 1 bên trên:
- Trong tháng 10/2022 có Tổng cộng 5 nhân viên -> Nhưng
chỉ có 3 nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tách lấy Thu nhập chịu thuế của 3 người đó để nhập vào đây.
Lưu ý: Nếu là lao động thời vụ, thử việc ... mà bị khấu trừ 10% thuế TNCN -> Thì các bạn cũng phải cộng Thu nhập chịu thuế của nhân viên đó vào đây nhé. Còn những nhân viên làm mẫu Cam kết 08 chưa khấu trừ thuế TNCN thì không cộng phần thu nhập chịu thuế của họ vào đây.

-> Như file mẫu Bảng tính thuế TNCN bên dưới có 3 nhân viên số thứ tự 01, 02, 03 phải nộp thuế TNCN.
  -> Tổng cộng
Thu nhập chịu thuế tháng 10/2022 của 3 nhân viên này là: 12tr + 11tr + 11tr = 34tr.

cách làm tờ khai thuế tncn theo quý
 

-> Giả sử các tháng 11, 12 số liệu cũng như trên -> Tổng thu nhập chịu thuế TNCN trong quý 4/2022 của 3 nhân viên thuộc diện phải nộp thuế: = 34tr + 34tr +34tr = 102.000.000.

=> Như vậy sẽ nhập vào Chỉ tiêu 27 này = 102.000.000Các bạn có thể tải mẫu về tham khảo tại đây nhé: Bảng tính thuế TNCN.

Trường hợp bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải).Chỉ tiêu [28] Cá nhân không cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và các khoản thu nhập chịu thuế khác có tính chất tiền lương, tiền công mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã trả cho cá nhân không cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế trong kỳ.

Chỉ tiêu này là Cá nhân Không cư trú -> Các bạn cũng tính như chỉ tiêu 27 nhé.


---------------------------------------------------------------------------------


Chỉ tiêu [29] Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ [29] = [30] + [31] Phần mềm tự động cập nhật

Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ.

Nghĩa là: Tổng số tiền thuế TNCN của các nhân viên trong quý mà DN đã khấu trừ.

Ví dụ 3: Tiếp theo Ví dụ 2 bên trên - Trong tháng 10/2022 có Tổng cộng 3 nhân viên phải nộp thuế TNCN -> Thì các bạn Tính Số tiền thuế TNCN phải nộp của 3 người đó để nhập vào đây.
Lưu ý: Nếu là lao động thời vụ, thử việc ... mà bị khấu trừ thuế TNCN -> Thì các bạn cũng cộng số tiền thuế mà DN đã khấu trừ vào đây nhé.

-> Như file mẫu Bảng tính thuế TNCN bên trên VD2 thì Số tiền thuế TNCN của 3 nhân viên số thứ tự 01, 02, 03 là:

= 87.000 + 42.250 + 42.250 = 171.500

-> Giả sử các tháng 11, 12 cũng như vậy -> Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2022:

= 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.


=> Như vậy nhập vào Chỉ tiêu 30 này là: 514.500


Chỉ tiêu [31] Cá nhân không cư trú: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của các cá nhân không cư trú trong kỳ.

Chỉ tiêu này là Cá nhân Không cư trú -> Các bạn cũng tính như chỉ tiêu 30 nhé.

Chỉ tiêu [32] Trong đó: Tổng số thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.


------------------------------------------------------------------------
 

Công ty kế toán Thiên Ưng xin lấy ví dụ cụ thể:

- Công ty A kê khai thuế TNCN theo quý, trong quý 4/2022 Công ty có phát sinh như sau:
- Tháng 10/2022 Tổng số nhân viên là: 5 người
- Tháng 11/2022 không thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người
- Tháng 12/2022 không thay đổi nhân sự -> Tổng 5 người
- Tất cả các nhân viên đều là cá nhân cư trú.

- Tiếp theo ví dụ 1 bên trên: => Tổng Thu nhập chịu thuế quý 4/2022 (3 tháng) của
toàn bộ 5 nhân viên là: 45tr + 45tr + 45tr = 135tr.

-> Trong đó: Tổng cộng cả quý 4/2022 có 3 nhân viên thuộc diện phải khấu trừ thuế TNCN (Tiếp theo ví dụ 2 bên trên) => Tổng cộng Thu nhập chịu thuế cả quý 4/2022 là:

= 34tr 34tr + 34tr = 102.000.000)


- Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ của 3 nhân viên trong quý 4 là (Tiếp theo Ví dụ 3): Tổng số tiền thuế TNCN quý 4/2022:
= 171.500 + 171.500 + 171.500 = 514.500.
Nếu bạn chưa biết cách tính thì xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Cách kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai 05/KK-TNCN như sau:

hướng dẫn lập tờ khai thuế tncn theo quý
 
Như vậy: Xuất hiện chỉ tiêu [29]: 514.500 DN bạn phải đi nộp số tiền thuế TNCN này nhé.

Sau khi nhập xong các bạn ấn “Ghi” -> Rồi ấn “Kết xuất XML” để nộp qua mạng trên trang thudientu.gdt.gov.vn nhé!

------------------------------------------------------------------------

- Nếu có chỗ nào không hiểu các bạn có thể click chuột trái vào chỉ tiêu đó rồi ấn phím F1 để biết chi tiết nhé.


----------------------------------------------------------------------------
 
Công ty kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công.
Để hiểu chi tiết hơn và chuyên sâu hơn các bạn có thể tham gia: Lớp 
học kế toán thuế thực hành thực tế chuyên sâu.
__________________________________________________
 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng