wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế thu nhập cá nhân

Quy định về chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN


Quy định về Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78: Cách đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử từ ngày 1/7/2022:Sau rất nhiều Công văn hướng dẫn của các Cục thuế khác nhau thì ngày 12/7/2022 Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn 2455/TCT-DNNDN về việc triển khai, vận hành hóa đơn, chứng từ điện tử.
  - Trong đó có quy định chi tiết về việc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN từ ngày 1/7/2022, Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ lên đây để các bạn tham khảo nhé:

---------------------------------------------------------------------------------------------

BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THUẾ
---------------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------------
Số: 2455/TCT-DNNCN
V/v Triển khai, vận hành hoá đơn,
chứng tử điện tử.
Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
 
  Để xử lý các vướng mắc trong triển khai, vận hành HĐĐT từ 01/7/2022, Tổng cục Thuế hướng dẫn một số nội dung như sau:
 
1. Về việc duy trì hoạt động của Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế
  Trung tâm ĐHTK HĐĐT tại Tổng cục và các Cục Thuế tiếp tục duy trì và là bộ phận thường trực tham mưu cho Ban chỉ đạo, Tổ thường trực trong công tác tổ chức chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử trên toàn quốc và tại từng Cục Thuế, đảm bảo bám sát thực tiễn, kịp thời hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong thực hiện hóa đơn điện tử để không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

2. Về việc sử dụng biên lai điện tử
  Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ 01/7/2022 các tổ chức có thể sử dụng biên lại điện tử, tuy nhiên Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện. Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn của Tổng cục Thuế thì các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNTT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của cơ quan thuế hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

3. Về việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử:

  - Theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì tổ chức khấu trừ khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử
không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT, tổ chức khấu trừ tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chúng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐCP.
  - Trong thời gian
chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, tổ chức (bao gồm cả cơ quan thuế), doanh nghiệp có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành.
  - Từ 01/7/2022, cơ quan thuế không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế đặt in đối với trường hợp đang còn tồn chứng từ khấu trừ mua của cơ quan thuế thì tiếp tục sử dụng.

4. Về Quy chế cung cấp thông tin hóa đơn điện tử
  Hiện nay, Hệ thống HĐĐT đã đáp ứng nhu cầu tra cứu HĐĐT trên Cổng điện tử và qua app (tra cứu được đầy đủ nội dung hóa đơn). Về việc chia sẻ cơ sở dữ liệu cho các cơ quan liên quan, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1737/TCT-QLRR ngày 23/5/2022 về việc hướng dẫn Cơ quan thuế các cấp ký kết Quy chế mẫu về trao đổi thông tin hoá đơn điện tử. Tại Quy chế và công văn đã có hướng dẫn chi tiết Cơ quan thuế các cấp làm việc, trao đổi với các cơ quan quản lý hành chính nhà nước tại địa phương như cơ quan quản lý thị trưởng, cơ quan công an hay các cơ quan có hoạt động tố tụng, điều tra để ký kết Quy chế này. Nội dung trao đổi thông tin sẽ được Cơ quan thuế các cấp ký kết trên cơ sở yêu cầu quản lý nhà nước và thực hiện thủ tục hành chính cụ thể của từng cơ quan, tổ chức bên ngoài. Đồng thời, để kịp thời đáp ứng yêu cầu về trao đổi thông tin, Tổng cục Thuế (Ban QLRR và Cục CNTT) đang khẩn trương hoàn thành tài liệu yêu cầu nghiệp vụ để xây dựng ứng dụng đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin theo Quy chế. Trường hợp Cơ quan thuế các cấp nhận được đề nghị cung cấp thông tin từ cơ quan quản lý nhà nước khác tại địa phương có đề nghị thì trao đổi với Tổng cục Thuế (Ban QLRR) để hướng dẫn thêm.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế được biết./. P

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Như trên;
- Ban chỉ đạo, Tổ thưởng trực thành lập theo Quyết
định số 1309/QĐ-TCT ngày 14/9/2021 của Tổng cục
Thuế (để thực hiện):
- Luu: VT, DNNCN
 


Như vậy: Kể từ ngày 1/7/2022 tất cả các Doanh nghiệp, tổ chức sẽ áp dụng theo quy định trên của Tổng cục Thuế nhé.

Tham khảo thêm Thông báo của Cục thuế Hà Nội:


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI


 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------------------------
Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và biên lai điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP

  Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua.
  Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH
  Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ
  Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ
  Căn cứ Công văn số 2455/TCT-DNNCC về việc Triển khai, vận hành hoá đơn, chứng từ điện tử


Cục Thuế TP Hà Nội thông báo đến NNT một số thông tin như sau:

I. Về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
  - Doanh nghiệp, tổ chức khi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 
không bắt buộc phải đăng ký, thông báo phát hành, chuyển dữ liệu điện tử đến CQT mà có thể tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
(tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.
(quy định tại khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:
 
a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;
  b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;
  c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);
  d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);
  đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;
  e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;
  g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.


Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.
(quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)

II. Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn
  - Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức chưa kịp triển khai chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử thì
có thể sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hình thức tự phát hành.
- Từ ngày 01/07/2022, CQT không tiếp tục bán chứng từ khấu trừ thuế TNCN do CQT đặt in.
- Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức
còn tồn chứng từ khấu trừ mua của CQT thì được tiếp tục sử dụng.

III. Về việc sử dụng biên lai điện tử
- Theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì từ ngày 01/07/2022, các tổ chức có thể sử dụng biên lai điện tử. Tuy nhiên, Tổng cục Thuế đang trong quá trình xây dựng định dạng chuẩn dữ liệu biên lai điện tử và quy trình thực hiện.
- Do đó, trong thời gian chưa có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Thuế, các tổ chức (bao gồm cả tổ chức UNTT) vẫn tiếp tục sử dụng biên lai giấy đặt in, tự in, mua của CQT hoặc biên lai điện tử theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn  hoặc phản hồi vướng mắc qua email 
hotrohoadondientu.han@gdt.gov.vn, các số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử (đã đăng tải tại website Cục Thuế TP Hà Nội hanoi.gdt.gov.vn).

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo./.

 

-----------------------------------------------------------------------------
 

Trước đó có 1 số Công văn của các Cục thuế hướng dẫn về đăng ký và sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 1/7/2022 và cách xử lý Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn, như sau:

----------------------------------------------------------------------------------


TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
 
  Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng, cảm ơn sự hợp tác của Quý Doanh nghiệp, Người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế thời gian qua.
  Căn cứ Luật quản lý thuế số 38/2019/QH
  Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ;
  Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ
 

Theo quy định tại khoản 5 điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC  quy định:
“Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.”

Do vậy, kể từ ngày
1/7/2022, tất cả doanh nghiệp, tổ chức cá nhân phải chuyển sang sử dụng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
 
 Cục Thuế TP Hà Nội thông báo đến NNT một số thông tin như sau:
 
I. Về chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 

1. Thời điểm lập
 - Tại thời điểm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, thời điểm thu thuế, phí, lệ phí, tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải lập chứng từ, biên lai giao cho người có thu nhập bị khấu trừ thuế, người nộp các khoản thuế, phí, lệ phí.
(quy định tại Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
 
2. Nội dung chứng từ
- Chứng từ khấu trừ thuế có các nội dung sau:
  a) Tên chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu mẫu chứng từ khấu trừ thuế, ký hiệu chứng từ khấu trừ thuế, số thứ tự chứng từ khấu trừ thuế;
  b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp;
  c) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người nộp thuế (nếu người nộp thuế có mã số thuế);
  d) Quốc tịch (nếu người nộp thuế không thuộc quốc tịch Việt Nam);
  đ) Khoản thu nhập, thời điểm trả thu nhập, tổng thu nhập chịu thuế, số thuế đã khấu trừ; số thu nhập còn được nhận;
  e) Ngày, tháng, năm lập chứng từ khấu trừ thuế;
  g) Họ tên, chữ ký của người trả thu nhập.


Trường hợp sử dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử thì chữ ký trên chứng từ điện tử là chữ ký số.
 
(quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
 
3. Định dạng chứng từ
- Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP (tham khảo mẫu 03/TNCN tại phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
 
Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

(quy định tại khoản 2,3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP)
 
II. Về chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn
 
- Doanh nghiệp, tổ chức
không được sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đặt in, tự in còn tồn kể từ ngày 1/7/2022. Các chứng từ khấu trừ thuế TNCN chưa sử dụng còn tồn doanh nghiệp, tổ chức thực hiện gạch chéo, lưu giữkê vào cột xóa bỏ trong kỳ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN (mẫu CTT25/AC) gửi đến CQT quản lý trực tiếp theo quy định.
 
- Cục thuế Thành phố Hà Nội thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn  hoặc phản hồi vướng mắc qua email hotrohoadondientu.han@gdt.gov.vn, các số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ triển khai hóa đơn điện tử (đã đăng tải tại website Cục Thuế TP Hà Nội hanoi.gdt.gov.vn).

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo./.

(nguồn: hanoi.gdt.gov.vn)
 
------------------------------------------------------------------


TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Số 7563/CTTPHCM-TTHT
----------------------------------------
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022
V/v chứng từ khấu trừ thuế
thu nhập cá nhân
 

 
Kính gửi: Các Tổ chức chi trả thu nhập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh
 
    Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Ngày 17/09/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.
    Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính quy định, hướng dẫn về hóa đơn, chứng tử, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2022.
    Trong quá trình triển khai áp dụng chúng từ khấu trừ thuế điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế TP. Hồ Chi Minh đã tiếp nhận nhiều vướng mắc của các tổ chức về việc áp dụng chứng từ khấu trừ thuế điện tử theo quy định mới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn như sau:


1. Xử lý chuyển tiếp về chứng từ khấu trừ thuế

- Trước thời điểm
01/07/2022, các Tổ chức chi trả thu nhập sử dụng Chứng tử khấu trừ thuế TNCN (mẫu số CTT56) theo hình thức: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (ví dụ ký hiệu AB/2010/T) theo quy định tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (vả văn bản sửa đổi, bổ sung là Quyết định số 814/QĐ-BTC ngày 15/4/2010) hoặc được cấp chứng từ giấy do cơ quan thuế đặt in (ví dụ ký hiệu AB/2011) theo quy định tại Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tải chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân chỉ được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế TNCN đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng tử điện tử khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và thực hiện các thủ tục đăng ký, sử dụng theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

-
Từ ngày 01/07/2022, các tổ chức khấu trừ thuế TNCN bắt buộc phải chuyển đổi áp dụng chứng từ điện tử khẩu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Thủ tục đăng ký, sử dụng theo thủ tục đăng ký chứng từ khấu trừ tự in theo Thông tu số 37/2010/TT-BTC.

- Tổ chức khấu trừ thuế TNCN khi sử dụng chứng từ theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 quy định về nội dung chứng từ khấu trừ thuế TNCN.

- Chứng từ điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.

Lưu ý:
-
Từ ngày 01/07/2022, cơ quan thuế huỷ bỏ hiệu lực việc chấp thuận sử dụng chứng từ khấu trử tự in đã trả lời chấp nhận cho các Tổ chức chi trả thu nhập. Các Tổ chức chi trả thu nhập chỉ được sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

- Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN do cơ quan thuế cấp còn tồn thì các Tổ chức chỉ trả thu nhập thực hiện gạch chéo lưu giữ tại quyểnđiền vào phần sử dụng tại cột xoá bỏ trong Bảng kê thanh toán biên lai (mẫu: CTT25/AC).

- Các Tổ chức chi trả thu nhập tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử mà không bắt buộc phải thông qua đơn vị cung cấp giải pháp, đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP:
    Tổ chức trả thu nhập có nhu cầu sử dụng chứng từ khấu trừ
phải nộp hồ sơ cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý qua Cổng thông tin thuedientu. Hồ sơ bao gồm: Thông báo phát hành chứng từ khấu trừ. Sử dụng mẫu thông báo phát hành biên lai 02/PH-BLG Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để thông báo phát hành cho chứng từ khấu trừ thuế điện tử. Trường hợp Cổng thông tin thuedientu (ứng dụng HTKK) chưa cập nhật mẫu 02/PH-BLG thì các tổ chức chi trả thu nhập gửi hồ sơ đến cổng hcmtax.

Lưu ý: Đối với các tổ chức chi trả thu nhập là văn phòng đại diện chưa có chữ ký số, để tiết kiệm chi phí, văn phòng đại diện có thể đăng ký chữ ký số được cấp một lần có hiệu lực sử dụng chỉ trong vòng 5 ngày.

Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức được biết và thực hiện./.


-----------------------------------------------------------------------------------------------


TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số 4500/TB-CTBNI Bắc Ninh, ngày 30 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy sang Chứng từ điện từ khấu trừ thuế TNCN theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC

 
    Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội;
    Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng tử,
    Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP;
    Căn cứ Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính; Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân.


Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thông báo:

1. Về thời hạn sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Tại khoản 1 Điều 59 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:
“Điều 59. Hiệu lực thi hành
1.Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử của Nghị định này trước ngày 01 tháng 7 năm 2022. "


Tại khoản 5, Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:
“Điều 12. Xử lý chuyển tiếp
5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hưởng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khẩu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính”.


Căn cứ các quy định trên,
kể từ ngày 01/7/2022 các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải ngừng sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in và Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy do cơ quan thuế cấpchuyển sang sử dụng hình thức chứng từ điện từ khấu trừ thuế TNCN quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

2. Về định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về định dạng chứng từ điện tử như sau:
“Điều 33. Định dạng chứng từ điện tử
2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.
3. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử."


Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
chủ động liên hệ với đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đã được công bố danh sách trên trang thông tin điện tử Tổng cục Thuế, thống nhất mẫu chứng từ điện tử theo đúng định dạng và đảm bảo các nội dung bắt buộc quy tại khoản 1 Điều 32 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ để triển khai sử dụng từ ngày 01/07/2022.

3. Xử lý Chứng từ khẩu thuế TNCN tự in và Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy, còn tồn sau ngày 30/6/2022.

- Đối với các số Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
tự in trên máy tính doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã thông báo phát hành với Cơ quan Thuế còn tồn chưa sử dụng, phải ngừng sử dụng trên phần mềm chứng từ tự in và thực hiện báo cáo tình hình chứng từ đã sử dụng trong quý II/2022 đến Cơ quan thuế theo đúng thời gian quy định (hạn cuối nộp báo cáo là ngày 30/7/2022).

- Đối với Chứng từ khấu trừ thuế TNCN
giấy được cấp phát tại Cơ quan Thuế còn tồn số lẻ chưa sử dụng trong quyền biên lai; các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện gạch chéo các liênkê vào cột xóa bỏ trong kỳ báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý II/2022 gửi Cơ quan Thuế (hạn cuối nộp báo cáo là ngày 30/7/2022); Các số Chứng từ khấu trừ thuế TNCN giấy còn tồn nguyên quyển (50 số) chưa sử dụng phải nộp lại cơ quan Thuế trước ngày 30/7/2022.

- Quá thời hạn quy định, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không thực hiện việc ngừng sử dụng Chứng từ khẩu trừ thuế TNCN tự in và giấy được cấp; không gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ thuế TNCN quý II/2022; Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp căn cứ số lượng tồn cuối kỳ báo cáo gần nhất để ra Thông báo các số Chứng từ khấu trừ thuế TNCN còn tồn không có giá trị sử dụng từ ngày 01/7/2022.

Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện; mọi vướng mắc vui lòng liên hệ với Cục Thuế (Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế) số điện thoại 02223.822347 để được giải đáp./.

 
------------------------------------------------------------------------------------
 

TỔNG CỤC THUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH
------------------------------
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
Số:1483/TB-CTBDI-TTHT Bình Định, ngày 29 tháng 6 ​năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc chuyển đổi Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy sang Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC

 
    Căn cứ Luật Quản lý thuế;
    Căn cứ Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ;
    Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ;


Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo:

1- Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 “Xử lý chuyển tiếp” của Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, thì:
“5. Việc sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc phát hành, sử dụng, quản lý chứng từ khẩu trừ thuế thu nhập cả nhân tự in trên máy tính (và văn bản sửa đổi, bổ sung) và Quyết định số 102/2008/QĐ-BTC ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành mẫu chứng từ thu thuế thu nhập cá nhân đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trường hợp các tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin được áp dụng hình thức chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Nghị định số 123/2020 NĐ-CP trước ngày 01 tháng 7 năm 2022 và thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn tại Thông tư số 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010 của Bộ Tài chính.

Do đó,
từ ngày 01/7/2022 tất cả các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phải dừng việc sử dụng Chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in hoặc giấy, chuyển sang sử dụng Chứng từ điện tử khấu trừ thuế TNCN.

2- Về định dạng chứng tử điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 33 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về định dạng chứng từ điện tử, như sau:
“2. Định dạng chứng từ điện tử khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Tổ chức khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi sử dụng chứng từ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Nghị định này theo hình thức điện tử tự xây dựng hệ thống phần mềm để sử dụng chứng từ điện tử đảm bảo các nội dung bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 32 Nghị định này.
3. Chứng từ điện tử, biên lai điện tử phải được hiển thị đầy đủ, chính xác các nội dung của chứng từ đảm bảo không dẫn tới cách hiểu sai lệch để người sử dụng có thể đọc được bằng phương tiện điện tử.”

Đề nghị các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân
liên hệ với các doanh nghiệp cung cấp phần mềm HĐĐT, chủ động thống nhất định dạng trước khi sử dụng.

Cục Thuế tỉnh Bình Định thông báo để các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết và thực hiện, mọi vướng mắc, vui lòng liên hệ với Cục Thuế (phòng TTHT) số điện thoại 02563.821956, 02563.821936 để được giải đáp...


--------------------------------------------------------------------------------------

chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Giảm 25% khóa học thực hành kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online