[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Kiến thức kế toán tổng hợp

Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Dịch vụ mới nhất


Quy định về nguyên tắc ghi nhận doanh thu dịch vụ; Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ; Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ là khi nào? Thời điểm xác định thuế GTGT? Kế toán Thiên Ưng xin trích các quy định mới nhất.1. Thời điểm xuất hóa đơn dịch vụ:
 

- Căn cứ theo điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định:
 
2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn:

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn
- Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ
ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

Như vậy:
Thời điểm lập hóa đơn dịch vụ có 2 trường hợp như sau:
  - Nếu trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ mà
thu tiền (tức là thu tiền trước-> Thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
  - Nếu hoàn thành việc cung ứng dịch vụ (không phân biệt đã thu hay chưa thu được tiền) (tức là thu tiền sau) -> Thì ngày lập hóa đơn là ngày hoàn thành cung ứng dịch vụ.
---------------------------------------------------------------
 
Một số chú ý về thời điểm lập hóa đơn dịch vụ:

Theo khoản 2 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
- Trường hợp kinh doanh dịch vụ thì trên hóa đơn không nhất thiết phải có tiêu thứcđơn vị tính”.

Theo Công văn số 10309/CT-TTHT ngày 24/10/2016 của Cục Thuế TP. HCM):
- Dịch vụ hoàn thành trong tháng nào thì phải lập ngay hóa đơn trong tháng đó. Trường hợp doanh nghiệp dự kiến đến đầu tháng sau mới lập hóa đơn cho doanh thu dịch vụ hoàn thành trong tháng trước là sai quy định.

Ví dụ 1: Công ty Kế toán Thiên Ưng cung cấp dịch vụ kế toán theo tháng từ tháng 1 - đến tháng 3:
-> Thì dịch vụ hoàn thành tháng nào -> Ngày xuất hóa đơn là ngày cuối cùng của tháng đó (Dịch vụ tháng 1 sẽ xuất hóa đơn vào ngày cuối tháng 1)


Ví dụ 2: Công ty kế toán Thiên Ưng cung cấp dịch vụ kiểm tra rà soát lại sổ sách kế toán.
- Ngày 19/01/2020 ngay khi ký hợp đồng Cty
nhận trước 30% giá trị hợp đồng.
  -> Ngày lập hóa đơn đầu tiên sẽ là ngày 19/01/2020 (Số tiền trên hóa đơn là 30% giá trị hợp đồng).
  -> Khi nào hoàn thành xong việc cung ứng dịch vụ sẽ suất hóa đơn cuối cùng (Chỉ lập số tiền còn lại, lúc này sẽ không phân biệt là chưa thu được tiền).
-------------------------------------------------------------------------
 
Khoản tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện hợp đồng thì không phải xuất hóa đơn.
 

Theo Công văn Số 13675/BTC-CST ngày ngày 14/10/2013 của Bộ tài chính gửi cho hội kiểm toán Việt Nam:
“Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ: kế toán, kiểm toán, tư vấn tài chính, thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này.”
Quy định về thế nào đặt cọc, các bạn xem tại đây nhé: Cách hạch toán tiền đặt cọc.

Lưu ý: Riêng đối với các dịch vụ viễn thông, truyền hình, điện nước sẽ có quy định riêng nhé, chi tiết xem thêm tại đây nhé: Thời điểm xuất hóa đơn khi bán hàng

-----------------------------------------------------------------------------

2. Thời điểm xác định thuế GTGT đối với dịch vụ:
 

- Theo điều 8 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
 
Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT:
2. Đối với cung ứng dịch vụ là thời điểm
hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Như vậy:
- Thời điểm xác định thuế GTGT cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn dịch vụ.

-----------------------------------------------------------------------------
 
3. Thời điểm ghi nhận doanh thu dịch vụ để tính thuế TNDN:

a) Thời điểm năm 2014:

- Theo điều 5 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về thuế TNDN:

2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm
hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.
- Trường hợp thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ xảy ra trước thời điểm dịch vụ hoàn thành thì thời điểm xác định doanh thu tính thuế được tính theo
thời điểm lập hóa đơn cung ứng dịch vụ.

Kết luận:
- Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN năm 2014 là: Thời điểm hoàn việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm lập hóa đơn (nếu thu tiền trước).
-------------------------------------------------------------------------------------

b) Thời điểm từ ngày 06/08/2015 trờ đi (hiện tại năm 2020 vẫn đang áp dụng)

Theo điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC quy định như sau:

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2. Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được xác định như sau:
b) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm
hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC.

Như vậy:
- Thời điểm ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ để tính thuế TNDN là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc hoàn thành từng phần việc cung ứng dịch vụ.

 --------------------------------------------------------------------

Thời điểm ghi nhận doanh thu hoạt động cho thuê tài sản:

Đối với hoạt động cho thuê tài sản là số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê.
    Trường hợp bên thuê trả tiền trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc được xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

Doanh nghiệp căn cứ điều kiện thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ thực tế và việc xác định chi phí, có thể lựa chọn một trong hai phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:
    - Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm được xác định bằng (=) số tiền trả trước chia (:) số năm trả tiền trước.
    - Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước.

Trường hợp doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp lựa chọn phương pháp xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế là toàn bộ số tiền thuê bên thuê trả trước cho nhiều năm thì việc xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp từng ưu đãi thuế căn cứ vào tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của số năm trả tiền trước chia (:) số năm bên thuê trả tiền trước.

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Điều kiện ghi nhận doanh thu dịch vụ để hạch toán:
 

Theo Điều 79 Thông tư 200/2014/TT-BTC và Điều 57 Thông tư 133/2016/TT-BTC quy định về việc Hạch toán doanh thu dịch vụ:
 
1.3. Điều kiện ghi nhận doanh thu:

b) Doanh nghiệp
chỉ ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:
    - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại dịch vụ đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại dịch vụ đã cung cấp;
    - Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó;
    - Xác định được phần công việc đã hoàn thành vào thời điểm báo cáo;
    - Xác định được chi phí phát sinh cho giao dịch và chi phí để hoàn thành giao dịch cung cấp dịch vụ đó.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công
Các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn về các Luật thuế, kỹ năng làm kế toán thuế, kê khai, quyết toán thuế cuối năm có thể tham khảo: Khóa học kế toán thuế chuyên sâu.

 nguyên tắc ghi nhận doanh thu dịch vụ

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng