wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kiến thức kế toán tổng hợp

Chi phí mua nhà chung cư cho nhân viên, Giám đốc ở


Chi phí mua nhà, chung cư cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài, nhân viên ở có được đưa vào chi phí, có được trích khấu hao TSCĐ? Thuế GTGT có được khấu trừ? Có tính thuế TNCN ... Kế toán Thiên Ưng xin trích các văn bản quy định về việc đó.1. Mua nhà, chung cư cho nhân viên ở có được khấu trừ thuế GTGT:

Theo Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào:
 
“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ăn ca, nhà nghỉ giữa ca, phòng thay quần áo, nhà để xe, nhà vệ sinh, bể nước phục vụ cho người lao động trong khu vực sản xuất, kinh doanh và nhà ở, trạm y tế cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.

    Trường hợp nhà ở cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp do cơ sở kinh doanh
đi thuê thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế và giá cho thuê nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT đối với khoản tiền thuê nhà trong trường hợp này được khấu trừ theo quy định. Trường hợp cơ sở kinh doanh xây dựng hoặc mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà xây dựng hoặc nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà xây dựng, nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

    Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác,
giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

    Trường hợp các chuyên gia nước ngoài
vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác, giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ."

 -------------------------------------------------------------------
 
2. Giám đốc, nhân viên, chuyên nước ngoài ở nhà do Cty mua có tính thuế TNCN

Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Tiết đ.1 Điểm đ Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN);

“đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

đ.1) Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng tại khu kinh tế, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn cung cấp miễn phí cho người lao động.

    Trường hợp cá nhân ở tại trụ sở làm việc thì thu nhập chịu thuế căn cứ vào tiền thuê nhà hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng với diện tích trụ sở làm việc.
    Khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng
không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”

 ---------------------------------------------------------------------
 
3. Mua nhà, chung cư cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài, nhân viên ở có được trừ khi tính thuế TNDN:

Theo Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế:

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. ...

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

... 2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
    Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề, thư viện, nhà trẻ, khu thể thao và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong các công trình nêu trên; bể chứa nước sạch, nhà để xe; xe đưa đón người lao động,
nhà ở trực tiếp cho người lao động; chi phí xây dựng cơ sở vật chất, chi phí mua sắm máy, thiết bị là tài sản cố định dùng để tổ chức hoạt động giáo dục nghề nghiệp được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

... - Trường hợp tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải
tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng; tạm thời dừng để sửa chữa, để di dời di chuyển địa điểm, để bảo trì, bảo dưỡng theo định kỳ, với thời gian dưới 12 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì trong khoảng thời gian tạm dừng đó, doanh nghiệp được trích khấu hao và khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong thời gian tạm dừng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu....”
 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 9 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:

“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

... - TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng). ”

 
 ---------------------------------------------------------------------
 
Kết luận:

Về thuế TNDN:
- Trường hợp Công ty mua nhà, căn hộ chung cư cho lãnh đạo, nhân viên, chuyên gia nước ngoài của Công ty ở (Nhà đó do Công ty đúng tên sở hữu) thì được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
(nếu đáp ứng điều kiện như: Hóa đơn, chứng từ thanh toán, hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quy chế lương thưởng hoặc hợp đồng lao động có quy định việc này ….).

Về thuế GTGT:
- Thuế GTGT đầu vào ghi trên hóa đơn GTGT khi mua nhà được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên

 
Về thuế TNCN:
- Chi phí khấu hao căn nhà và các khoản chi phí phát sinh như: tiền điện, nước, ... phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.


 ----------------------------------------------------------------------
 
Xem thêm 1 số Công văn chi tiết dưới đây:

Theo Công văn 7539/CT-TTHT ngày 26/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội:
 
"Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Công ty, Công ty mua căn hộ chung cư (căn hộ này được Công ty ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư, có hóa đơn GTGT hợp pháp và thanh toán qua ngân hàng) để
làm chỗ ở cho người lao động (là người Hàn Quốc) thì:

- Về thuế GTGT:
+ Đối với số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ hình thành tài sản cố định là nhà ở, trạm y tế cho công nhân
làm việc trong các khu công nghiệp được khấu trừ toàn bộ.
+ Trường hợp Công ty mua nhà ở ngoài khu công nghiệp phục vụ cho công nhân làm việc trong các khu công nghiệp, nhà mua thực hiện theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn thiết kế nhà ở công nhân khu công nghiệp thì thuế GTGT của nhà mua phục vụ cho công nhân được khấu trừ toàn bộ.

- Về thuế TNDN: Khoản chi phí khấu hao của căn hộ chung cư làm nhà ở trực tiếp
cho người lao động tại Công ty theo đúng quy định của Bộ Tài chính, căn hộ chung cư được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Công ty theo chế độ quản lý tài sản cố định và hạch toán kế toán hiện hành được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Đề nghị Công ty căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, đối chiếu với các quy định của pháp luật để thực hiện theo đúng quy định

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH Gaya Intematinonal Vina được biết và thực hiện./."
------------------------------------------------------------------------------

Theo Công văn 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 của Tổng cục thuế


Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định trường hợp Công ty TNHH Maruichi Sun Steel (Hà Nội) mua căn hộ chung cư để cho chuyên gia nước ngoài ở:

- Nếu tại
Hợp đồng lao động ký với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam thì được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).

- Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn.


 
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
Theo Công văn 26993/CT-TTHT ngày 26/4/2019 của Cục thuế TP Hà Nội:

"Thực hiện hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 1339/TCT-CS ngày 10/4/2019 về chính sách thuế.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty mua nhà chung cư phục vụ cho việc
lưu trú của Giám đốc Công ty, chuyên gia nước ngoài (nếu có), tại Hợp đồng lao động ký với Giám đốc, chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho Giám đốc, chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác tại Việt Nam thì:

Về thuế TNDN: Công ty
được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp tài sản cố định
thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp đang dùng cho sản xuất kinh doanh nhưng phải tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ với thời gian dưới 09 tháng thì doanh nghiệp phải lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu theo quy định tại điểm 2.2 Khoản 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Về thuế TNCN:
tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động căn cứ vào chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có) tương ứng với thời gian Giám đốc, chuyên gia sử dụng nhà ở theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC."
-----------------------------------------------------------------------------------------

Theo Công văn 7335/CT-TTHT ngày 25/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội:

"Trường hợp Công ty TNHH KF Group mua tài sản cố định hữu hình dùng cho mục đích kinh doanh là một căn hộ gắn liền với quyền sử dụng đất lâu dài thì giá trị quyền sử dụng đất phải xác định riêng và ghi nhận là tài sản cố định vô hình. Đối với TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất lâu dài Công ty không được trích khấu hao, do đó Công ty không phải thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định là quyền sử dụng đất lâu dài cho cơ quan thuế quản lý.

Trong quá trình thực hiện nếu còn vướng mắc, đề nghị đơn vị liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 1 để được hướng dẫn cụ thể."
----------------------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
---------------------------------------------------------------------------

chi phí mua nhà chung cư cho nhân viên giám đốc ở
 

Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online