wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Bảo Hiểm Thất Nghiệp

Cách tính bảo hiểm thất nghiệp năm 2024


Hướng dẫn cách tính trợ cấp thất nghiệp 2024: Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo Chế độ hưởng Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định của Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội.

Căn cứ theo điều 8 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH, quy định:
---------------------------------------------------------------------
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cụ thể như sau:
 
1. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau:
 

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng   =   Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng BHTN trước khi thất nghiệp  X  60%

a) Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng BHTN thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng BHTN trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 1: Bà Hồng Minh Tú giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với Trường tiểu học A với mức lương như sau:
- Từ ngày 01/9/2022 đến ngày 31/8/2023 là 6.000.000 đồng/tháng,
- Từ ngày 01/09/2023 đến 31/8/2024 là 7.500.000 đồng/tháng.
- Tuy nhiên, từ ngày 01/1/2024 đến ngày 30/6/2024, bà Tú nghỉ hưởng chế độ thai sản.
=> Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà Tú đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/7/2024 trường tiểu học A ban hành quyết định nghỉ việc cho bà Tú, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

=> Như vậy: Mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà Tú là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12/2022).

=> Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà Tú là:
(6.000.000 đồng x 2 tháng + 7.500.000 đồng x 4 tháng)/6 x 60% = 4.200.000 đồng/tháng.
 --------------------------------------------------------------
 
Ví dụ 2: Ông Nguyễn Mạnh B có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 38 tháng (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 28/02/2024).
- Mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng 9/2023 đến tháng 2/2024) là 8.000.000 đồng/tháng.
- Ông B được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng (thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông B tính từ ngày 05/4/2024 đến ngày 04/7/2024).

- Ngày 02/5/2024, ông B giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với Công ty kế toán Thiên Ưng (mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 7.000.000 đồng/tháng) và thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định.
=> Ông B bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 02/5/2024 và được bảo lưu 26 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp.
- Do ốm đau cần phải điều trị dài ngày nên ngày 28/7/2024 ông B thỏa thuận với Công ty để chấm dứt hợp đồng lao động và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai.
=> 6 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính mức trợ cấp thất nghiệp của ông B là các tháng sau: tháng 12/2023 và tháng 01, 02, 5, 6, 7/2024.

- Cách tính bảo hiểm thất nghiệp như sau: 
Mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông B là:
= (8.000.000 đồng x 3 tháng + 7.000.000 đồng x 3 tháng)/6 x 60%
= 4.500.000 đồng/tháng.

------------------------------------------------------------------------------------------
 
cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp
 ---------------------------------------------------------------------------------
b) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định.
- Hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.
 Mức lương tối thiều vùng qua các năm, các bạn xem tại dây nhé:

Ví dụ 3: Ngày 01/01/2024, ông Trịnh Xuân C giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp F với mức lương là 70.000.000 đồng/tháng.
- Doanh nghiệp F hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ tại thời điểm đó là 4.680.000 đồng/tháng.
=> Do đó, mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa của ông C là:
20 lần x 4.680.000 đồng = 93.600.000 đồng/tháng.

Ngày 28/9/2024, ông C thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp F và chuyển sang giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với doanh nghiệp G (từ ngày 01/10/2024 đến 31/12/2024) với mức lương là 80.000.000 đồng/tháng.
- Doanh nghiệp G có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.250.000 đồng/tháng nhưng ông C không làm việc tại trụ sở chính mà làm việc tại chi nhánh, chi nhánh này hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.640.000 đồng/tháng.

=> Do đó, ông C tham gia và đóng BHTN tại tổ chức bảo hiểm xã hội nơi chi nhánh hoạt động với mức lương tối đa là:
20 lần x 3.640.000 đồng = 72.800.000 đồng/tháng.
=> Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp G, ông C nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.
=> Cách tính trợ cấp thất nghiệp như sau: 60% mức tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi ông C chấm dứt hợp đồng lao động là:
= (93.600.000 đồng x 3 tháng + 72.800.000 đồng x 3 tháng)/6 x 60%
= 49.920.000 đồng.

=> Tuy nhiên, theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông C tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm ông chấm dứt hợp đồng lao động.
=> Do đó: Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp hằng tháng của ông C là:
= (3.640.000 đồng x 5 lần = 18.200.000 đồng/tháng)
18.200.000 đồng/tháng.
 ------------------------------------------------------------------------------
2. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau:
- Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch.
- Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày.
 
Ví dụ 4: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D tính từ ngày 11/3/2024 đến ngày 10/6/2024.
=> Như vậy: Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau:
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 10/4/2024;
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 11/4/2024 đến hết ngày 10/5/2024;
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 11/5/2024 đến hết ngày 10/6/2024.

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp các bạn xem tại đây nhé:
 --------------------------------------------------------------------
3. Trình tự, thủ tục, hình thức chi trả trợ cấp thất nghiệp theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
-> Cụ thể: Các bạn qua trực tiếp các Trung tâm giới thiệu việc làm quận, huyện, thành phố để được hướng dẫn làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, các bạn bấm vào đường link bên trên "Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp"

---------------------------------------------------------------------------------------
 

Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online