[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Mẫu chứng từ tài sản cố định

Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48


Mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200 và Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Quyết định 48 mới nhất hiện nay:


- Biên bản thanh lý tài sản cố định là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị. Trong biên bản nêu rõ được nguyên giá tài sản cố định, hao mòn tài sản cố định và giá trị còn lại của tài sản cố định...
 

Xem thêm: Thủ tục thanh lý tài sản cố định


Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin chia sẽ Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo TT 200 và QĐ 48, doanh nghiệp các bạn đang sử dụng chế độ kế toán nào thì tải về theo chế độ đó nhé.

 

1. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:


Đơn vị:................... Mẫu số 02-TSCĐ
Bộ phận:................
                                                      
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 


BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày .....tháng...... năm ......

                                                                                                                     Số: .............
                                                                                                                    Nợ: .............
                                                                                                                    Có: .............
Căn cứ  Quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... của ...........................
................................................................Về việc thanh lý tài sản cố định.
 
I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:
Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng ban
Ông/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viên
Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viên
 
II. Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................
- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................
- Nước sản xuất (xây dựng)..................................................................
- Năm sản xuất .........................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................
- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý.............................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ...........................................................
 
III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
..................................................................................................
......................................................................................................................

  Ngày .........tháng .........năm ......      
                                                              Trưởng Ban thanh lý 
  (Ký, họ tên)

 
IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh lý TSCĐ :...............................(viết bằng chữ) ......................
- Giá trị thu hồi :..............................................(viết bằng chữ) ........................
- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

 

  Ngày .........tháng .........năm ......      
Giám đốc Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên, đóng dấu)   (Ký, họ tên)

 

2. Mẫu biên bản thanh lý TSCĐ theo Quyết định 48:

Đơn vi:………..
Bộ phận:……….
Mẫu số: 02 - TSCĐ
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ
Ngày ...tháng ...năm ....
Số: ........................
Nợ: .......................
Có: .......................
Căn cứ Quyết định số: ......ngày ....tháng ....năm ......của........về việc thanh lý TSCĐ.

I- Ban thanh lý TSCĐ gồm:
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Trưởng ban
- Ông/Bà ......................................Chức vụ..................................Ủy viên
- Ông/Bà ......................................Chức vụ .................................Ủy viên
II- Tiến hành thanh lý TSCĐ:
- Tên, ký mã hiệu, quy cách (cấp hạng) TSCĐ.............................................................
- Số hiệu TSCĐ ......................................................................................................
- Nước sản xuất ( xây dựng) ....................................................................................
- Năm sản xuất ......................................................................................................
- Năm đưa vào sử dụng ....................................... Số thẻ TSCĐ..................................
- Nguyên giá TSCĐ ..................................................................................................
- Giá trị hao mòn đã trích đến thời điểm thanh lý .........................................................
- Giá trị còn lại của TSCĐ .........................................................................................
III- Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Ngày ...tháng ...năm....
Trưởng Ban thanh lý
(Ký,họ tên)
IV- Kết quả thanh lý TSCĐ:
- Chi phí thanh ký TSCĐ: ................................(viết bằng chữ)....................................
............................................................................................................................
- Giá trị thu hồi: .................................................(viết bằng chữ) ..............................
...........................................................................................................................
- Đã ghi giảm số TSCĐ ngày ...tháng ...năm ...


Ngày ....tháng ....năm ....
Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
 
 

Các bạn muốn tải mẫu theo QĐ 48 hoặc TT 200 thì có thể:

Theo Quyết định 48 tại đây:

Theo Thông tư 200 tại đây:

__________________________________________________
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Cơ sở Cầu Giấy: Lô B11 (Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy - Q. Cầu giấy - Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng