[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Thuế môn bài - Các Thuế khác

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI


Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài, bài viết này Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI trên HTKK và trực tiếp. Cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh và khác tỉnh.Chú ý: Có 3 cách nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế như sau:
- Nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế
- Nộp và kê khai trực tuyến trên web: nhantokhai.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được)
- Nộp trực tuyến qua web nhantokhai.gdt.gov.vn nhưng Lập tờ khai trên phần mềm HTKK (DN cũng phải có Chữ ký số mới nộp được)

==> Trước khi lựa chọn cách nộp bản giấy trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem họ có nhận bản giấy không nhé (Vì thông thường Cơ quan thuế sẽ nhận qua mạng nhé)

-------------------------------------------------------------------------------


Cách 1:
- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp thì các bạn tải mẫu về tại đây nhé: 
Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI

       - Sau khi tải về, các bạn điền thông tin (Cách viết Tờ khai môn bài như bên dưới nhé) -> Giám đốc ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách 2:

- Truy cập vào web: Nhantokhai.gdt.gov.vn -> Đăng nhập bằng MST Doanh nghiệp
(Phải có Chữ ký số nhé)
-> "Kê khai trực tuyến" -> "Chọn loại tờ khai" -> "Tờ khai lệ phí môn bài"


 cách lập tờ khai thuế môn bài trực tuyến

- Tiếp đó (Cách viết tờ khai lệ phí môn bài xem bên dưới nhé)

------------------------------------------------------------------------------------


Cách 3:

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" - > "Tờ khai lệ phí môn bài - 01/MBAI (NDD139/2016)":

cách lập tờ khai thuế môn bài trên htkk


- Tiếp đó (Cách viết tờ khai lệ phí môn bài xem bên dưới nhé)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sau khi các bạn đã có Tờ khai lệ phí môn bài thì bây giờ các bạn Lập tờ khai môn bài để nộp cho Cơ quan Thuế:
 

Cách viết Tờ khai lệ phí Môn bài theo NĐ 139:
------------------------------------------------------------------------------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm…
2018
  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
 
[04] Người nộp lệ phí: ............Công ty kế toán Thiên Ưng.......
[05] Mã số thuế: ..........
0106235699................
[06] Địa chỉ: ......
Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy................
[07] Quận/huyện:…
Cầu giấy… [08] Tỉnh/Thành phố: ....Hà Nội...
[09] Điện thoại:…
0984322539  [10] Fax: ………… [11] Email: .ketoanthienung@gmail.com
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: .................................................................
[14] Địa chỉ: .....................................................................
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ...............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày .................................

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
Công ty kế toán Thiên Ưng
[22] 4.000.000.000
(Ghi vốn điều lệ của Công ty theo như trên Giấy phép kinh doanh)
2.000.000
(Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp) 
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)

Ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có)
[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]   2.000.000 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
 
Chú ý: Trường hợp thành lập từ ngày 1/7 (tức là 6 tháng cuối năm thì sẽ nộp 1/2 năm)

VD: Công ty bạn thành lập tháng 8/2018, vốn điều lệ là 4 tỷ (Thuộc bậc 2: Từ 10 tỷ trở xuống, mức cả năm sẽ là: 2.000.000)
-> (Như vậy phải nộp tiền thuế môn bài 1/2 năm vì thành lập nửa năm cuối)
-> Thì ghi vào cột (5): Mức thuế môn bài là: 1.000.000.


- Nếu thành lập từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 thì ghi vào Cột: Mức thuế môn bài là: 2.000.000 (cả năm)

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ... là 1.000.000/năm (Nếu thành lập nửa năm cuối thì cũng chỉ nộp 1/2 năm).
----------------------------------------------------------------------------------------

Cách lập Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở
cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)
Như vậy:
- Nếu chi nhành ở CÙNG Tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho nhánh tại Cơ quan thuế trụ sở chính

-> Các bạn sẽ dùng MST của Cty để đăng nhập vào phần mềm HTKK -> chọn "Cơ sở mới thành lập - Ngày phát sinh (Theo giấy phép thành lập chi nhánh)"

cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh

-> Tiếp đó: Các bạn ghi rõ MST, Tên, Địa chỉ của Chi nhánh cùng Tỉnh -> Chỉ ghi số tiền thuế phải nộp

(Ở ví dụ trên vì thành lập ngày 29/8/2018, nên chỉ phải nộp 1/2 mức cả năm -> Tức là 500.000). Còn nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì ghi là: 1.000.000
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Cách lập Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Như vậy:
Nếu chi nhành ở KHÁC Tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho nhánh tại Cơ quan thuế Chi nhánh

Trường hợp này: Các bạn phải mua Chữ ký số cho Chi nhánh nhé (Vì chi nhánh sẽ phải trực tiếp kê khai với Chi cục thuế quản lý Chi nhánh).

-> Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST của Chi nhánh: -> Chọn "Tờ khai lần đầu" -> Trong tờ khai Chỉ ghi "Cột số tiền thuế phải nộp": Nếu thành lập 6 tháng đầu năm thì ghi: 1.000.000
- Nếu thành lập 6 tháng cuối năm thì ghi 500.000.

cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh

 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
CHƯA XONG:
- Sau khi các bạn đã nộp xong Tờ khai Lệ phí môn bài cho Cơ quan thuế -> Tiếp đó các bạn phải nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Tiền thuế môn bài.
 
------------------------------------------------------------------------------------

 
Chúc các bạn làm tốt việc kê khai thuế môn bài đầu năm cho DN mình!  Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia:
Lớp học kế toán thuế
------------------------------------------------

cách lập tờ khai lệ phí môn bài

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng