[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế môn bài - Các Thuế khác

Cách lập tờ khai thuế môn bài mẫu 01/MBAI


Phần trước các bạn đã được hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài, bài viết này Công ty kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách lập tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI bàn hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC và Nghị định 139/2016/NĐ-CP


- Chú ý: Từ ngày 1/1/2017 các bạn sẽ phải sử dụng Tờ khai lệ phí môn bài theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP nhé (Mẫu 01/MBAI theo TT 156 sẽ áp dụng đến ngày 31/12/2016 nhé) 

- Các bạn có thể tải cả 2 mẫu về tại đây:
Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI
- Hoặc các bạn có thể làm trực tiếp trên phần mềm HTKK, hoặc làm trực tuyển trên trang website của Tổng cục thuế là: Nhantokhai.

Lưu ý: Năm 2017 Tiểu mục thuế môn bài đã thay đổi, cụ thể như sau:

cách tập tờ khai thuế môn bài

- Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết cả 2 mẫu, áp dụng 2 thời điểm khác nhau cụ thể như sau:


1. Cách viết Tờ khai thuế môn bài theo TT 156 (đến ngày 31/12/2016)

 

CỘNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hạnh phúc
-----------------------------------------

 
TỜ KHAI THUẾ MÔN BÀI
 
[01] Kỳ tính thuế: năm ....2017....
[02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *
 
[04] Người np thuế :......Công ty kế toán Thiên Ưng.............
[05] Mã số thuế: .....
0106235569............
[06] Địa chỉ:  .......
Số 9A, ngõ 233 Xuân Thủy...........
[07] Quận/huyện: .Cầu giấy.. [08] Tỉnh/Thành phố: ..Hà Nội.

- Nếu là chi nhánh ở khác Tỉnh, TP với trụ sở chính, thì phải nộp thuế tại địa phương nơi chi nhánh hoạt động và ghi tên, địa chỉ theo tên chi nhánh.
[09] Điện thoại: 0984322539 [10] Fax: .......... [11] Email: .ketoanthienung@gmail.com
 
Từ chỉ tiêu [12] đến [20] là dành cho đại lý thuế, nếu bạn là kế toán cho công ty thì bỏ qua phần này:
[12] Đi lý thuế (nếu có) :.....................................................................................
[13] Mã số thuế: .............................................................................................
[14] Địa chỉ:  ...................................................................................................
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: .....................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................
[20] Hợp đồng đại lý thuế số:....................................ngày ...................................
      * [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)


- Nếu DN trong năm có phát sinh bổ sung khai và nộp thuế môn bài cho cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc diện Người nộp thuế phải khai và nộp thuế môn bài thì đánh dấu (x) vào ô này.

Đơn v tin: Đng Việt Nam
Stt  
Chỉ tiêu
Mã chỉ tiêu Vốn đăng ký, mc thu nhập bình quân tháng Bậc môn bài Mức thuế môn bài
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
 
 

1
 
Người np thuế môn bài
............
.Ghi tên Công ty.........
 
[22]
Ghi theo quy định bên trên
VD:

2863
Ghi vốn đăng ký trên GPĐKKD.
VD:
1.800.000
Ghi số bậc thuế môn bài. VD: Bậc 2 Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp. VD: 2.000.000
 
 

2
 
Đơn v trc thuc hch toán ph thuc cùng đa phương
 (ghi rõ tên, địa chỉ)
...................
ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính....................
 
[23]
     Ghi số tiền môn bài phải nộp
3 Tổng s thuế môn bài phi nộp [24] Ghi tổng: 2.000.000  

Cách viết mã Chương, Tiểu mục xem thêm: Cách ghi mã chương, mã tiểu mục

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐI LÝ THU
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
 
  ....,Ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NP THU hoc
ĐI DIN HP PHÁP CA NGƯỜI NP THU
(Ký, ghi rõ h tên, chc v  và đóng du (nếu có))


2.  Cách viết Tờ khai lệ phí Môn bài theo NĐ 139 (Có hiệu lực 1/1/2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm…
2017
  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
 
[04] Người nộp lệ phí: ............Công ty kế toán Thiên Ưng.......
[05] Mã số thuế: ..........
0106235699................
[06] Địa chỉ: ......
Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy................
[07] Quận/huyện:…
Cầu giấy… [08] Tỉnh/Thành phố: ....Hà Nội...
[09] Điện thoại:…
0984322539  [10] Fax: ………… [11] Email: .ketoanthienung@gmail.com
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: .................................................................
[14] Địa chỉ: .....................................................................
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ...............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày .................................
□ [21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
Công ty kế toán Thiên Ưng
[22] 1.800.000  2.000.000 
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)

ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (Riêng ở Hà Nội và TP HCM là cùng quận).
[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]   2.000.000 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))
 
 
VD: Công ty bạn thành lập tháng 8/2017, vốn điều lệ là 1.8 tỷ (Thuộc bậc 2: Từ 10 tỷ trở xuống, mức cả năm sẽ là: 2.000.000)
-> (Như vậy phải nộp tiền thuế môn bài 1/2 năm vì thành lập nửa năm cuối)
-> Thì ghi vào cột: Mức thuế môn bài là: 1.000.000.

- Nếu thành lập từ ngày 1/1 đến ngày 30/6 thì ghi vào Cột: Mức thuế môn bài là: 2.000.000 (cả năm)

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ... là 1.000.000/năm (Nếu thành lập nửa năm cuối thì cũng chỉ nộp 1/2 năm). 
Chúc các bạn làm tốt việc kê khai thuế môn bài đầu năm cho DN mình!  Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia: Lớp học kế toán thuế
 
------------------------------------------------
 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Cơ sở Cầu Giấy: Lô B11 (Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy - Q. Cầu giấy - Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng