[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Thuế môn bài

Cách lập tờ khai thuế môn bài 01/MBAI


Hướng dẫn cách lập tờ khai lệ phí môn bài qua mạng hoặc trên HTKK; Cách lập Tờ khai thuế môn bài lần đầu và cho chi nhánh cùng tỉnh hoặc khác tỉnh.Chú ý: Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định:

a) Người nộp lệ phí môn bài mới thành lập (bao gồm cả doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh) hoặc có thành lập thêm đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm thành lập hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Trường hợp trong năm có
thay đổi về vốn thì người nộp lệ phí môn bài nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm sau năm phát sinh thông tin thay đổi.

b) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ hồ sơ khai thuế, cơ sở dữ liệu quản lý thuế để xác định doanh thu làm căn cứ tính số tiền lệ phí môn bài phải nộp và thông báo cho người nộp lệ phí môn bài thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

Nghĩa là:
- Doanh nghiệp chỉ cần nộp Tờ khai lệ phí môn bài
 khi mới thành lập (các năm sau không cần nộp) hoặc Khi nào có thay đổi về vốn thì nộp.
- Nếu mở thêm Chi nhánh, địa điểm kinh doanh thì Phải nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho Chi nhánh đó.


- Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/1
năm sau.
VD: Công ty kế toán Thiên Ưng thành lập ngày 6/9/2020 -> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài năm 2021 chậm nhất là ngày 30/1/2021.
- Ngày 24/3/2021 Công ty thay đổi vốn điều lệ -> Cty sẽ phải nộp Tờ khai thuế môn bài năm 2022 chậm nhất là ngày 30/01/2022. (Nếu không thay đổi vốn điều lệ thì không phải nộp Tờ khai, chỉ cần nộp Tiền thuế môn bài)

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Có 3 cách nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho cơ quan thuế như sau:
- Lập rồi nộp bản giấy trực tiếp tại Cơ quan thuế.

- Lập Tờ khai thuế môn bài trên phần mêm HTKK rồi nộp qua mạng thuedientu.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được).

- Lập và nộp trực tuyến qua mạng trên trang: thuedientu.gdt.gov.vn (DN phải có Chữ ký số mới nộp được).

==> Trước khi lựa chọn cách nộp bản giấy trực tiếp thì các bạn phải liên hệ với Chi cục thuế quản lý xem họ có nhận bản giấy không nhé (Vì thông thường các Cơ quan thuế hiện tại sẽ nhận qua mạng nhé).

cách lập tờ khai lệ phí môn bài

-----------------------------------------------------------------------------------------------


Cách 1: Lập tờ khai thuế môn bài trực tiếp.

- Nộp Tờ khai lệ phí môn bài trực tiếp thì các bạn tải mẫu về tại đây nhé:
Mẫu tờ khai thuế môn bài 01/MBAI.

       - Sau khi tải về, các bạn điền thông tin (Cách viết Tờ khai môn bài như bên dưới nhé) -> Giám đốc ký tên, đóng dấu -> Mang lên Chi cục thuế để nộp.


--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách 2: Lập tờ khai lệ phí môn bài trên HTKK rồi nộp qua mạng:

- Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> "Phí - Lệ phí" - > "Tờ khai lệ phí môn bài (01/MBAI)":

 

cách lập tờ khai thuế môn bài trên htkk


- Tiếp đó (Cách viết tờ khai lệ phí môn bài xem bên dưới nhé)
=> Sau khi đã lập xong Tờ khai thuế môn bài trên phần mềm HTKK các bạn kết xuất XML  => Rồi đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn -> Rồi nộp qua mạng trên đó (Chi tiết xem Cách 3 bên dưới nhé).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Cách 3: Lập tờ khai thuế môn bài qua mạng trực tuyến thuedientu.

- Cách này là tiện và nhanh nhất nhé.

Cách lập tờ khai thuế môn bài trên thuedientu như sau:

Bước 1: Các bạn đăng nhập vào trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng MST của DN (tức là Tài khoản chữ ký số của DN).

Chú ý: Các bạn đăng nhập bằng MST có thêm chữ -QL vẫn là Mật khẩu như khi đăng nhập bằng MST thường.
Ví dụ: MST là: 0106208569 thì các bạn gõ vào: 0106208569-QL. nhập mật khẩu như khi đăng nhập bình thường nhé.

---------------------------------------------------------------------------------------------

- Sau khi đăng nhập thành công -> Các bạn kiểm tra xem DN m đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài chưa, cụ thể như sau:
    a. Nếu là DN mới thành lập thì chắc phải đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài (vì lần đầu).

    b. Nếu là DN đang hoạt động -> Mở thêm Chi nhánh hoặc khai khi thay đổi vốn điều lệ -> Thì các bạn phải kiểm tra xem DN m đã đăng ký Tờ khai lệ phí môn bài chưa.

Cách kiểm tra như sau: Các bạn bấm vào mục "Khai thuế" -> "Đăng ký tờ khai" -> Trên đó sẽ hiển thị toàn bộ các Tờ khai thuế mà DN đã đăng ký:
    - Nếu các bạn đã thấy trong danh sách đó (Tức là đã đăng ký rồi) -> Thì không phải đăng ký nữa -> Sẽ kê khai trực tuyến luôn (Cách kê khai xem tại "Cách kê khai thuế môn bài" bên dưới)
    - Nếu các bạn chưa thấy Mẫu Tờ khai lệ phí môn bài trong danh sách đó (Tức là chưa đăng ký) -> Thì phải đăng ký -> Xong thì mới kê khai trực tuyến trên trang thuedientu được.

--------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bước 2: => Chi tiết Cách đăng nhập bằng MST-QL; Cách đăng ký Tờ khai thuế môn bài; Thời hạn nộp Tờ khai và Tiền thuế môn bài; Các trường hợp được miễn thuế môn bài ...

 -> Các bạn xem chi tiết tại đây nhé: Cách kê khai thuế môn bài.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bước 3: Lập tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến trên thuedientu:


Chú ý: Làm phải xong Bước 2 mới làm được Bước 3 này nhé.

Kê khai lệ phí môn bài


--------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bước 4: 

Cách lập Tờ khai lệ phí Môn bài theo NĐ 139:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 
TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI
[01] Kỳ tính lệ phí: năm 
2021
  [02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ
 
[04] Người nộp lệ phí: ............Công ty kế toán Thiên Ưng.......
[05] Mã số thuế: ..........
0106235699................
[06] Địa chỉ: ......
Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy................
[07] Quận/huyện:…
Cầu giấy… [08] Tỉnh/Thành phố: ....Hà Nội...
[09] Điện thoại:…
0984322539  [10] Fax: ………… [11] Email: .ketoanthienung@gmail.com
[12] Đại lý thuế (nếu có): ..Dành cho đơn vị làm dịch vụ đại lý thuế.
[13] Mã số thuế: .................................................................
[14] Địa chỉ: .....................................................................
[15] Quận/huyện: …………………[16] Tỉnh/Thành phố: ..................
[17] Điện thoại: ……………… [18] Fax: ………… [19] Email: ...............
[20] Hợp đồng đại lý thuế số: ………………… ngày .................................

[21] Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm (đánh dấu “X” nếu có)

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Stt Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu Mức lệ phí môn bài
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Người nộp lệ phí môn bài
Công ty kế toán Thiên Ưng
[22] 4.000.000.000
(Ghi vốn điều lệ của Công ty theo như trên Giấy phép kinh doanh)
2.000.000
(Ghi số tiền thuế môn bài phải nộp) 
2 Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương
(Ghi rõ tên, địa chỉ)

Ghi các chi nhánh... hạch toán phụ thuộc trong cùng địa phương cấp tỉnh với trụ sở chính (nếu có)
[23]    
3 Tổng số lệ phí môn bài phải nộp [24]   2.000.000 

Tôi cam đoan số liệu kê khai trên là đúng sự thật và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã kê khai./. 
 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:
Chứng chỉ hành nghề số:
………, ngày……tháng……năm……
NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có))

 -----------------------------------------------------------------------------------------

=> Sau khi kê khai xong, các bạn "Hoàn thành kê khai"
-> Rồi ký nộp trực tiếp trên trang đó nhé.

- Nộp xong, các bạn có thể bấm vào "Tra cứu" => "Tờ khai" => Để kiểm tra xem tình trạng nộp Tờ khai thành công hay chưa nhé.

- Nhớ là phải nộp tiền thuế môn bài nữa nhé.


----------------------------------------------------------------------------------------

Cách lập Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở
cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp lệ phí thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của các đơn vị phụ thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí;
(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Như vậy:
- Nếu chi nhành ở CÙNG Tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho nhánh tại Cơ quan thuế trụ sở chính.

-> Các bạn sẽ dùng MST của Cty để đăng nhập vào phần mềm HTKK -> chọn "Cơ sở mới thành lập - Ngày phát sinh (Theo giấy phép thành lập chi nhánh)"

cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh cùng tỉnh

-> Tiếp đó: Các bạn ghi rõ MST, Tên, Địa chỉ của Chi nhánh cùng Tỉnh -> Chỉ ghi số tiền thuế phải nộp

- Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho Chi nhánh cũng như trên nhé: Tức là
ngày 30/1 năm sau

Ví dụ: Công ty A thành lập Chi nhánh ngày 29/08/2020 -> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho chi nhánh là ngày 30/1/2021.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Cách lập Tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh:

a.2) Trường hợp người nộp lệ phí có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) kinh doanh ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp lệ phí có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc thực hiện nộp Hồ sơ khai lệ phí môn bài của đơn vị phụ thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.
(Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC)

Như vậy:
Nếu chi nhành ở KHÁC Tỉnh với trụ sở chính thì các bạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho nhánh tại Cơ quan thuế Chi nhánh.

Trường hợp này: Các bạn phải mua Chữ ký số cho Chi nhánh nhé (Vì chi nhánh sẽ phải trực tiếp kê khai với Chi cục thuế quản lý Chi nhánh).

-> Các bạn đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng MST của Chi nhánh: -> Chọn "Tờ khai lần đầu" -> Trong tờ khai Chỉ ghi "Cột số tiền thuế phải nộp".

cách lập tờ khai thuế môn bài cho chi nhánh khác tỉnh- Hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài cho Chi nhánh cũng như trên nhé: Tức là ngày 30/1 năm sau

Ví dụ: Công ty A thành lập Chi nhánh ngày 29/08/2020 -> Thì hạn nộp Tờ khai lệ phí môn bài của chi nhánh là ngày 30/1/2021.
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
CHƯA XONG:
- Sau khi các bạn đã nộp xong Tờ khai Lệ phí môn bài cho Cơ quan thuế -> Tiếp đó các bạn phải nộp giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước + Tiền thuế môn bài.
 

------------------------------------------------------------------------------------
 
Chúc các bạn làm tốt việc kê khai thuế môn bài đầu năm cho DN mình!  Các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về kế toán thuế, tự mình có thể lập báo cáo quyết toán thuế năm, có thể tham gia:
Lớp học kế toán thuế
---------------------------------------------------------------------------------------

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng