[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Hóa đơn giá trị gia tăng

Hóa đơn ghi sai thuế suất, tiền thuế, đơn giá, thành tiền...


Viết sai tiền thuế, thuế suất, thành tiền, đơn giá trên hóa đơn GTGT xử lý như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hương dẫn cách xử lý hóa đơn viết sai tiền thuế, thuế suất, đơn giá...(những sai sót ảnh hưởng đến số tiền) theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC.

 
Chú ý: Các bạn phải đọc kỹ xem DN đang gặp phải trường hợp nào dưới đây để xử lý nhé.


Cách xử lý hóa đơn viết sai cụ thể như sau:


I) Nếu hóa đơn viết sai chưa xé khỏi cuống: 
Cách xử lý: 
- Gạch chéo các liên và lưu giữ hóa đơn viết sai đó -> sau đó Xuất hóa đơn mới.


xử lý hóa đơn viết sai số tiền, đơn giá

II) Nếu đã xé khỏi cuống nhưng chưa giao cho khách hàng thì:
Cách xử lý:
- Kẹp liên vừa xé và vị trí cũ -> Gạch chéo 3 liên hóa đơn sai (lưu giữ) -> Tiếp đó Xuất hóa đơn mới thay thế.III) Nếu đã xé khỏi cuống thì có 2 trường hợp xảy ra:
 
1. Trường hợp chưa kê khai:


Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản thu hồi hóa đơn viết sai (2 bên ký tên, đóng dấu vào biên bản đó).

Bước 2Gạch chéo các liên và lưu giữ hoá đơn lập sai đó.
Bước 3Lập lại hóa đơn mới (Ghi ngày hiện tại không phải ngày của hóa đơn đã thu hồi. Ngày trên hoá đơn mới phải cùng ngày với biên bản thu hồi)


Hướng dẫn kê khai thuế:
- Kê khai theo hóa đơn mới. (không kê khai 
hóa đơn cũ)

2. Trường hợp đã
kê khai thuế:

Cách xử lý:

Bước 1: Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai, ghi rõ sai sót (Có chữ ký và đóng dấu xác nhận của 2 bên).
-> Cách lập biên bản điều chỉnh xem tại đây:


Bước 2: Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót:
- Trên Hoá đơn điều chỉnh: Ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…
- Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).
- Ngày trên hoá đơn điều chỉnh phải cùng ngày trên biên bản điều chỉnh.


Ví dụ cụ thể như sau:


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: TU/17P
                                                           Liên 1: Lưu                             Số:         0006890
 Ngày..24...tháng.04...năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0101987483
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:....0984.322.539........Số tài khoản.......711A26950558.......
Họ tên người mua hàng.........Phạm Văn Mách........
Tên đơn vị.........
Công ty Bảo An...............
Mã số thuế: 
01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.....Số tài khoản…711A67345990
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh tăng thuế suất thuế GTGT của hóa đơn  số 0006789, ký hiệu TU/12P, ngày 11/03/2017 từ 0% thành 10% \ \ \ \
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        \
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                              1.000.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            1.000.000
Số tiền viết bằng chữ:. Một triệu đồng chẵn.

-> Cách viết hóa đơn điều chỉnh xem tại đây:
(Theo điều 20 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính)
 
Hướng dẫn kê khai thuế:

- Kê khai hóa đơn điều chỉnh đó kỳ hiện tại cụ thể như sau:
Bên bán: Kê khai như hóa đơn bán ra bình thường (Hoá đơn điều chỉnh vào ngày 24/4/2018, kê khai vào quý 2/2018)
Bên mua: Kê khai như hóa đơn mua vào bình thường (Với ví dụ trên vì chỉ điều chỉnh tiền thuế, nên các bạn chỉ cần kê khai vào Chỉ tiêu 24, 25)
 

Chú ý: Đối với hóa đơn điều chỉnh giảm:
Bên bán:
Ghi âm (-)Chỉ tiêu Doanh thu và thuế GTGT” tương ứng trên Tờ khai 01/GTGT.
VD:     -15.000.000 (Đặt dấu trừ (-) trước sau đó ghi số tiền vào)
Bên mua: ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai 01/GTGT.
 
Sau đây Công ty kế toán Thiên Ưng xin lấy 1 ví dụ cụ thể:
 
VD: Ngày 2/9/2018 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện ra có 1 hóa đơn đầu ra bán hàng cho Công ty TNHH Nam Hải: Số 0003598, ký hiệu TU/18P, ngày 16/06/2018 bị sai đơn giá dẫn đến làm sai số tiền, hóa đơn đó đã được kê khai vào quý 2/2018. (Thực tế giá bán là 11.000.000/1 chiếc máy tính nhưng trên hóa đơn lại ghi 11.700.000).
 
- Cùng ngày hôm đó 2/9/2018: Hai công ty đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai đó và Công ty kế toán Thiên Ưng lập hóa đơn điều chỉnh giảm: Số 0003896, ký hiệu TU/18P. cụ thể như sau:


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                                                                         Ký hiệu: TU/18P
                                                           Liên 1: Lưu                            Số:         0003896
 Ngày..2...tháng.9...năm 2018
 
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0101987483
Địa chỉ: 181, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu giấy, TP. Hà Nội
Điện thoại:....0984.322.539........Số tài khoản.......711A26950558.......
Họ tên người mua hàng.........Phạm Văn Mách........
Tên đơn vị.........
Công ty Bảo An...............
Mã số thuế: 
01019837482
Địa chỉ: A5, Đường Nguyễn cảnh Dị, Khu đô thị Đại Kim, Q. Hoàng mai, TP.Hà Nội
Hình thức thanh toán:..CK.....Số tài khoản…711A67345990
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
01 Điều chỉnh giảm đơn giá, tiền thuế của hóa đơn số 0003598, ký hiệu TU/18P, ngày 16/06/2018 từ 11.700.000 thành 11.000.000 chiếc 1 700.000 700.000
           
   Cộng tiền hàng:                                                                                        700.000
Thuế suất GTGT:   .10 %  , Tiền thuế GTGT:                                               70.000
Tổng cộng tiền thanh toán                                                                            770.000
Số tiền viết bằng chữ:. Bảy trăm bảy mươi bảy nghìn đồng.

Hướng dẫn kê khai thuế:
- Dựa vào hóa đơn điều chỉnh giảm đó (Số 0003896, ký hiệu TU/18P, ngày 2/9/2018) hai bên kê khai như sau:

Công ty kế toán Thiên Ưng (Bên bán):
Ghi âm (-) số tiền trên hóa đơn điều chỉnh vàoChỉ tiêu - Doanh thu và thuế GTGT” trên Tờ khai quý 3/2018 (Quý hiện tại): -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Công ty TNHH Nam Hải (Bên mua): Ghi âm (-) vào Chỉ tiêu giá trị mua vào và thuế GTGT trên Tờ khai quý 3/2018: -700.000 và thuế GTGT: -70.000

Cụ thể kê khai trực tiếp trên Tờ khai 01/GTGT như sau:

Bên bán: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 32 và 33 (Vì thuế suất 10%)
Bên mua: Kê khai ÂM vào Chỉ tiêu 23, 24, 25

- Nếu trong kỳ kê khai có nhiều hóa đơn thì các bạn trừ đi số tiền của hóa đơn điều chỉnh
(VD: Sau khi các bạn kê khai xong các hóa đơn khác thì Chỉ tiêu 32 là: 10.000.000 và Chỉ tiêu 33 là: 1.000.000. -> Thì các bạn lấy số tiền đó (-) trừ đi 700.000 và tiền thuế là: 70.000)


Chú ý: Hóa đơn điều chỉnh giảm không được ghi âm trên hóa đơn, nhưng khi kê khai phải ghi âm.


Xem thêm: Cách viết hóa đơn giá trị gia tăng để hạn chế các lỗi.
 


Các bạn muốn học cách tính thuế - kê khai thuế, xử lý hóa đơn chứng từ, kỹ năng quyết toán thuế ... Có thể tham giaKhóa học kế toán thuế thực tế tại Kế toán Thiên Ưng.

_______________________________________________ 
 
xử lý hoá đơn viết số tiền thuế suất đơn giá

 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Cơ sở Cầu Giấy: Lô B11 (Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng 9.04 - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng