wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Mẫu biểu tờ khai thuế GTGT

Mẫu số 01-2/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp đối với hđsx thủy điện theo TT 80/2021

Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động sản xuất thủy điện mới nhất năm 2024 là mẫu số: 01-2/GTGT được ban hành kèm theo Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC

Phụ lục
BẢNG PHÂN BỔ SỐ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG PHẢI NỘP
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT THỦY ĐIỆN

(Kèm theo Tờ khai mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: Tháng ...... năm ...... hoặc Quý ...... năm ......

 
[02] Tên người nộp thuế: ..........................................................................................
[03] Mã số thuế:                                        
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT Chỉ tiêu Mã số thuế/Mã địa điểm kinh doanh Địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh Cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ Số thuế GTGT phải nộp của nhà máy thủy điện Tỷ lệ phân bổ (%) Số thuế phải nộp
 
Huyện
Tỉnh
[04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12]=[11]x [10]
1 Nhà máy <Tên nhà máy>         [10a]    
1.1 Nơi có văn phòng điều hành nhà máy              
1.2 Nơi có nhà máy thủy điện (khác nơi có văn phòng điều hành)              
2 Nhà máy <Tên nhà máy>         [10b]    
2.1 Nơi có văn phòng điều hành nhà máy              
2.2 Nơi có nhà máy thủy điện (khác nơi có văn phòng điều hành)              
             
  Cộng ([13]=∑[10]; [14]=∑[12]) [13]   [14]
                   
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:.............................
Chứng chỉ hành nghề số:......
..., ngày....... tháng....... năm.......
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Cách kê khai mẫu số 01-2/GTGT - Phụ lục bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi được hưởng nguồn thu đối với hoạt động sản xuất thủy điện như sau:

I. Đối tượng áp dụng

Trường hợp người nộp thuế có hoạt động sản xuất thủy điện và nhà máy thủy điện nằm trên nhiều tỉnh thì người nộp thuế phải nộp thêm Phụ lục mẫu số 01-2/GTGT kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

II. Hướng dẫn kê khai phụ lục mẫu số 01-2/GTGT

* Thông tin chung:
+ Chỉ tiêu [01]: Khai theo thông tin kỳ tính thuế đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
+ Chỉ tiêu [02], [03]: Khai theo thông tin tên người nộp thuế và mã số thuế của người nộp thuế đã kê khai trên tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.
 
* Thông tin chi tiết tại bảng:
+ Cột chỉ tiêu [05]: Khai tên nhà máy thủy điện vào số thứ tự 1 hoặc 2,…, các thông tin tại số thứ tự 1.1, 1.2, 2.1, 2.2,… giữ nguyên như mẫu nếu có kê khai tên nhà máy vào số thứ tự 1, 2,… 
+ Cột chỉ tiêu [06]: Khai mã số thuế của nhà máy thủy điện nếu nhà máy đã được cấp mã số thuế hoặc mã địa điểm kinh doanh nếu nhà máy chỉ được cấp mã số địa điểm kinh doanh.
+ Cột chỉ tiêu [07], [08]: Khai tên huyện, tỉnh nơi có văn phòng điều hành nhà máy thủy điện và nơi có nhà máy thủy điện. Trường hợp một nhà máy đóng trên nhiều huyện do cùng một cơ quan thuế quản lý thì chọn 1 huyện trong các huyện nơi có nhà máy để kê khai vào chỉ tiêu này.
+ Cột chỉ tiêu [09]: Khai thông tin tên cơ quan thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ.
+ Cột chỉ tiêu [10]: Người nộp thuế tự xác định số thuế GTGT phải nộp của nhà máy thủy điện để kê khai vào chỉ tiêu [10a], [10b], các ô còn lại để trống.
+ Cột chỉ tiêu [11]: Khai tỷ lệ phân bổ cho từng tỉnh theo tỷ lệ giá trị đầu tư nhà máy thủy điện trên từng tỉnh.
+ Cột chỉ tiêu [12]: Số thuế phải nộp cho từng tỉnh, được xác định bằng số thuế phải nộp của nhà máy thủy điện nhân (x) với tỷ lệ phân bổ cho từng tỉnh, được tính theo công thức [12] = [11] x [10].
+ Chỉ tiêu [13] và [14] được xác định theo công thức: [13] = tổng cộng cột chỉ tiêu [10], [14] = tổng cộng cột chỉ tiêu [12].
 
* Phần ký tên, đóng dấu:
+ Người đại diện theo pháp luật của NNT hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử để nộp tờ khai đến cơ quan thuế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai. Trường hợp đại lý thuế khai thay cho người nộp thuế thì người đại diện theo pháp luật của đại lý thuế ký tên, đóng dấu hoặc ký điện tử thay cho NNT và ghi thêm thông tin họ và tên nhân viên đại lý thuế trực tiếp thực hiện khai thuế và số chứng chỉ hành nghề của nhân viên này vào thông tin tương ứng.

Mẫu số 01-2/GTGT Bảng phân bổ số thuế GTGT phải nộp đối với hđsx thủy điện theo TT 80/2021
 

Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online