[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế giá trị gia tăng

Cách kê khai thuế hóa đơn hàng cho biếu tặng


Hướng dẫn cách kê khai thuế hàng cho biếu tặng, cách viết hóa đơn hàng cho biếu tặng; Cách kê khai hóa đơn xuất tiêu dùng nội bộ; Kê khai hàng tra đổi, trả thay lương cho người lao động.1. Quy định về hàng cho biếu tặng:

Quy định về
hóa đơn hàng cho biếu tặng:

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

"b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."

Tức là:
- Khi xuất hàng hóa, dịch vụ dùng để cho biếu tặng thì phải lập hóa đơn.

-------------------------------------------------------------------------------

Theo khoản 9 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

"2.4. Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:
    Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng),
trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêutính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

Tức là: Khi lập hóa đơn hàng cho biếu tặng thì phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT => Như bán hàng bình thường.

---------------------------------------------------------------------------------
 
Quy định về Giá tính thuế GTGT hàng cho biếu tặng:

Theo khoản 3 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC của Bộ tài chính quy định:

"3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.
 
Ví dụ 22: Đơn vị A sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt để trao đổi với cơ sở B lấy sắt thép, giá bán (chưa có thuế) là 400.000 đồng/chiếc. Giá tính thuế GTGT là 50 x 400.000 đồng = 20.000.000 đồng.
 
- Riêng biếu, tặng giấy mời (
trên giấy mời ghi rõ không thu tiền) xem các cuộc biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, thi đấu thể thao do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật thì giá tính thuế được xác định bằng không (0).
    Cơ sở tổ chức biểu diễn nghệ thuật tự xác định và tự chịu trách nhiệm về số lượng giấy mời, danh sách tổ chức, cá nhân mà cơ sở mang biếu, tặng giấy mời trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, thi đấu thể thao. Trường hợp cơ sở có hành vi gian lận vẫn thu tiền đối với giấy mời thì bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Ví dụ 23: Công ty cổ phần X được cơ quan có thẩm quyền cấp phép tổ chức cuộc thi “Người đẹp Việt Nam năm 20xx”, ngoài số vé in để bán thu tiền cho khán giả, Công ty có in một số giấy mời để biếu, tặng không thu tiền để mời một số đại biểu đến tham dự và cổ vũ cho cuộc thi, số giấy mời này có danh sách tổ chức, cá nhân nhận. Khi khai thuế giá trị gia tăng, giá tính thuế đối với số giấy mời biếu, tặng được xác định bằng không (0). Trường hợp cơ quan thuế phát hiện Công ty cổ phần X vẫn thu tiền khi biếu, tặng giấy mời thì Công ty cổ phần X bị xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế."
-----------------------------------------------------------------------
 
KẾT LUẬN:

- Khi xuất hóa đơn hàng cho biếu tặng phải lập hóa đơn như bán hàng bình thường và Giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương.


------------------------------------------------------------------

Cách kê khai hóa đơn hàng cho biếu tặng:

+) Bên cho biếu tặng:

- Khi mua hàng về cho biếu tặng: Các bạn kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25 trên tờ khai 01/GTGT như mua hàng bình thường (Nếu đủ điều kiện khấu trừ)

- Khi xuất hàng cho biếu, tặng: Kê khai vào Chỉ tiêu thuế GTGT trên tờ khai 01/GTGT (theo thuế suất tương ứng của mặt hàng) như bán hàng bình thường.Ví dụ: Kế toán Thiên Ưng có chương trình tri ân khách hàng là: Tặng các đối tác, khách hàng 1 hộp bánh trung thu, khi mua hàng hóa đơn trị giá: 1.000.000/1 hộp, tiền thuế GTGT: 100.000
- Công ty mua về tặng ngay cho khách hàng => Cty xuất hóa đơn giá trị: 1.000.000, tiền thuế GTGT: 100.000

Cách kê khai hàng cho biếu tặng như sau:
- Hóa đơn đầu vào (Khi mua) được khấu trừ, nên kê khai vào Chỉ tiêu 23, 24, 25
- Hóa đơn hàng cho biếu tặng xuất ra: Kê khai vào chỉ tiêu 33 (vì là thuế suất 10%)


cách kê khai thuế hàng cho biếu tặng

Chú ý:
- Nếu bạn kê khai theo cách như trên sẽ lệch giữa Sổ sách và Tờ khai thuế GTGT -> Trên sổ thì là Chi phí, trên Tờ khai thì là Doanh thu -> Bạn phải giải trình việc này với Cơ quan thuế nhé (Chứng minh đó là hàng cho biếu tặng).

- Nếu bạn chỉ cần kê khai vào CHỈ TIÊU THUẾ GTGT (ví dụ
chỉ kê khai vào Chỉ tiêu 33, không kê khai vào 32 tức là không kê khai Doanh thu) -> Thì phần mềm HTKK sẽ báo lỗi đỏ -> Các bạn cứ kết xuất XLM bình thường rồi nộp Tờ khai nhé.

=> Trên đây là 2 cách kê khai thuế GTGT hàng cho biếu tặng để các bạn tham khảo nhé.

 

+) Bên nhận được hàng cho biếu tặng:

- Vì bên nhận không phải thanh toán nên Không có chứng từ thanh toán => Nên Không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
- Bên nhận không phải kê khai hóa đơn hàng cho biếu tặng được nhận.

 
 ------------------------------------------------------------------
 

2. Quy định về hàng xuất tiêu dùng nội bộ:

Quy định về hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ:

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC quy định:

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)."
-------------------------------------------------------------------------

Quy định về kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ:

Theo khoản 2 điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC quy định:
 
"Giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ.

Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì
không phải tính, nộp thuế GTGT.

Ví dụ 24: Đơn vị A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thị đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT đối với hoạt động xuất 50 sản phẩm quạt điện này.

Ví dụ 25: Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì cơ sở B
không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may.

Ví dụ 27: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai  để phục vụ trong các cuộc họp công ty thì Công ty Y
không phải kê khai, tính thuế GTGT.

Ví dụ 28: Công ty Y là doanh nghiệp sản xuất nước uống đóng chai, giá chưa có thuế GTGT 1 chai nước đóng chai trên thị trường là 4.000 đồng. Công ty Y xuất ra 300 chai nước đóng chai với mục đích  không phục vụ sản xuất kinh doanh thì Công ty Y phải kê khai, tính thuế GTGT đối với 300 chai nước xuất dùng không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nêu trên với giá tính thuế là 4.000 x 300 = 1.200.000 đồng.

Riêng đối với cơ sở kinh doanh có sử dụng hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ, luân chuyển nội bộ phục vụ cho sản xuất kinh doanh như vận tải, hàng không, đường sắt, bưu chính viễn thông không phải tính thuế GTGT đầu ra, cơ sở kinh doanh phải có văn bản quy định rõ đối tượng và mức khống chế hàng hóa dịch vụ sử dụng nội bộ theo thẩm quyền quy định."


---------------------------------------------------------------------------------------------

Chú ý:

Theo Công văn 64769/CT-HTr ngày 24/12/2014 của Cục thuế TP Hà Nội:

"Căn cứ quy định trên, Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:
 
- Trường hợp Công ty sử dụng sản phẩm tiêu dùng nội bộ (như các sản phẩm giấy vệ sinh, giấy ăn, khăn ướt) phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty
xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán, dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 nêu trên.

- Trường hợp Công ty sử dụng các sản phẩm tiêu dùng nội bộ (các sản phẩm băng vệ sinh dùng cho nhân viên nữ)
không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì Công ty xuất hóa đơn, tính thuế GTGT theo hướng dẫn tại Điểm 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 nêu trên."

Theo Công văn 64031/CT-HTr ngày 19/12/2014 của Cục thuế TP Hà Nội:

"Từ ngày 01/9/2014: Đơn vị không phải tính và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

- Đối với Ví dụ 24 tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính: khi xuất 50 sản phẩm quạt điện lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị A thì đơn vị A
không phải tính nộp thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn GTGT theo quy định, trên hóa đơn ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo."
-------------------------------------------------------------------------------------
 
Như vậy:

- Khi xuất hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ DN vẫn phải lập hóa đơn GTGT
- Trên hóa đơn ghi "dòng giá bán: là giá không có thuế GTGT" ; Dòng "Thuế suất và tiền thuế GTGT: Không ghi gạch chéo"
- Và không phải kê khai hóa đơn Tiêu dùng nội bộ trên.

----------------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
__________________________________________________
 
cách kê khai hóa đơn hàng cho biếu tặng

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Kế toán thiên ưng tạm nghỉ để phòng chống dịch Covid