[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Mẫu hóa đơn

Mẫu bảng kê xuất kèm hóa đơn điện tử GTGT mới nhất


Quy định về bảng kê kèm hóa đơn điện tử; Cách lập bảng kê xuất kèm hóa đơn điện tử; Download Mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn GTGT mới nhất; Kế toán Thiên Ưng xin trích các văn bản cụ thể:Chú ý:
- Quy định về việc lập bảng kê kèm hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 (mới)
KHÁC với quy định định về việc lập bảng kê kèm hóa đơn GTGT (hóa đơn giấy theo Thông tư 39), cụ thể 2 quy định này như sau:

 -----------------------------------------------------
 
1. Quy định về hóa đơn điện tử kèm bảng kê theo NĐ 123:
 
- Chỉ những Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123 và Thông tư 78 sẽ áp dụng theo quy định dưới đây nhé:


Căn cứ theo Khoản 6 Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định:
“Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.”
 
Như vậy: Chỉ những “dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh” thì được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

Quy định về bảng kê kèm hóa đơn điện tử cụ thể như sau:
 - Bảng kê được lưu giữ cùng hóa đơn để phục vụ việc kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền.
 - Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày… tháng... năm”.
 - Trên Bảng kê phải có: Tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, số lượng, đơn giá, thành tiền hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê.
 - Nếu người bán nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT” và “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.
 - Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày.
 - Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số ngày… tháng... năm”.

- Trường hợp các hàng hóa, dịch vụ sử dụng bảng kê để liệt kê các hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn thì trên hóa đơn
không nhất thiết phải có đơn giá.
 ------------------------------------------------------------
 
Mẫu Bảng kê kèm theo hóa đơn điện tử:


BẢNG KÊ SỐ 001
Ngày 12 Tháng 01 Năm 2022
Kèm theo hóa đơn số 8 ngày 12/01/2022

Đơn vị bán hàng: Công ty kế toán Thiên Ưng
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: Số 181 Xuân thuỷ, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội

Đơn vị mua hàng: Công ty TNHH ABC
Mã số thuế: 0103568969
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn trãi, Q. Thanh xuân, TP. Hà Nội

Đơn vị tính: vnđ
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền Thuế suất
GTGT
Tiền thuế GTGT Tổng cộng
 tiền
thanh toán
1                
2                
3                
4                
5                
7                
8                
9                
10                
11                
12                
  Tổng cộng              
    Người lập bảng kê
    ( Ký và ghi rõ họ tên )

 
   


Tải Mẫu Bảng kê kèm hóa đơn điện tử tại đây:

 
Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


-----------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Quy định về bảng kê xuất kèm hóa đơn GTGT Giấy:

Chú ý:
- Bài viết này Kế toán Thiên Ưng chia sẻ quy định về việc lập bảng kê kèm hóa đơn trường hợp khi lập hóa đơn mà danh mục hàng hóa, dịch vụ
nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn.

- Nếu là trường hợp bán hàng
dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn (trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn): -> Nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. -> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng)
    -> Trường hợp này các bạn tải mẫu về tại đây:
Mẫu bảng kê bán lẻ hàng hóa dưới 200.000đ
---------------------------------------------------------------------

Căn cứ theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn:
 
- Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu danh mục hàng hóa, dịch vụ
nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

Cách viết bảng kê kèm theo hóa đơn:
 
- Bảng kê do người bán hàng
tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:
    + Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế
    + Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền.
        Nếu DN bán hàng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “
thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.

- Bảng kê phải ghi rõ “
kèm theo hóa đơn số... Ngày... tháng.... năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

- Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải
đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.
 
-
Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê cùng hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.
------------------------------------------------------------------
 
2. Mẫu bảng kê xuất kèm theo hóa đơn GTGT:


BẢNG KÊ SỐ 001
Ngày 12 Tháng 01 Năm 2022
Kèm theo hóa đơn số 0000368 ngày 12/01/2022

Đơn vị bán hàng: Công ty kế toán Thiên Ưng          
Địa chỉ: Số 181 Xuân thuỷ, Q. Cầu giấy, TP. Hà Nội                   
Mã số thuế: 0101369968

Đơn vị mua hàng: Công ty B
Địa chỉ: Số 19 Nguyễn trãi, Q. Thanh xuân, TP. Hà Nội
Mã số thuế: 0103568963
Đơn vị tính: vnđ
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số
lượng
Đơn giá Thành tiền Thuế suất
GTGT
Tiền thuế GTGT Tổng cộng
 tiền
thanh toán
1 Điều hòa Panasonic
 TS9QKH - 9.000BTU
bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
2 Điều hòa Reetech RT12BD- 12.600BTU  bộ 2 10,000,000 20,000,000 10% 2,000,000 22,000,000
3 Điều hòa DAIKIN FTKS35GVMV- 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
4 Điều hòa Electrolux ESM12HRDC1 - 12.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
5 Điều hòa Electrolux ESM09CRDA6 - 9.500BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
6 Điều hòa Electrolux ESM09HRFD1 - 9.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
7 Điều hòa LG H09APBN - 9000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
8 Điều hòa Samsung AR18HSSDNW- 18.000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
9 Điều hòa LG V18ENBN - 18.500BTU  bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
10 Điều hòa Mitsubishi MSGH13VC - 12,283 BTU bộ 5 10,000,000 50,000,000 10% 5,000,000 55,000,000
11 Điều hòa HITACHI RASX10CD - 9.730 BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
12 Điều hòa tủ đứng Gree GVH18AG 18,000BTU bộ 1 10,000,000 10,000,000 10% 1,000,000 11,000,000
  Tổng cộng   10 120,000,000 170,000,000   17,000,000 187,000,000

Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ, tên) (Ký, ghi rõ họ, tên) ( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên )

 
   

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tải mẫu bảng kê Excel kèm theo hóa đơn tại đây:
 
 Tải mẫu bảng kê kèm theo hóa đơn

Trường hợp bạn không tải về được thì làm theo cách sau:
Bước 1: Comment mail vào phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)
_______________________________________________
 
 
---------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
-----------------------------------------------------------------------

Mẫu bảng kê kèm hóa đơn điện tử

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng