[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ


Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT; Mẫu tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ mới nhất.1. Điều kiện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT:

- Có 2 đối tượng như sau:
   (1) là Đối tượng kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
   (2) là Đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.
------------------------------------------------------------------------

a, Đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ thuế GTGT:

Căn cứ theo Điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định:
 
"1. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh
thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ bao gồm:

    a) Cơ sở kinh doanh đang hoạt động có doanh thu hàng năm từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
từ một tỷ đồng trở lên và thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ. (trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này);
 -------------------------------------------------------------------
 
2. Doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế GTGT và được xác định như sau:

 a) Doanh thu hàng năm do cơ sở kinh doanh tự xác định căn cứ vào tổng cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên:
  - Tờ khai thuế GTGT tháng của kỳ tính thuế
từ tháng 11 năm trước đến hết kỳ tính thuế tháng 10 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT
  - hoặc trên Tờ khai thuế GTGT quý của kỳ tính thuế
từ quý 4 năm trước đến hết kỳ tính thuế quý 3 năm hiện tại trước năm xác định phương pháp tính thuế GTGT.

=> Thời gian áp dụng ổn định phương pháp tính thuế là 2 năm liên tục.

Ví dụ 1: Kế toán Thiên Ưng được thành lập từ năm 2011 và đang hoạt động trong năm 2013. Để xác định phương pháp tính thuế GTGT cho năm 2014 và năm 2015, xác định mức doanh thu như sau:
    Cộng chỉ tiêu “Tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế GTGT” trên Tờ khai thuế GTGT hàng tháng
trong 12 tháng (từ kỳ tính thuế tháng 11/2012 đến hết kỳ tính thuế tháng 10/2013).

    - Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên từ 1 tỷ đồng trở lên, áp dụng phương pháp khấu trừ thuế trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015).
    - Trường hợp tổng doanh thu theo cách xác định trên chưa đến 1 tỷ đồng, chuyển sang áp dụng phương pháp tính trực tiếp trong 2 năm (năm 2014 và năm 2015), trừ trường hợp Cty đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
------------------------------------------------------------------
 
d) Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh trong cả năm thì xác định theo doanh thu của năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh.
  - Đối với cơ sở kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh
một thời gian trong năm thì xác định doanh thu theo số tháng, quý thực kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm b khoản này.
  - Trường hợp năm trước năm tạm nghỉ kinh doanh cơ sở kinh doanh kinh doanh
không đủ 12 tháng thì xác định doanh thu theo số tháng, quý thực kinh doanh theo hướng dẫn tại điểm b khoản này."

-------------------------------------------------------------------------------
 
b, Đối tượng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ:

Theo điều 12 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định:
"b) Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với: Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp hướng dẫn tại Điều 13 Thông tư này"

Theo Khoản 1 Điều 1 Thông tư 93/2017/TT-BTC quy định:
  - Phương pháp tính thuế của cơ sở kinh doanh xác định theo Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 và Điều 2 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính)."
 

Theo Công văn 4253/TCT-CS ngày 20/9/2017 của Tổng cục thuế:
Việc xác định phương pháp tính thuế GTGT căn cứ theo Hồ sơ khai thuế GTGT do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế, cụ thể như sau:
  - Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 01/GTGT, 02/GTGT đến cơ quan thuế.
  - Nếu cơ sở kinh doanh đăng ký áp dụng
phương pháp trực tiếp thì gửi Tờ khai thuế GTGT Mẫu số 03/GTGT, 04/GTGT đến cơ quan thuế."

---------------------------------------------------------------------------------------
 
KẾT LUẬN:

- Nếu là DN
đang hoạt động có doanh thu chịu thuế GTGT hàng năm từ 1 tỷ trở lên: -> Thì kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

- Nếu là DN
mới thành lập hoặc DN đang hoạt động mà có Doanh thu năm trước dưới 1 tỷ -> có 2 lựa chọn như sau:
   +) Nếu muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ thì Đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ: -> Cách đăng ký là nộp Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT đến cơ quan thuế.
   +) Nếu muốn kê khai thuế GTGT theo phương pháp
trực tiếp -> Thì nộp Tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT.
   +) Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký là Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT
kỳ đầu tiên năm thành lập hoặc đầu năm Dương lịch (cụ thể xem chi tiết ở phần 3 bên dưới nhé).

- Thời gian áp dụng ổn định
2 năm liên tục.
- Trường hợp DN mới thành lập thì khi kết thúc năm dương lịch đầu tiên -> Phải xác định doanh thu để lựa chọn phương pháp kê khai cho 2 năm tiếp sau đó.

Ví dụ: Công ty A thành lập ngày 19/05/2023, nếu Cty muốn lựa chọn kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và kê khai theo Qúy -> Thì phải nộp Tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT quý 2 (kỳ đầu tiên), hạn chậm nhất là ngày 31/07/2023.

Cụ thể: Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn nguyên tắc như sau:

- Trường hợp Công ty của Độc giả (sau đây gọi tắt là Công ty) mới thành lập vào tháng 3 năm 2019 và đã gửi tờ khai mẫu 01/GTGT tới cơ quan thuế quản lý theo quy định và đã được cơ quan thuế Thông báo chấp thuận nội dung đăng ký thì Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
cho năm 2019.

-> Đến hết năm 2019 (năm dương lịch đầu tiên từ khi thành lập), Công ty thực hiện xác định lại tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT năm 2019 theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:
   * Trường hợp doanh thu theo cách xác định nêu trên
từ 1 tỷ đồng trở lên thì Công ty tiếp tục áp dụng phương pháp khấu trừ thuế ổn định trong 02 năm tiếp theo (năm 2020, 2021).
   * Trường hợp doanh thu theo cách xác định nêu trên
dưới 1 tỷ đồngkhông tiếp tục đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì Công ty gửi tờ khai mẫu 04/GTGT đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp đến cơ quan thuế quản lý.

- Trường hợp Công ty của Độc giả đã gửi tờ khai mẫu 01/GTGT sau đó nộp lại tờ khai mẫu 04/GTGT để đăng ký áp dụng phương pháp trực tiếp thì đề nghị Độc giả cung cấp các hồ sơ liên quan đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp của Công ty Độc giả để được giải đáp cụ thể.

 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 

2. Hồ sơ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:


- Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu 01/GTGT

Chi tiết cách kê khai: Cách lập tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT

-------------------------------------------------------------------------------------------

3. Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Luật quản lý thuế 38/2019/QH14:

a) Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo tháng:
- Chậm nhất là 
ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
 Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT tháng 1/2023 là ngày 20/2/2023

b) Hạn nộp tờ khai thuế GTGT theo quý:
- Chậm nhất là 
ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
 Ví dụ: Hạn nộp Tờ khai thuế GTGT Qúy 2/2023 là ngày 31/07/2023. 

Chú ý:
- Trong tháng/Qúy dù không phát sinh các bạn vẫn phải nộp Tờ khai thuế GTGT tháng/quý đó nhé. (Không nộp sẽ bị phạt tội chậm nộp Tờ khai thuế).

- Thời hạn nộp tờ khai cũng là thời hạn nộp tiền thuế (Nghĩa là: Sau khi nộp Tờ khai thuế GTGT xong -> Nếu trên tờ khai có phát sinh tiền thuế GTGT phải nộp -> Thì nộp ngay số Tiền thuế GTGT đó cũng theo hạn như trên).


 -----------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!

Bạn muốn học cách kê khai thuế tháng/quý, cách xác định chi phí được trừ - không được trừ, cách lập tờ khai Quyết toán thuế cuối năm ...
Có thể tham gia:
Khóa 
học thực hành kế toán thuế thực tế chuyên sâu.
---------------------------------------------------------------------------
 
cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 201 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng