[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kế toán thuế cần lưu ý

Mã chương, mã Tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền


Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) các loại thuế trên giấy nộp tiền ghi thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách ghi mã chương, mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế… trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước


Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu mục
01 Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI Năm 2017 Nộp tiền thuế môn bài năm 2017   2.000.000 754 2863
               
               
  Tổng cộng   2.000.000    

 
1. Cách ghi mã Nội dung kinh tế (Mã tiểu mục):
 
Cách 1:

- Để ghi được mã nội dung kinh trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các bạn phải kiểm tra xem mình đang nộp tiền gì: Tiền thuế, tiền phạt chậm nộp …
- Sau khi đã xác định được thì các bạn
tra cứu trên PHỤ LỤC SỐ 03 - DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC) (ban hành Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
- Chú ý: Thông tư 300/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016, có hiệu lực từ ngày 1/1/2017 đã sửa đổi, bổ sung QĐ 33/2008/QĐ-BTC). Kế toán Thiên Ưng đã cập nhật những nội dung mà DN thường gặp phải. Ngoài ra còn có Thông tư
 26/2010/TT-BTC, Thông tư 198/2010/TT-BTC.

VD:
- Thuế môn bài bậc 2: 2863
- Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước: 1701
- Thuế TNCN thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam: 1001


Chú ý: Riêng Mã Tiểu mục thuế môn bài năm 2017 được sửa đổi như sau:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư  Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã Tiều mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm  Bậc 1  2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3 2864


II/ DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC):
(Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) và (Kèm theo Thông tư số 300 /2016 /TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
  Mã số Mục Mã số Tiểu mục TÊN GỌI
I. PHẦN THU
Nhóm 0110:     THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Tiểu nhóm 0111:     Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập
       
Mục 1000   Thuế thu nhập cá nhân
Tiểu mục   1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công.
    1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
    1004 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
    1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn
    1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
    1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng
    1008 Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
    1012 Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
    1049 Thuế thu nhập cá nhân khác
       
Mục 1050   Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tiểu mục   1051 Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành
      Hạch toán phần thu nhập nộp ngân sách nhà nước từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của Tập đoànĐiện lực Việt Nam, các Công ty Điện lực I,II,III, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội,Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Hải Phòng, Công ty Điện lực Đồng Nai; Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long; Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công tyĐường sắt Việt Nam.
    1052 Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị không hạch toán toàn ngành
    1053 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản
    1055 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn
    1056 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu khí).
    1057 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết.
    1058 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản khác.
    1099 Khác
       
Mục  1550   Thuế tài nguyên
    1551 Dầu, khí (không kể  thuế  tài nguyên thutheo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí)
      Tiểu mục 1551 dùng để hạch toán thuế tài nguyên khai thác dầu, khí không theo hiệp định, hợp đồng phân chia sản phẩm.
    1552 Nước thủy  điện
    1553 Khoáng sản kim loại
    1554 Khoáng sản quý hiếm (vàng, bạc, đá quý)
    1555 Khoáng sản phi kim loại
    1556 Thủy, hải sản
    1557 Sản phẩm rừng tự nhiên
    1558 Nước thiên nhiên khác
    1561 Yến sào thiên nhiên
    1562 Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
    1563 Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng)
    1599 Tài nguyên khoáng sản khác
       
Mục 1700   Thuế giá trị gia tăng
Tiểu mục   1701 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước
    1702 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền)
    1703 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền
    1704 Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí thiên nhiên (không kể thuế giá trị gia tăng thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí).
    1705 Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết.
    1749 Khác
      Bao gồm cả thu nợ về thuế doanh thu.
       
Mục 1750   Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tiểu mục   1751 Hàng nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu hàng qua biên giới đất liền)
    1752 Hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền
    1753 Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trongnước
    1754 Mặt hàng rượu sản xuất trong nước
    1755 Mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuấttrong nước
    1756 Mặt hàng xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng được sản xuất trong nước
    1757 Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước
    1758 Mặt hàng bia sản xuất trong nước.
    1762 Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước
    1763 Rượu nhập khẩu bán ra trong nước
    1764 Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước
    1765 Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước
    1766 Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước
    1767 Bia nhập khẩu bán ra trong nước
    1799 Khác
       
Mục 1800   Thuế môn bài (Áp dụng cho năm 2016 trở về trước)
Tiểu mục   1801 Bậc 1
    1802 Bậc 2
    1803 Bậc 3
    1804 Bậc 4
    1805 Bậc 5
    1806 Bậc 6
    1849 Khác
       
Mục 1850   Thuế xuất khẩu
Tiểu mục   1851 Thuế xuất khẩu (trừ thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền)
    1852 Thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền
    1899 Khác
       
Mục 1900   Thuế nhập khẩu
Tiểu mục   1901 Thuế nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền)
    1902 Thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền
    1903 Thuế nhập khẩu bổ sung (thuế tự vệ).
Dùng để hạch toán phần thuế nhập khẩu áp dụng chế độ tự vệ theo quy định của pháp luật.
    1949 Khác
       
Mục  2850   Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh
    2851 Lệ  phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinhdoanh, đối với các loại hình tổ chức kinh tế,các hộ kinh doanh
    2852 Lệ phí đăng ký khai báo hóa chất nguy hiểm, hóa chất độc hại, máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp
    2853 Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp thẻ, đăng ký, kiểm tra đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật
    2854 Lệ phí đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế nước ngoài tại Việt Nam
    2855 Lệ phí cấp hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu
    2856 Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình
    2857 Lệ phí độc quyền hoạt động trong ngành dầu khí
    2858 Lệ phí độc quyền hoạt động trong một sốngành, nghề tài nguyên khoáng sản khác theo quy định của pháp luật
    2861 Lệ phí đăng ký doanh nghiệp
    2862 Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 (Áp dụng từ ngày 1/1/2017)
    2863 Lệ phí môn bài mức (bậc) 2
    2864 Lệ phí môn bài mức (bậc) 3
    2865 Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet
    2866 Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình
    2867 Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính
    2868 Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng
    2871 Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng
    2872 Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay
       
Tiểu nhóm0118:     Thu tiền phạt và tịch thu
Mục 4250   Thu tiền phạt
Tiểu mục   4251 Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Toà án
    4252 Phạt vi phạm giao thông
    4253 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan
    4254 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Thuế thực hiện, không gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân
    4255 Phạt về vi phạm chế độ kế toán - thống kê
    4256 Phạt vi phạm tệ nạn xã hội
    4257 Phạt vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy  sản
    4258 Phạt vi phạm về trồng và bảo vệ rừng
    4261 Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
    4262 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,văn hoá
    4263 Phạt vi phạm hành chính về trật tự, an ninh, quốc phòng
    4264 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện
    4265 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện
    4266 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện
    4267 Phạt vi phạm trật tự đô thị
    4268 Phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân
    4299 Phạt vi phạm khác
    4271 Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Toà án.
    4272 Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 
    4273 Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý. 
    4274 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt
    4275 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt
       
Mục 4900   Các khoản thu khác
Tiểu mục   4911 Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý
    4912 Tiểu mục  Tiền chậm nộp do ngành hải quan quản lý
      Tiểu mục 4911, 4912 dùng để hạch toán tiền chậm nộp thuế so với thời hạn nộp theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 
Cách 2:

- Các bạn vào trực tiếp phần mềm HTKK để kiểm tra mã nội dung kinh tế.


VD: Các bạn muốn xem thuế GTGT, các bạn vào phần mềm HTKK -> Tờ khai thuế GTGT -> Chọn mục “In” -> “Xem trước” chi tiết như hình ảnh bên dưới:

cách ghi mã chương trên giấy nộp tiền


Xem thông tin tại “Bên dưới góc trái” của tờ khai:

mã chương mã nội dung kinh tế
 
2. Cách ghi Mã chương:

Bước 1: Các bạn truy cập vào website:
Bước 2: Điền mã số thuế của Doanh nghiệp để kiểm tra:

mã chương các loại thuế


Bước 3: Kiểm tra mã chương của DN như hình sau:

cách tra cứu mã chương doanh nghiệp

=> Các bạn chỉ cần ghi 3 số, bắt đầu từ số thứ tự thứ 2 (
Như hình trên sẽ ghi là: 754)

- Hoặc các bạn có thể xem tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC quy định Mã Chương. Được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 300/2016/TT-BTC cụ thể như sau:
 

Mã Chương Tên Ghi chú
152 Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.  
154 Đơn vị kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.  
158 Đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ.  
176 Doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty)”  
552 Doanh nghiệp có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh.  
554 Đơn vị kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh và doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.  
558 Đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ.  
564 Doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty).  
754 Đơn vị kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp có vốn nhà nước nắm giữ dưới 51% vốn điều lệ.  
755 Kinh tế tư nhân  
756 Kinh tế tập thể (gồm các loại hình hợp tác xã)
757 Kinh tế cá thể  
758 Đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước nắm giữ từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ.
 
 

Xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách


Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
 
Kế toán Thiên Ưng thường xuyên khai giảng các lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sau tại Hà Nội: Dạy thực hành kê khai thuế, kỹ năng quyết toán thuế…
 

 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Cơ sở Cầu Giấy: Lô B11 (Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy - Q. Cầu giấy - Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng