[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
Công ty kế toán Thiên Ưng chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí học kế toán thực hành
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực tế

Cách làm sổ sách kế toán trên excel

Kế toán thuế cần lưu ý

Mã chương, mã Tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền


Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) các loại thuế trên giấy nộp tiền ghi thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách ghi mã chương, mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế… trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước


Phần dành cho người nộp thuế ghi Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi
STT Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo Nội dung các khoản nộp NSNN Số nguyên tệ Số tiền VND Mã chương Mã tiểu mục
01 Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI Năm 2017 Nộp tiền thuế môn bài năm 2017   2.000.000 754 2863
               
               
  Tổng cộng   2.000.000    

 
1. Cách ghi mã Nội dung kinh tế (Mã tiểu mục):
 
Cách 1:

- Để ghi được mã nội dung kinh trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các bạn phải kiểm tra xem mình đang nộp tiền gì: Tiền thuế, tiền phạt chậm nộp …
- Sau khi đã xác định được thì các bạn
tra cứu trên PHỤ LỤC SỐ 03 - DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC) (ban hành Kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-BTC ngày 02/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
 
VD:
- Thuế môn bài bậc 2: 2863
- Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước: 1701
- Thuế TNCN thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam: 1001


Chú ý: Riêng Mã Tiểu mục thuế môn bài năm 2017 được sửa đổi như sau:

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư  Mức thuế môn bài cả năm Bậc Mã Tiều mục
Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm  Bậc 1  2862
Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm Bậc 2 2863
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm Bậc 3 2864

II/ DANH MỤC MÃ SỐ NỘI DUNG KINH TẾ (MỤC, TIỂU MỤC):

  Mã số Mục Mã số Tiểu mục TÊN GỌI
I. PHẦN THU
Nhóm 0110:     THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ
Tiểu nhóm 0111:     Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập
Mục 1000   Thuế thu nhập cá nhân
Tiểu mục   1001 Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam
    1002 Thuế  thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động nước ngoài ở Việt Nam
    1003 Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
    1004 Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
    1005 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn
    1006 Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
    1007 Thuế thu nhập từ trúng thưởng
    1008 Thuế thu nhập từ bản quyền
    1011 Thuế thu nhập từ nhượng quyền thương mại
    1012 Thuế thu nhập từ thừa kế
    1013 Thuế thu nhập từ quà biếu, quà tặng
    1049 Thuế thu nhập cá nhân khác
Mục 1050   Thuế thu nhập doanh nghiệp
Tiểu mục   1051 Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành
      Hạch toán phần thu nhập nộp ngân sách nhà nước từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực hiện hạch toán tập trung của Tập đoànĐiện lực Việt Nam, các Công ty Điện lực I,II,III, Công ty Điện lực thành phố Hà Nội,Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Điện lực Hải Phòng, Công ty Điện lực Đồng Nai; Ngân hàng Công thương Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng Sông Cửu Long; Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Tổng công tyĐường sắt Việt Nam.
    1052 Thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị không hạch toán toàn ngành
    1053 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt độngchuyển quyền sử dụng đất
    1054 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển quyền thuê đất
    1055 Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn
    1099 Khác
Mục 1700   Thuế giá trị gia tăng
Tiểu mục   1701 Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước
    1702 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu (trừ thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền)
    1703 Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền
    1749 Khác
      Bao gồm cả thu nợ về thuế doanh thu.
Mục 1750   Thuế tiêu thụ đặc biệt
Tiểu mục   1751 Hàng nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu hàng qua biên giới đất liền)
    1752 Hàng nhập khẩu qua biên giới đất liền
    1753 Mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trongnước
    1754 Mặt hàng rượu, bia sản xuất trong nước
    1755 Mặt hàng ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuấttrong nước
    1756 Mặt hàng xăng các loại, nap-ta, chế phẩm tái hợp và các chế phẩm khác để pha chế xăng được sản xuất trong nước
    1757 Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước
    1799 Khác
Mục 1800   Thuế môn bài
Tiểu mục   1801 Bậc 1
    1802 Bậc 2
    1803 Bậc 3
    1804 Bậc 4
    1805 Bậc 5
    1806 Bậc 6
    1849 Khác
Mục 1850   Thuế xuất khẩu
Tiểu mục   1851 Thuế xuất khẩu (trừ thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền)
    1852 Thuế xuất khẩu qua biên giới đất liền
    1899 Khác
Mục 1900   Thuế nhập khẩu
Tiểu mục   1901 Thuế nhập khẩu (trừ thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền)
    1902 Thuế nhập khẩu qua biên giới đất liền
    1949 Khác
Tiểu nhóm0118:     Thu tiền phạt và tịch thu
Mục 4250   Thu tiền phạt
Tiểu mục   4251 Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Toà án
    4252 Phạt vi phạm giao thông
    4253 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcthuế  do ngành Hải quan thực hiện
    4254 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do ngành Thuế thực hiện, không gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân
    4255 Phạt về vi phạm chế độ kế toán - thống kê
    4256 Phạt vi phạm tệ nạn xã hội
    4257 Phạt vi phạm bảo vệ nguồn lợi thủy  sản
    4258 Phạt vi phạm về trồng và bảo vệ rừng
    4261 Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường
    4262 Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,văn hoá
    4263 Phạt vi phạm hành chính về trật tự, an ninh, quốc phòng
    4264 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện
    4265 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện
    4266 Phạt kinh doanh trái pháp luật do ngành khác thực hiện
    4267 Phạt vi phạm trật tự đô thị
    4268 Phạt vi phạm hành chính đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân
    4299 Phạt vi phạm khác
    4272 Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. 
    4273 Tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý. 
Mục 4900   Các khoản thu khác
Tiểu mục   4911 Tiền chậm nộp do ngành thuế quản lý
    4912 Tiểu mục  Tiền chậm nộp do ngành hải quan quản lý
      Tiểu mục 4911, 4912 dùng để hạch toán tiền chậm nộp thuế so với thời hạn nộp theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền.
 
Cách 2:

- Các bạn vào trực tiếp phần mềm HTKK để kiểm tra mã nội dung kinh tế.


VD: Các bạn muốn xem thuế GTGT, các bạn vào phần mềm HTKK -> Tờ khai thuế GTGT -> Chọn mục “In” -> “Xem trước” chi tiết như hình ảnh bên dưới:

cách ghi mã chương trên giấy nộp tiền


Xem thông tin tại “Bên dưới góc trái” của tờ khai:

mã chương mã nội dung kinh tế
 
2. Cách ghi Mã chương:

Bước 1: Các bạn truy cập vào website:
Bước 2: Điền mã số thuế của Doanh nghiệp để kiểm tra:

mã chương các loại thuế


Bước 3: Kiểm tra mã chương của DN như hình sau:

cách tra cứu mã chương doanh nghiệp

=> Các bạn chỉ cần ghi 3 số, bắt đầu từ số thứ tự thứ 2 (
Như hình trên sẽ ghi là: 754)

- Hoặc các bạn có thể xem tại Quyết định 33/2008/QĐ-BTC quy định Mã Chương có các mã như sau:
 

754 Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh  
755 Kinh tế tư nhân  
756 Kinh tế tập thể (gồm các loại hình hợp tác xã)
757 Kinh tế cá thể  
758 Kinh tế hỗn hợp có vốn tham gia của Nhà nước
 
 

Xem thêm: Cách viết giấy nộp tiền vào ngân sách


Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn thành công!
 
Kế toán Thiên Ưng thường xuyên khai giảng các lớp học kế toán thuế thực tế chuyên sau tại Hà Nội: Dạy thực hành kê khai thuế, kỹ năng quyết toán thuế…
 

 
Họ tên
Mail của bạn
Email mà bạn muốn gửi tới
Tiêu đề mail
Nội dung
học phí học kế toán thiên ưng
Xem thêm

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Cơ sở Cầu Giấy: Lô B11 (Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy - Q. Cầu giấy - Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi -  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí học kế toán thiên ưng