wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Mẫu chứng từ Tiền lương

Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133, 200


Hướng dẫn cách lập Biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133 và 200 - Mẫu 09-LĐTL, phương pháp lập và trách nhiệm ghi Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán.I. Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán:

1. Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133  


Đơn vịKế toán Thiên Ưng
Bộ phận: ………………
Mẫu số 09 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
 
Số: ………….
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày ... tháng ... năm ...

 
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên giao khoán...........
Họ và tên: ………… Chức vụ………… Đại diện………… Bên nhận khoán...........
Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ..
Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:.....................
Giá trị hợp đồng đã thực hiện:........................................................
Bên……. đã thanh toán cho bên……. số tiền là………. đồng (viết bằng chữ)........
Số tiền bị phạt do bên……. vi phạm hợp đồng: …. đồng (viết bằng chữ)............
Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên……. là…… đồng (viết bằng chữ).........
Kết luận:.....................................................................................
 
Đại diện bên nhận khoán
(Ký, họ tên)
Đại diện bên giao khoán
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 
Tải mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 133:


 

2. Mẫu biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200
 

Đơn vị:...................  
Mẫu số 09 - LĐTL
 
Bộ phận:................   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC  
                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)  
       
      Số : ...............
             
 
 
 BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Ngày ... tháng ... năm ...
 
 
           Họ và tên : ..........Chức vụ .......... Đại diện ........... Bên giao khoán ...........
Họ và tên : ..........Chức vụ ........... Đại diện ............. Bên nhận khoán ............
 
           Cùng thanh lý Hợp đồng số ... ngày... tháng ... năm ...
           Nội dung công việc (ghi trong hợp đồng) đã được thực hiện:.....................
           Giá trị hợp đồng đã thực hiện:..................................................................
           Bên ...... đã thanh toán cho bên...... số tiền là................. đồng (viết bằng chữ)......
Số tiền bị phạt do bên ..... vi phạm hợp đồng:................ đồng (viết bằng chữ)......
Số tiền bên .... còn phải thanh toán cho bên ..... là ........ đồng (viết bằng chữ)......
 
           Kết luận:.............................................................
 
           Đại diện bên nhận khoán                                        Đại diện bên giao khoán

                 (Ký, họ tên)                                               (Ký, họ tên, đóng dấu)

 

Tải mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán theo Thông tư 200: 

 
Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)


II. Cách lập biên bản nghiệm thu hợp đông giao khoán:

1. Mục đích:
- Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán là chứng từ nhằm xác nhận số lượng, chất lượng công việc và giá trị của hợp đồng đã thực hiện, làm căn cứ để hai bên thanh toán và chấm dứt hợp đồng.

2. Phương pháp và trách nhiệm ghi

- Góc trên bên trái ghi rõ tên đơn vị, bộ phận có bản thanh lý hợp đồng giao khoán.
- Ghi rõ ngày, tháng, năm thanh lý hợp đồng, số hiệu bản thanh lý.
- Ghi rõ họ tên, chức vụ của những người được đại diện cho bên giao khoán và bên nhận khoán.
- Ghi rõ số, ngày tháng của hợp đồng được thanh lý.
- Ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện và giá trị của hợp đồng đã thực hiện đến thời điểm thanh lý hợp đồng.
- Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ mà bên giao khoán đã thanh toán cho bên nhận khoán từ khi ký hợp đồng đến ngày thanh lý hợp đồng.
- Ghi rõ nội dung của từng bên vi phạm hợp đồng (nếu có) và số tiền bị phạt do vi phạm hợp đồng.
- Ghi rõ số tiền bằng số và bằng chữ bên giao khoán còn phải thanh toán cho bên nhận khoán (Theo tính toán trong hợp đồng, nghiệm thu công việc và số tiền đã thanh toán trước cho nhau) đến khi thanh lý hợp đồng hoặc ngược lại bên giao khoán đã thanh toán quá cho bên nhận khoán.

- Sau khi kiểm tra thực tế việc thực hiện hợp đồng, kết quả thực hiện hợp đồng hai bên nhất trí đưa ra kết luận về từng nội dung cụ thể về khối lượng thực hiện, đánh giá chất lượng và kiến nghị, các việc cần làm (nếu có).

- Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản. Biên bản thanh lý hợp đồng giao khoán phải có đầy đủ chữ ký của đại diện bên giao khoán và đại diện bên nhận khoán thực hiện hợp đồng.
 


---------------------------------------------------------------------
biên bản thanh lý nghiệm thu hợp đồng giao khoán cách lập

Giảm 25% khóa học thực hành kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online