[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kế toán tiền lương

Mẫu thang bảng lương 2020 Excel của Cty TNHH, Cổ phần


Mẫu thang bảng lương năm 2020 mới nhất: Mẫu hệ thống thang bảng lương của Công ty Cổ phần, TNHH; Tải biểu mẫu thang bảng lương Excel miễn phí tại đây:1. Hệ thống thang bảng lương áp dụng cho Doanh nghiệp:

Căn cứ theo Điều 7 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ:

- Doanh nghiệp căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động -> Tự xây dựngquyết định thang lương, bảng lương đối với lao động quản lý, lao động chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và công nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh, phục vụ.

Căn cứ theo Nghị định 121/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định:

- Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Chú ý: Quy định là miễn thủ tục gửi (Tức là không cần phải gửi Thang bảng lương cho Phòng LĐTBXH -> Nhưng DN vẫn phải xây dựng là lưu tại DN nhé).
- Không xây dựng thang bảng lương là bị phạt nhé.

Như vậy: Nếu DN sử dụng từ 10 lao động trở lên phải xây dựng và nộp Thang bảng lương cho Phòng (hoặc Sở) LĐTBXH.

Xem thêm: Mức phạt không xây dựng thang bảng lương.


------------------------------------------------------------------------------------------------------

hệ thống thang bảng lương năm 2020


Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin chia sẻ Mẫu hệ thống thang bảng lương Doanh nghiệp để các bạn tham khảo nhé:


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tên đơn vị: Công ty kế toán Thiên Ưng Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Ngành nghề: Đào tạo kế toán thực tế Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Địa chỉ: 181 Xuân Thuỷ, Cầu giấy, Hà nội  
Mã số thuế: 0103635698 Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020


HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG


I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng:
4.420.000 đồng/tháng.

II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG:

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

NHÓM CHỨC DANH,
VỊ TRÍ CÔNG VIỆC
Bậc Lương
I II III IV V VI VII
1. Giám đốc
Mức Lương 8.000.000 8.400.000 8.820.000 9.261.000 9.724.050 10.210.253 10.720.765
2. Phó Giám đốc; Kế Toán Trưởng
Mức Lương 7.000.000 7.350.000 7.717.500 8.103.375 8.508.544 8.933.971 9.380.669
3. Trưởng phòng kinh doanh; HCNS:
Mức Lương 6.000.000 6.300.000 6.615.000 6.945.750 7.293.038 7.657.689 8.040.574
4. Nhân viên kế toán; NVkinh doanh; NV kỹ thuật, NV văn phòng:
Mức Lương 4.730.000 4.966.500 5.214.825 5.475.566 5.749.345 6.036.812 6.338.652
5. Nhân viên tạp vụ:
Mức Lương 4.420.000 4.641.000 4.873.050 5.116.703 5.372.538 5.641.165 5.923.223

                                                        Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2020
  Người đại diện pháp luật
  (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

-------------------------------------------------------------------------------------------
 

Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%.
Những NV làm công việc đòi hỏi đã qua học nghề, đào tạo nghề phải lớn hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng.


Tải Mẫu hệ thống thang bảng lương file Excel 2020 về tại đây:


Tải mẫu thang bảng lương


Lưu ý: Ngoài Thang bảng lương trên khi nộp hồ sơ cho Phòng Lao động Thương binh xã hội -> Thì các bạn còn phải nộp thêm các mẫu biểu khác nữa. Các bạn có thể tải trọn bộ đó về tại đây nhé:

Cách xây dựng thang bảng lương


Nếu bạn không tải về được thì có thể làm theo cách sau:
Bước 1: Để lại mail ở phần bình luận bên dưới
Bước 2: Gửi yêu cầu vào mail: 
ketoanthienung@gmail.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu muốn tải)--------------------------------------------------------------------------------------------


2. Hệ thống thang bảng lương đối với Đơn vị nhà nước:

TÊN ĐƠN VỊ: ..............................................
NGÀNH NGHỀ
..............................................
ĐỊA CHỈ..............................................
ĐIỆN THOẠI..............................................

 
HỆ THNG THANG LƯƠNG, BNG LƯƠNG
--------------------------------------------------------
I/- MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU :
Mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng: …
… đồng/tháng.
 
II/- HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG :
 
1/- BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

Đơn vị tính : 1.000 đồng.
CHỨC DANH
CÔNG VIỆC

SỐ
BẬC
I II III IV V VI
01 - Giám đốc
- Mức lương
C.01 5.000 5.500 6.000 6.500    
02 - Phó Giám đốc
- Hệ số :
- Mức lương
C.02 5.000          
03 - Kế toán trưởng
- Hệ số :
- Mức lương
C.03 5.000          
 
Ghi chú: Mức lương = (Hệ số lương x mức lương tối thiểu doanh nghiệp áp dụng).
 
2 - BẢNG LƯƠNG VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ, THỪA HÀNH, PHỤC VỤ


Đơn vị tính : 1.000 đồng.
CHỨC DANH
CÔNG VIỆC

SỐ
BẬC
I II III IV V VI
01 - Ngạch lương
- Hệ số :
- Mức lương
D.01 4.000 4.150 4.300      
02 - Ngạch lương
- Hệ số :
- Mức lương
D.02 3.500          
03 - Ngạch lương
- Hệ số :
- Mức lương
D.03 3.300          
04 - Ngạch lương
- Hệ số :
- Mức lương
D.04 3.000          
v.v….              

Ghi chú:
01: Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh sau : (Các bạn liệt kê đầy đủ các chức danh được xếp vào ngạch lương này).
Lưu ý: Một ngạch lương có thể áp dụng đối với nhiều chức danh. Tiêu chuẩn chức danh đầy đủ do doanh nghiệp quy định
VÍ DỤ:
01/ Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh Trưởng, phó các phòng ban
02/ Ngạch lương : Áp dụng cho các chức danh như: kế toán viên, nhân viên kinh doanh, thủ quỹ, nhân viên kỹ thuật, nhân viên tuyển dụng, nhân viên hành chính nhân sự …..
03/  Ngạch lương  : Áp dụng cho các chức danh như: Văn thư, đội trưởng
04/ Ngạch lương   : Áp dụng cho chức danh nhân viên lễ tân

 
3/- THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG CỦA CÔNG NHÂN, NHÂN VIÊN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ PHỤC VỤ.
 

Đơn vị tính : 1.000 đồng.
CHỨC DANH
CÔNG VIỆC

SỐ
BẬC
I II III IV V VI VII
01 - Ngạch lương
- Hệ số :
- Mức lương
B.01 2.900 3.000          
02 - Ngạch lương
- Hệ số :
- Mức lương :
B.02 2.800 2.900          
v.v….                
 
Ghi chú : Một chức danh của thang lương, bảng lương của công nhân trực tiếp sản xuất có thể áp dụng đối với nhiều loại công việc. Tiêu chuẩn chức danh quy định tại tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.
Ví dụ:
01/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên lái xe
02/ Ngạch lương: Áp dụng cho chức danh nhân viên bảo vệ

 
                                                       PH CP LƯƠNG (nếu có) :

Đơn v tính : 1.000 đồng.
PHỤ CP LƯƠNG TỶ L PH CẤP MỨC PH CẤP
1. Tiền ăn giữa ca 18.51% 500
2. Tiền trách nhiệm đội trưởng 18.51% 500
3. Tiền trách nhiệm đội phó, ca trưởng 9.26% 250
   
 
Ghi chú:
Mc ph cp = t l ph cp x tin lương ti thiu doanh nghip áp dụng.


                                                          ......Ngày..... tháng..... năm...
 GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


NHỮNG CHÚ Ý KHI XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG:

-  Về quy ước mã số của hệ thống thang lương, bảng lương:

Bảng lương chức vụ quản lý doanh nghiệp (Mã số C)
+ C.01 – Tổng Giám Đốc / Giám Đốc
+ C.02 – Phó Tổng Giám Đốc / Phó Giám Đốc
+ C.03 – Kế Toán Trưởng

Bảng lương viên chức chuyên môn, nghiệp vụ thừa hành, phục vụ (Mã số D)
+ D.01 – Chuyên viên cao cấp, kinh tế viên cao cấp, kỹ sư cao cấp
Chức danh: Thành viên cố vấn, Cộng tác viên (trình độ trên Đại Học)
+ D.02 – Chuyên viên chính, kinh tế viên chính, kỹ sư chính
Chức danh : Trưởng phòng (trình độ Đại Học)
+ D.03 – Chuyên viên, kinh tế viên, kỹ sư
Chức danh: Phó Trưởng phòng (trình độ Đại Học)
+ D.04 – Cán sự, kỹ thuật viên (trình độ Cao đẳng, Trung cấp)
+ D.05 – Nhân viên văn thư
+ D.06 – Nhân viên phục vụ

Bảng lương của công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh và phục vụ (Mã số A và Mã số B)
Mã số A.1 : Có 12 ngành nghề
Mã số A.2 : Có 7 ngành nghề
Mã số B có 15 ngành nghề : Từ B.1 đến B.15

 

---------------------------------------------------------------------------------------
Các bạn muốn học thực hành làm kế toán tổng hợp trên chứng từ thực tế, thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...
=> Thì có thể tham gia: Lớp 
học thực hành kế toán
 thực tế tại Kế toán Thiên Ưng

__________________________________________________

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 100m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 602 - Tầng 6, Toà nhà Ellipse Tower 110 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh cây xăng Công ty xe khách Hà Tây - Ngay mặt đường Trần phú)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMTầng lửng, Tòa nhà World Star Số 75/1 Đường số 23, P. Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Cách Gigamall khoảng 500m - Đi từ Phạm văn Đồng vào khoảng 300m đến Bách hóa Xanh thì rẽ trái)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng