wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Kế toán tiền lương

Mức lương cơ sở năm 2024 mới nhất là 1.800.000 đồng/tháng


Mức lương cơ sở là gì? Mức lương cơ sở qua các năm? Quy định về mức lương cơ sở năm 20241.800.000: Đây là mức lương cơ sở mới nhất hiện nay áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức...Mức lương cơ sở là gì? Đối tượng áp dụng:

- Mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động (sau đây gọi chung là người hưởng lương, phụ cấp) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động ở trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã), ở đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt và lực lượng vũ trang.

(Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ)

--------------------------------------------------------------------------
 
Mức lương cơ sở qua các năm như sau:

1. Mức lương cơ sở năm 2013 - 2016:

- Từ ngày 01/7/2013 - đến  mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013)

2. Mức lương cơ sở năm 2016 - 2017:

- Từ ngày 01/5/2016 mức lương cơ sở là 1.210.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định 47/2016/NĐ-CP và Nghị quyết 99/2015/QH13)

3. Mức lương cơ sở năm 2017 - 2018:

- Từ ngày 01/7/2017 - đến 30/06/2018 mức lương cơ sở là 1.300.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP và Nghị Quyết 27/2016/QH14)

4. Mức lương cơ sở năm 2018 - 2019:

- Từ ngày 01/7/2018 - đến 30/6/2019 mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng.
(Theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018)

5. Mức lương cơ sở năm 2019 - 2020:

- Từ ngày 01/7/2019 - đến 30/6/2020 mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.
(Theo Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09 tháng 11 năm 2018).

6. Mức lương cơ sở năm 2020 - 2021:
Căn cứ theo Nghị quyết 128/2020/QH14 ngày 12/11/2020 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 thì Quốc hội đã quyết định chưa thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở.
  => Tức là sẽ
không tăng lương cơ sở trong năm 2020 và 2021 để dành kinh phí cho phòng chống dịch Covid-19.
=> Như vậy mức lương cơ sở của năm 2020 và 2021 vẫn áp dụng mức lương như năm 2019 là 1.490.000 đồng.

7. Mức lương cơ sở năm 2022:
Căn cứ theo Điều 3 Nghị quyết số 34/2021/QH15
  "Điều 3. Về thực hiện chính sách tiền lương1. Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội;ưu tiênđiều chỉnh lương hưu chongười nghỉ hưu trước năm 1995"
=> Như vậy: Mức lương cơ sở năm 2022 vẫn sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP tức là vẫn áp dụng mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng.

8. Mức lương cơ sở năm 2023:
Căn cứ theo Điều 3 Nghị quyết 69/2022/QH15 của Quốc hội quy định:
 “1. Chưa thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong năm 2023. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.


Theo Điều 3 Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ:
"  2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng."
Như vậy:
- Từ ngày 1/1/2023 - đến 30/6/2023 mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/ tháng
- Từ ngày 1/7/2023 
- đến 31/12/2023 mức lương cơ sở 2023 là 1.800.000/ tháng.

9. Mức lương cơ sở năm 2024:
- Từ ngày 1/1/2024 - đến 30/6/2024 mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/ tháng
- Từ ngày 1/7/2024 
sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước).
---------------------------------------------------------------------------------

Vậy mức lương cơ sở áp dụng vào DN như thế nào:

- Như quy định bên trên: Mức lương cơ sở là áp dụng đối với cán bộ, công nhân viên chức ...(Không áp dụng cho lao động làm việc trong Doanh nghiệp, tổ chức)

- Các Doanh nghiệp, tổ chức: Phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng.

Chi tiết xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng

Nhưng Doanh nghiệp cần chú ý những vấn đề sau:

1. Trợ cấp thai sản

“Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi
- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì
được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.
- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”


Như vậy: Mức trợ cấp 1 lần: = 2 X 1.800.000 = 3.600.000.
Chi tiết xem thêm: Chế độ thai sản 2024

2. Mức lương tối đa đóng BHXH, BHYT

- Mức tiền lương tháng đóng BHXH, BHYT tối đa
không quá 20 lần mức lương cơ sở.
- Mức tiền lương tháng đóng BHTN tối đa không quá 20 lần mức lương tối thiểu vùng.

Như vậyMức lương tối đa đóng BHXH, BHTY: = 20 X 1.800.000 = 36.000.000.

---------------------------------------------------------------------------
Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn làm tốt công việc kế toán!
-------------------------------------------------------------------
mức lương cơ sở năm 2024 mới nhất
Trong khóa đó bao gồm Tổng hợp các kỹ năng của 1 kế toán thuế - kế toán tổng hợp như:
- Phân tích tài khoản kế toán, hướng dẫn định khoản hạch toán các nghiệp vụ thực tế,
- Cách lập xuất - xử lý các trường hợp hóa đơn điện tử đặc biệt (xử lý xuất sai hóa đơn); nhận biết hóa đơn hợp lý - hợp lệ - hợp pháp;
- Kê khai Thuế Giá Trị Gia Tăng hàng tháng/quý (cách điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế khi gặp sai sót), cách tạm tính Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp theo quý, cách làm tờ khai Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thu Nhập Doanh Nghiệp cuối năm trên phần mềm Hỗ trợ kê khai mới nhất;
- Cách hạch toán lên sổ sách các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoài thực tế, cách tính lương, Bảo Hiểm Xã Hội bắt buộc, lên Báo cáo tài chính trên Excel-Misa

Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online