[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

Thuế nhà thầu

Hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài qua mạng


Kê khai thuế nhà thầu như thế nào? Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng, nhà thầu phụ nước. Thuế TNDN nộp thay nhà thầu có được đưa vào chi phí, Thuế TGTGT nhà thầu nộp thay có được khấu trừ?

 

Theo điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư Số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014: hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu nước ngoài và nhà thầu phụ nước ngoài cụ thể như sau:
 
I. Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là tổ chức kinh doanh thì thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và  thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể như sau:
 

a. Nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN trên cơ sở kê khai doanh thu, chi phí để xác định thu nhập chịu thuế TNDN: (gọi tắt là phương pháp kê khai)
 
- Đối tượng và điều kiện áp dụng:
     - Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
     - Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
     - Áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và thực hiện đăng ký thuế, được cơ quan thuế cấp mã số thuế.
 
- Khi ký hợp đồng với nhà thầu thì phải thông báo bằng văn bản với cơ quan thuế về việc nộp thuế GTGT, TDNN trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày kể từ khi ký hợp đồng.
- Khi cơ quan thuế cấp Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Nhà thầu thì phải gửi 01 bản chụp (có xác nhân) cho bên Việt Nam hoặc Nhà thầu nước ngoài.
 

Kết luận:
- Trường hợp này các bạn kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ và thuế TNDN như 1 doanh nghiệp bình thường tại VN.
 

b. Nếu nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu (gọi tắt là phương pháp trực tiếp).

- Đối tượng và điều kiện áp dụng:
       - Những nhà thầu không đáp ứng được 1 trong các điều kiện nêu trên (ý  “a”) thì Bên Việt Nam nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài.


 
Kết luận:cách kê khai thuế nhà thầu nước ngoài
- Trường hợp này các bạn kê khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.
     - Nếu bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh.
 
Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm:
 

- Tờ khai thuế theo mẫu số 01/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 103/2014/TT-BTC.
- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);
- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.
 
- Đối với hợp đồng nhà thầu là hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì nộp hồ sơ khai thuế, hồ sơ khai quyết toán thuế cho Cục thuế hoặc Chi cục Thuế do Cục trưởng Cục Thuế địa phương nơi diễn ra hoạt động xây dựng, lắp đặt quy định.
 

Lưu ý: Bên Việt Nam có trách nhiệm đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện nộp thay thuế cho Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài trong phạm vi 20 (hai mươi) ngày làm việc kể từ khi ký hợp đồng.
 

c. Nếu nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu. (gọi tắt là phương pháp hỗn hợp)

- Đối tượng và điều kiện áp dụng:
     - Có cơ sở thường trú tại Việt Nam, hoặc là đối tượng cư trú tại Việt Nam;
     - Thời hạn kinh doanh tại Việt Nam theo hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ từ 183 ngày trở lên kể từ ngày hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có hiệu lực;
   - Tổ chức hạch toán kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
=> Thì đăng ký với cơ quan thuế để thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu tính thuế.
 

Kết luận:
- Thuế GTGT: Các bạn kê khai theo phương pháp khấu trừ như 1 doanh nghiệp của VN.
- Thuế TNDN: Các bạn tính thuế TNDN như trường hợp “b” bên trên (Chỉ phần thuế TNDN thôi nhé), chi tiết thì các bạn click vào chữ: Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài bên trên nhé.
 

Lưu ý: Phải thông báo bằng văn bản với cơ qua thuế trong phạm vi 20 từ khi ký hợp đồng nhé.
 
Hồ sơ khai thuế nhà thầu nước ngoài gồm:

- Tờ khai thuế theo mẫu số 03/NTNN ban hành kèm theo Thông tư 156;
- Bản chụp hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ có xác nhận của người nộp thuế (đối với lần khai thuế đầu tiên của hợp đồng nhà thầu);
- Bản chụp giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép hành nghề có xác nhận của người nộp thuế.

 
II. Nếu Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là cá nhân nước ngoài kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:
 
- Thuế GTGT:

Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế Giá trị gia tăng X Tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu
 
Chi tiết các bạn: Click vào chữ: Cách tính thuế nhà thầu nước ngoài (ở ý “b” ben trên nhé)

__________________________________________________

 
III. Cách kê khai thuế nhà thầu qua mạng trực tuyến:

Theo công văn 1249/TCT –CNTT ngày 4/4/2017 của Tổng cục thuế hướng dẫn kê khai thuê nhà thầu nước ngoài trực tuyến qua mạng:

1. DN bên VN có trách nhiệm phải đăng ký MST nhà thầu:

hướng dẫn kê khai thuế nhà thầuTheo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Thông tư 95/2016/TT-BTC, trường hợp Công ty khi ký hợp đồng hoặc thanh toán cho Nhà thầu chính và Nhà thầu phụ nước ngoài thuộc đối tượng không đăng ký thuế tại Việt Nam thì phải xin cấp MST 10 số để khai nộp thay thuế nhà thầu.

Tuy nhiên, không bắt buộc phải xin cấp MST nộp thay cho từng nhà thầu hay từng hợp đồng. Thay vào đó, có thể sử dụng chung 01 MST để khai nộp thay cho tất cả các nhà thầu chính và nhà thầu phụ nước ngoài.

Trường hợp Công ty có ký kết các hợp đồng mới với các nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài thì làm thủ tục đăng ký bổ sung thông tin đăng ký thuế của các nhà thầu theo Bảng kê mẫu 04.1-ĐK-TCT-BTC ban hành kèm Thông tư 95/2016/TT-BTC. Thời hạn đăng ký bổ sung trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng mới (khoản 2 Điều 12 Thông tư 95/2016/TT-BTC ).

 
(Công văn 8201/CT-TTHT ngày 24/8/2017 của Cục Thuế TP. HCM)
 

2. Cách nộp Tờ khai thuế nhà thầu 01/NTNN qua mạng:

Ví dụ:
hướng dẫn kê khai thuê nhà thầu qua mạng


CHÚ Ý:
- Có 2 cách để kê khai thuế nhà thầu qua mạng là: Kê khai trực tuyến trên web: nhantokhai hoặc lập tờ khai trên phần mềm HTKK.

- Nếu làm trên phần mềm HTKK thì khi đăng nhập vào phần mềm HTKK các bạn đăng nhập bằng MST B -> Xong đến khi vào trang: nhantokhai để nộp qua mạng thì các bạn đăng nhập bằng MST A

- Nếu các bạn kê khai trực tuyến trên web: nhantokhai thì đăng nhập bằng MST A.


Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn kê khai Tờ khai thuế nhà thầu trên phần mềm HTKK do bên DN Việt Nam thực hiện kê khai thay.

Bước 1: Đăng nhập bằng MST B: 0105457516 (MST khai thay)

kê khai thuế nhà thầu trên htkk

kê khai thuế nhà thầu qua mạng

- Nhập các chỉ tiêu vào Tờ khai thuế Nhà Thầu:

cách kê khai thuế nhà thầu trên htkk

Chú ý: Mỗi hợp đồng kê khai 1 dòng trên tờ khai.

 
Chi tiết về việc kê khai các chỉ tiêu trên Tờ khai các bạn có thể xem tại đây nhé:

-> Sau khi đã hoàn thành kê khai -> Các bạn bấm "Kết xuất XML"

->
Tiếp đó các bạn truy cập vào web: nhantokhai.gdt.gov.vn

CHÚ Ý: Các bạn phải đăng nhập băng MST A: 0100231226 (MST Doanh Nghiệp) -> Các nộp tờ khai bình thường như Tờ khai thuế GTGT thôi nhé.

cách nộp tờ khai thuế nhà thầu qua mạng

- > Đến phần "Ký điện tử" các bạn chọn chứng thư số của DN m nhé: MST A: 0100231226 

hướng dẫn kê khai thuế nhà thầu trên htkk


NGOÀI RA:
- Các bạn cũng có thể thực hiện kê khai trực tuyến ngay trên nhantokhai.gdt.gov.vn nhé
-----------------------------------------------


Thuế GTGT nộp thay nhà thầu có được khấu trừ?
Thuế TNDN nhà thầu nộp thay có được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN?


Theo Công văn 3303/CT-TTHT ngày 22/1/2018 của Cục thuế TP. Hà Nội

Thuế GTGT nộp thay nhà thầu có được khấu trừ

Kế toán Thiên Ưng chúc các bạn thành công!
 

học phí kế toán thiên ưng
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
1. Cơ sở Cầu Giấy: Lô B11 (Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Đại Kim:  Phòng 207 - Tòa nhà A5 - Đường Nguyễn Cảnh Dị - Khu đô thị Đại Kim, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
          (Cách cầu Định Công khoảng 300m về phía Linh Đàm)

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng 9.04 - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  6. Cơ sở Hai Bà Trung: Phòng 805 - Toà nhà CT2 - Chung cư Skylight (125D Minh khai) - Ngõ Hoà Bình 6 - Đường Minh Khai - Hai Bà Trung - Hà Nội.
(Nằm trong ngõ Hoà Bình 6 trên đường Minh khai)
  7. Cơ sở TP. Hồ Chí Minh: Phòng 113 - Toà nhà Sunshine - Số 26 - Đường Quang Trung - Phường Hiệp Phú - Quận 9 - TP. HCM.
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng