wisswatches happytobuynfljerseys bonniewatches cheapchinajerseysfree nikenflcheapjerseyschina wholesalechinajerseysfreeshipping cheapjordans1 cheaprealyeezysshoesforsale chinajerseysatwholesale yeezyforcheap watchesbin cheap-airjordans
[X] ?óng l?i
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội và TP HCM
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

BHXH - BHYT - BHTN - KPCĐ

Lãi suất chậm nộp BHXH - Cách tính lãi đóng chậm BHXH


Cách tính lãi chậm nộp BHXH 2023 theo quy định: Lãi suất chậm nộp BHXH; Lãi suất truy thu BHXH; Cách hạch toán tiền lãi Bảo hiểm xã hội chậm đóng.I. Cách tính lãi chậm nộp - Truy thu BHXH, BHYT, BHTN:
---------------------------------------------------------------------
 
1. Cách tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN:

1.1. Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên, kể từ ngày phải đóng theo quy định thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.

1.2. Phương thức tính lãi: ngày đầu hằng tháng.

1.3. Công thức tính lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN:


Lcđi = Pcđi x k (đồng)           (1)
Trong đó:
* Lcđi: tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN tính tại tháng i (đồng).
* Pcđi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN chậm đóng quá thời hạn phải tính lãi tại tháng i (đồng), được xác định như sau:
Pcđi = Plki - Spsi (đồng)           (2)
Trong đó:
Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).

Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:
    + Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;
    + Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức ba (03) tháng, sáu (06) tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.

* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:
    - Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.
    - Đối với BHYT, k tính bằng bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.


Tỷ lệ tính lãi chậm nộp BHXH năm 2023
Căn cứ Thông báo số 83/TB-BHXH ngày 12/01/2023 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng. Theo đó, mức lãi suất đầu tư bình quân năm 2022 là 4,19%/năm và mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 09 tháng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào ngày 30/12/2022 là 9,61%/năm.
Như vậy, mức lãi suất áp dụng kể từ ngày 01/01/2023 như sau:
+ Lãi suất tính lãi chậm đóng, truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động là 0,6984%/tháng.
+ Lãi suất tính lãi chậm đóng Bảo hiểm y tế là 1,6016%/tháng.​
Hằng năm, trong thời hạn 15 ngày đầu của tháng 01, BHXH Việt Nam thông báo mức lãi suất bình quân theo tháng trên cơ sở mức lãi suất bình quân quy định tại Điểm a và b Khoản 3 Điều 6 Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quyết định cơ chế quản lý tài chính về BHXH, BHYT, BHTN và chi phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN cho BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Bộ Công an để thống nhất thực hiện.
 
--------------------------------------------------------------------
 
Ví dụ 1: Tính lãi chậm đóng đối với đơn vị đóng BHXH, BHYT, BHTN theo phương thức đóng hàng tháng
- Công ty kế toán Thiên Ưng đóng BHXH, BHYT, BHTN theo phương thức đóng hàng tháng.
- Tính đến hết tháng 02/2023 Doanh nghiệp nợ tiền đóng BHXH, BHTN là 200.000.000 đồng, nợ tiền đóng BHYT là 35.000.000 đồng;
Trong đó:
    + Số tiền phải đóng BHXH, BHTN phát sinh của tháng 2/2023 là 100.000.000 đồng,
    + Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 2/2023 là 20.000.000 đồng.

- Mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân năm 2022 là 4,19%/năm;
- Mức lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 9,61%/năm.

=> Thì lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT như sau:
- Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN kbhxh = 2 x 4,19%/12= 
0,6984%/tháng.
- Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT kbhyt = 2 x 9,61%/12 = 1,6016%/tháng

=> Áp dụng công thức trên để tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Cty kế toán Thiên Ưng tại thời điểm ngày 01/3/2023 như sau:
- Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN là:
 = [(200.000.000 đồng - 100.000.000 đồng) x 0,6984%698.400 đồng
(Vì đến ngày 1/3/2023 thì khoản tiền BHXH phải đóng của tháng 2/2023 là 100tr chưa quá hạn 30 ngày -> Nên không tính lãi khoản này)
- Tiền lãi chậm đóng BHYT là:
= [(35.000.000 đồng - 20.000.000 đồng) x 1,6016%] = 240.240 đồng 

=> Tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu đối với Cty tại thời điểm tháng 3/2021 là: 
(698.400 đồng + 240.240 đồng) = 938.640 đồng 

----------------------------------------------------------------------
 
Ví dụ 2: Tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với đơn vị đóng theo phương thức đóng ba (03) tháng, hoặc sáu (06) tháng một lần một lần (để đơn giản, dưới đây nêu ví dụ tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN. Việc tính lãi chậm đóng BHYT thực hiện tương tự).
- Doanh nghiệp C đóng BHXH, BHYT, BHTN theo phương thức đóng ba (03) tháng một lần (tháng đầu tiên theo phương thức đóng từ tháng 01/2023).
- Tính đến hết tháng 5/2023 Doanh nghiệp C còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN là 350.000.000 đồng, trong đó:
    + Số tiền phải đóng BHXH, BHTN phát sinh của tháng 4/2023 là 100.000.000 đồng
    + Số tiền phải đóng BHXH, BHTN phát sinh của tháng 5/2023 là 110.000.000 đồng.

- Tại thời điểm tháng 5/2023 và tháng 6/2023 tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN đối với Doanh nghiệp C như sau:
=> Theo công thức (2), số tiền chậm đóng BHXH, BHTN phải tính lãi (Pcđ6) mỗi tháng (tháng 5/2023 và tháng 6/2023) là: 

= (350.000.000 đồng - 100.000.000 đồng - 110.000.000 đồng)
140.000.000 đồng
;
- Lãi suất tính lãi BHXH tính theo Ví dụ 1 là 0,6984%.
-> Theo công thức (1) tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN tại tháng 5/2023 và tháng 6/2023 (Lcđ6) mỗi tháng là;

= (140.000.000 đồng x 0,6984%) = 977.760 đồng

------------------------------------------------------------------
 
1.4. Số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu trong tháng, gồm:

- Số tiền lãi chậm đóng lũy kế đến cuối tháng trước liền kề chuyển sangsố tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền chậm đóng phát sinh trong tháng được xác định theo quy định tại Điểm 1.3 Mục này.

Ví dụ 3. Cũng Cty nêu tại Ví dụ 1 trên, giả sử đến hết tháng 3/2023 vẫn không nộp BHXH, BHYT, BHTN (số tiền chuyển đóng là 0 đồng).
-> Thì sang tháng 4/2023, ngoài việc phải nộp tổng số tiền phải đóng BHXH, BHYT, BHTN đến hết tháng 02/2023 nêu trên là 235.000.000 đồng, tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh của tháng 3/2023 và tháng 4/2023 là 240.000.000 đồng, tiền lãi chậm đóng tính tại tháng 3/2023 là
 977.760 đồng.
-> Cty còn phải nộp tiền lãi chậm đóng tính trên số tiền nợ lũy kế đến hết tháng 02/2023 là:

Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN là:

= (200.000.000 đồng x 0,6984%) = 1.396.800 đồng
Tiền lãi chậm đóng BHYT là:
= (35.000.000 đồng x 1,6016%) =  560.560 đồng
Tổng tiền lãi chậm đóng là:
(1.396.800 đồng + 560.560 đồng) = 1.957.360 đồng
=> Tổng số tiền phải nộp trong tháng 04/2023 (tiền nợ và tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN phát sinh, tiền lãi chậm đóng còn nợ và tiền lãi phát sinh) là:
 = (475.000.000 đồng + 977.760 đồng + 1.957.360 đồng)
477.935.120
 đồng

-------------------------------------------------------------------------------

Kế toán Thiên Ưng xin chúc các bạn tính lãi chậm đóng BHXH thành công!
---------------------------------------------------------------------

Cách tính lãi chậm nộp bhxh truy thu bhxh

Giảm 20% học phí khóa học kế toán online
Xem thêm

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
 Hotline: 0987. 026. 515  Địa chỉ tại Hà Nội:
 1. Cơ sở Cầu Giấy: Xuân Thủy - Cầu giấy - Hà Nội
 Email: ketoanthienung@gmail.com  2. Cơ sở Định Công: Định Công - Thanh xuân - Hà Nội
 Website: ketoanthienung.net  3. Cơ sở Thanh Xuân: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
   4. Cơ sở Long Biên: Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
   5. Cơ sở Hà Đông: Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội
   Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:
   6. Cơ sở Quận 3: Cách mạng tháng 8 - Phường 11 - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh
   7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCMP. Hiệp Bình Chánh - Quận Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
Học phí kế toán thiên ưng