[X] Đóng lại
Loading...
kế toán Thiên ưng
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chuyên dạy học thực hành kế toán thuế tổng hợp trên chứng từ thực tế và phần mềm HTKK, Excel, Misa. Là một địa chỉ học kế toán tốt nhất tại Hà Nội
học phí kế toán thiên ưng
học thực hành kế toán tổng hợp
học thực hành kế toán thuế
học thực hành kế toán trên excel
học phần mềm kế toán misa

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

kế toán thiên ưng tuyển dụng

Mẫu sổ sách kế toán Excel theo Thông tư 133 và 200

Mẫu sổ sách kế toán theo Thông tư 200 và Thông tư ...

Hướng dẫn dùng hàm Sumif trong Excel kế toán công ...

Hướng dẫn dùng hàm Sumif trong Excel kế toán như: ...

Cách sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán

Hướng dẫn sử dụng hàm VLOOKUP trong Excel kế toán;...

Các hàm Excel trong kế toán thường dùng

Các hàm Excel trong kế toán thường dùng lên sổ sác...

Cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel khi làm kế t...

Hướng dẫn cách sử dụng hàm Subtotal trong Excel kế...

Cách thay thế cụm từ, ký tự, chữ trong Word và Exc...

Hướng dẫn cách thay chữ trong Excel và Word: Cách ...

Cách kiểm tra đối chiếu số liệu kế toán cơ bản

Hướng dẫn cách kiểm tra đối chiếu số liệu kế toá...

Cách lập sổ nhật ký chung trên Excel chi tiết

Hướng dẫn cách lập sổ Nhật ký chung bằng Excel, th...

Các phím tắt trong Excel kế toán hữu ích

Những phím tắt trong Excel kế toán hữu ích như: Ph...

Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel 2003, 20...

Hướng dẫn chuyển số thành chữ trong Excel 2003, 20...

Cách tạo dữ liệu kế toán mới trên Misa 2017

Hướng dẫn cách tạo mới dữ liệu kế toán trên Misa 2...

Cách cài đặt phần mềm kế toán MISA 2017

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm kế toán MISA 2017 ...

Tải phần mềm kế toán MISA 2017 miễn phí dùng thử ...

Hướng dẫn cách tải phần mềm kế toán MISA dùng thử ...

Cách hạch toán thuế TNDN trên phần mềm Misa 2015

Hướng dẫn cách hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệ...

Cách hạch toán thuế TNCN trên Misa 2015

Hướng dẫn cách hạch toán thuế thu nhập cá nhân trê...

Cách hạch toán thuế GTGT theo pp trực tiếp trên Mi...

Hướng dấn cách lập tờ thuế GTGT theo phương pháp t...

Hạch toán thuế GTGT trên Misa 2015 theo phương phá...

Hướng dẫn cách hạch toán thuế GTGT trên phần mềm k...

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong MISA

Hướng dẫn cách kết chuyển lãi lỗ trong phần mềm kế...

Cách khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên Misa

Hướng dẫn cách khai báo nhà đầu tư, cổ đông trên p...

Cách khai báo khách hàng, nhà cung cấp trên Misa

Hướng dẫn cách khai báo khách hàng, nhà cung cấp t...

Tải phần mềm kế toán Fast Accounting miễn phí dùng...

Tải phần mềm kế toán miễn phí dùng thử Fast Accoun...

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kế toán F...

Hướng dẫn cách sử dụng phần mềm kế toán F...

Hướng dẫn cài đặt phần mềm kế toán Fast

Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm kế toán Fast Accou...

Quy định về Báo cáo tình hình sử dụng lao động tại...

Quy định về khai trình sử dụng lao dộng, lập Báo c...

Đóng bảo hiểm xã hội theo mức lương nào?

Đóng Bảo hiểm xã hội theo mức lương nào? Đóng theo...

Các ngày nghỉ được hưởng nguyên lương năm 2019 quy...

Các ngày nghỉ lễ được hưởng lương: Quy định về các...

Cách hạch toán chế độ thai sản khi nhận và chi trả

Hướng dẫn cách hạch toán chế độ thai sản ốm đau: H...

Cách hạch toán tiền lương và Bảo hiểm theo Thông t...

Cách hạch toán Tiền lương và các khoản trích theo ...

Mức phạt trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng

Trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng có bị ...

Mức phạt không đăng ký thang bảng lương

Mức phạt không đăng ký thang bảng lương với Phòng ...

Mức phạt vi phạm hợp đồng lao động, không ký hợp đ...

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng lao động như...

Mức phạt vi phạm thời gian thử việc đối với Doanh ...

Quy định về mức phạt vi phạm hợp đồng thử việc như...

Mức lương cơ sở năm 2019 mới nhất từ 1/7/2019

Mức lương cơ sở năm 2019 là 1.490.000 đ/tháng theo...

Thủ tục thanh lý TSCĐ - Cách hạch toán thanh lý TS...

Hướng dẫn thủ tục thanh lý Tài sản cố định đã hết ...

Khung thời gian trích khấu hao các loại tài sản cố...

Bảng khung thời gian khấu hao tài sản cố định mới ...

Cách hạch toán chi phí Sửa chữa, Nâng cấp Tài sản ...

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ...

Xử lý Tài sản cố định hình thành tự xây dựng, sản ...

Tài sản cố định hình thành do DN tự xây dựng xử lý...

Cách hạch toán khi mua TSCĐ - trích khấu hao TSCĐ

Hướng dẫn cách hạch toán khi mua Tài sản cổ định, ...

Chi phí lãi vay mua TSCĐ đưa vào nguyên giá TSCĐ

Chi phí lãi vay mua sắm tải sản cố định được đưa v...

Cách hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ

Hướng dẫn cách hạch toán công cụ dụng cụ khi mua s...

Tải sản cố định chưa sử dụng có được trích khấu ha...

Tải sản cố định Không sử dụng có được trích khấu h...

Cách tính phân bổ công cụ dụng cụ mới nhất

Hướng dẫn cách tính và phân bổ công cụ dụng cụ the...

Cách hạch toán - kê khai hóa đơn mua xe ô tô t...

Hướng dẫn cách hạch toán xe ô tô trên 1,6 tỷ...

Điều kiện trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, ...

Điều kiện trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho...

Cách hạch toán hàng hóa cho biếu tặng

Hướng dẫn cách hạch toán hàng cho biếu tặng ...

Cách hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho theo...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán trích lập dự p...

Cách hạch toán hàng thiếu – thừa chờ xử ly...

Hướng dẫn cách định khoản, hạch toán hàng ...

Cách hạch toán hàng tiêu dùng nội bộ theo TT 133 v...

Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất tiêu dùng nội b...

Các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho theo TT ...

Hướng dẫn cách tính giá trị hàng tồn kho theo các ...

Các phương pháp tính giá hàng nhập kho NVL - thành...

Hướng dẫn cách tính giá nhập kho hàng hóa, thành p...

Cách xử lý hàng tồn kho bị âm trên sổ sách

Hướng dẫn cách xử lý hàng tồn kho bị âm tr...

Cách xử lý khi kiểm kê phát hiện thừa, thiê...

Hướng dẫn cách hạch toán khi kiểm kê phát h...

Cách hạch toán nhập kho thành phẩm

Hướng dẫn cách hạch toán nhập kho thành phẩ...

Đăng ký thông báo chương trình khuyến mại với sở c...

Thủ tục thông báo chương trình khuyến mại với sở c...

Cách hạch toán Chiết khấu thương mại - Giảm giá hà...

Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thương mại, cá...

Cách viết hoá đơn, kê khai và hạch toán hàn...

Hướng dẫn cách viết hoá đơn, kê khai thuế ha...

Cách hạch toán chiết khấu thanh toán theo TT 200 v...

Hướng dẫn cách hạch toán chiết khấu thanh toán cho...

Cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cáo không th...

Hướng dẫn cách hạch toán hàng khuyến mãi, quảng cá...

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán bị trả lại theo ...

Hướng dẫn cách hạch toán hàng bán trả lại, hàng bá...

Cách hạch toán giá vốn hàng bán, dịch vụ theo TT 2...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán giá vốn hàng b...

Cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về sau

Hướng dẫn cách hạch toán hàng về trước hóa đơn về ...

Cách hạch toán hàng bán trả chậm trả góp

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán bán hàng trả c...

Cách hạch toán hàng bán thẳng không qua kho

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán mua hàng bán t...

Cách hạch toán hàng xuất khẩu – Tỷ giá ghi nhận do...

Hướng dẫn cách hạch toán hàng xuất khẩu, hạch toán...

Cách viết hóa đơn hàng Xuất khẩu

Hướng dẫn cách viết hóa đơn hàng xuất khẩu, xuất...

Cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu tr...

Cách hạch toán hàng nhập khẩu - Thuế nhập khẩu

Hướng dẫn cách hạch toán hàng nhập khẩu - Hạch toá...

Biểu thuế xuất khẩu năm 2017 theo Thông tư 182

Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục mặt hàng chịu th...

Quy định về hóa đơn của hàng hóa nhập khẩu lưu thô...

Những quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng h...

Những lưu ý khi làm kế toán nhập khẩu

Chia sẻ những kinh nghiệm làm kế toán nhập ...

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT hàng xuất khẩu năm 20...

Các điều kiện khấu trừ, hoàn thuế đầu vào của hàng...

Bỏ hóa đơn xuất khẩu sử dụng hóa đơn thương mại th...

Sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuấ...

Cách viết hóa đơn GTGT trong công trình xây dựng

Hướng dẫn cách viết hóa đơn trong xây dựng, thời đ...

Cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉnh khi xây...

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT vãng lai ngoại tỉ...

Kinh nghiệm làm kế toán công ty xây dựng

Chia sẻ những kinh nghiệm làm kế toán xây dựng, nh...

Công việc của một kế toán xây dựng, xây lắp

Kế toán xây dựng cần làm những gì? Chi sẻ những cô...

Hạch toán chi phí bảo hành sản phẩm, công trình xâ...

Cách hạch toán khoản dự phòng phải trả: Hạch toán ...

Những lưu ý khi Thanh tra Thuế xuống kiểm tra DN x...

Chia sẻ những kinh nghiệm thực tế khi Cơ quan thuế...

Cách hạch toán Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ T...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài kho...

Cách hạch toán Quỹ bình ổn giá Tài khoản 357 th...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài kho...

Cách hạch toán Quỹ phát triển khoa học và công ...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài kho...

Cách hạch toán Quỹ khen thưởng, phúc lợi Tài kh...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán Tài kho...

Cách hạch toán Giao dịch mua, bán lại trái phiế...

Hướng dẫn cách định khoản hach toán tài kho...

Cách hạch toán tiền mặt – TK 111 Theo Thông t...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tiền mặt – T...

Cách hạch toán tiền gửi ngân hàng – TK 112 t...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tiền tiền gư...

Cách hạch toán tiền đang chuyển – TK 113 theo...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán tiền đang chu...

Cách hạch toán Chứng khoán kinh doanh – TK 12...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán chứng khoán ...

Cách hạch toán đầu tư nắm giữ đến ngày đá...

Hướng dẫn cách định khoản hạch toán đầu tư nắm g...

Xử lý hóa đơn mua của công ty bỏ trốn, ngừng hoạt ...

Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ t...

Cách kiểm tra chi nhánh hạch toán độc lập hay phụ ...

Quy định về chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thu...

Chi phí mua nhà chung cư cho nhân viên, Giám đốc ở

Chi phí mua nhà chung cư cho Giám đốc, nhân viên, ...

Chi phí phát sinh trước khi thành lập Doanh nghiệp...

Quy định chi phí trước khi thành lập doanh nghiệp ...

Tiêu chí xác định Doanh nghiệp vừa và nhỏ - Siêu n...

Những quy định về Doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu ...

Cách hạch toán chi phí thuê nhà, văn phòng, kho, x...

Hướng dẫn cách hạch toán tiền thuê nhà của cá nhân...

Cách hạch toán Voucher, phiếu quà tặng mua hàng gi...

Bán tặng Voucher có phải xuất hóa đơn không? Cách ...

Cách viết giấy đề nghị điều chỉnh thu NSNN ...

Hướng dẫn cách viết giấy đề nghị điều chỉ...

Thu hộ chi hộ có phải xuất hóa đơn không?

Quy định về kế toán khoản thu hộ, chi hộ. Thu hộ c...

Vé cước phí đường bộ có được khấu trừ thu...

Vé thu phí đường bộ có được khấu trừ thuế...

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG ĐỊA CHỈ CÁC CƠ SỞ HỌC
Hotline: Mr Nam:
                 0984. 322. 539
                 0963. 133. 042
Địa chỉ tại Hà Nội:

1. Cơ sở Cầu Giấy:
 Lô B11 
(Sau Tòa nhà Richland) - Số 9A - Ngõ 181 (Bên cạnh tòa nhà HITC) - Đường Xuân Thủy, Q. Cầu giấy, Hà Nội
Email: ketoanthienung@gmail.com 2. Cơ sở Định Công: Phòng H15 (Tầng 15) - Toà A - Chung cư 96 Định Công - Số 96 Đường Định Công - Thanh xuân - Hà Nội.
(Từ ngoài đường Giải phóng đi vào khoảng 200m, gần Cầu Định Công) 

Website: ketoanthienung.net
3. Cơ sở Thanh Xuân: Phòng 3A – Chung cư 39 - Số 19 Nguyễn Trãi,  Thanh Xuân
(Giữa Ngã Tư Sở – Giao cắt giữa Nguyễn Trãi và Trường Chinh).
  4. Cơ sở Long Biên: Phòng 501 - Nhà B13 - Ngõ 461 Nguyễn Văn Linh, Sài Đồng, Long Biên
(Gần chi cục thuế Quận Long Biên - Đường 5)
  5. Cơ sở Hà Đông: Phòng 10-A2, Tầng 10, Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Hà Đông
(Bên cạnh tòa nhà Hồ Gươm Plaza - BigC Hà Đông)
   
  Địa chỉ tại Hồ Chí Minh:

6. Cơ sở Quận 3: Phòng 0.03 Tầng lửng - Chung cư Green Building số 540/1 - Đường cách mạng tháng 8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Đối diện Công viên Lệ thị Riêng)
  7. Cơ sở Q. Thủ Đức - HCM: Phòng 1604, Chung cư Mỹ Long, Đường số 18, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu bình Lợi và Ngã tư Bình Triệu)
Bản quyền thuộc về: Kế toán Thiên Ưng  DMCA.com Công ty kế toán Thiên Ưng
 
học phí kế toán thiên ưng